Samengaan Delta Lloyd en Nationale Nederlanden

Nu de overname is afgerond start het integratieproces. Het integreren van twee bedrijven is een proces dat zorgvuldigheid vereist en tijd in beslag neemt. In de loop van dit jaar zal meer bekend worden gemaakt over de bedrijfsstrategie voor de toekomst. NN Group en Delta Lloyd opereren de komende tijd nog als twee aparte bedrijven, onder een gezamenlijk management team. De integratie wordt geleid door de Management Board van NN Group.

NN Group en Delta Lloyd bundelen de krachten in Nederland en België omdat we samen meer kunnen betekenen voor klanten en aandeelhouders.
We bundelen kennis, ervaring en expertise. Hierdoor kunnen we beter aan de veranderende wensen van onze klanten voldoen. We worden een slagvaardiger en efficiënter bedrijf waarmee we beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Door onze expertise en schaalgrootte kunnen we producten en dienstverlening verder verbeteren. We geloven dat we zo meer klantgerichte en innovatieve producten kunnen aanbieden voor een scherpe en concurrerende prijs en via alle mogelijke distributiekanalen.

De merken OHRA en BeFrank zijn onderdeel van Delta Lloyd en worden ook overgenomen door NN Group. NN en Delta Lloyd hebben afgesproken om de merknamen OHRA en BeFrank te behouden vanwege de sterke naamsbekendheid.

We bundelen kennis, ervaring en expertise. Hierdoor kunnen we beter aan de veranderende wensen van onze klanten voldoen. We worden een slagvaardiger en efficiënter bedrijf waarmee we beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Door onze expertise en schaalgrootte kunnen we producten en dienstverlening verder verbeteren. Samen kunnen we meer klantgerichte en innovatieve producten kunnen aanbieden voor een scherpe en concurrerende prijs en via alle mogelijke distributiekanalen.

Als er voor u iets verandert, informeren wij u daar tijdig en persoonlijk over. Veel gestelde vragen over het samengaan van NN en Delta Lloyd kunt u vinden op nn.nl/krachtenbundeling.

NN en Delta Lloyd hebben afgesproken om de merknamen OHRA en BeFrank te behouden vanwege de sterke naamsbekendheid en andere specifieke kenmerken. Het merk Delta Lloyd zal op termijn verdwijnen. We kiezen er bewust voor om verder te gaan onder één sterk merk dat duidelijk herkenbaar is. Het is kostbaar en inefficiënt om verschillende merken te laten bestaan voor deels dezelfde klanten. In de nabije toekomst verandert er nog niets.

In Nederland zijn NN, Nationale-Nederlanden en NN Investment Partners de merknamen die we gebruiken. We kiezen er bewust voor om verder te gaan onder één sterk merk dat duidelijk herkenbaar is in de markt. Het kost veel geld en is inefficiënt om op lange termijn met twee merken onder twee merken actief te zijn die veel van dezelfde klantengroepen bedienen. In de nabije toekomst verandert en niets. Het merk Delta Lloyd zal op termijn verdwijnen.

We bundelen kennis, ervaring en expertise. Hierdoor kunnen we beter aan de veranderende wensen van onze klanten tegemoet komen. Door de expertise en schaalgrootte kunnen we producten en dienstverlening continu verbeteren.

In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. U kunt onze producten en diensten blijven gebruiken zoals u van ons gewend bent. Wij informeren u tijdig en persoonlijk als er iets aan uw product verandert.

In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en (polis)voorwaarden door het samengaan van NN Group en Delta Lloyd. Wij informeren u tijdig en persoonlijk als er iets verandert aan uw voorwaarden.

Als er rentewijzigingen zijn, informeren wij u daarover op de gebruikelijke manier.

Uw offerte blijft geldig tot de datum die op de offerte staat. In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. U kunt onze producten en diensten blijven gebruiken en afsluiten zoals u van ons gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren wij u daar tijdig en persoonlijk over.

In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. U kunt producten blijven afsluiten van Delta Lloyd, OHRA en Nationale-Nederlanden. Als er voor u iets verandert, informeren wij u daar tijdig en persoonlijk over.

Ja, in de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. Wij informeren u tijdig en persoonlijk als er iets aan uw product verandert. Op nn.nl, deltalloyd.nl en ohra.nl kunt u terecht voor informatie over onze producten.

In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten, afspraken en dienstverlening.

In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten, prijs en dienstverlening door het samengaan. Wij informeren u persoonlijk als er iets aan uw product verandert.

Onze serviceverlening wijzigt niet in de nabije toekomst. We blijven u op dezelfde manier bedienen zoals u van ons gewend bent. Als er iets voor u verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

  • Voor vragen over producten van Nationale-Nederlanden kunt u kijken op nn.nl
  • Voor vragen over producten van Delta Lloyd kunt u kijken op deltalloyd.nl
  • Voor vragen over producten van OHRA kunt u kijken op ohra.nl
  • Voor vragen over producten van BeFrank kunt u kijken op befrank.nl

U kunt contact opnemen met uw adviseur zoals u gewend bent.

Als u gebruik maakt van online bankieren, kunt u dat blijven doen zoals u dat bij ons gewend bent. In de nabije toekomst verandert er niets.

Als u gebruik maakt van online bankieren, kunt u dat blijven doen zoals u dat bij ons gewend bent. In de nabije toekomst verandert er niets. U houdt voorlopig verschillende accounts om in te loggen op uw besloten omgeving van deltalloyd.nl, ohra.nl, befrank.nl en nn.nl. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening door het samengaan van NN Group en Delta Lloyd. U kunt uw producten niet in één App zien. Als u gebruikmaakt van een App van Nationale-Nederlanden, Delta Loyd of OHRA, kunt u dat op dezelfde manier blijven doen zoals u gewend bent. De functionaliteiten van de App’s worden continu verbeterd en uitgebreid.

Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd zijn nu nog twee bedrijven met eigen klachten procedures.

  • Informatie over het klachtenproces van Nationale-Nederlanden vindt u op nn.nl.
  • Informatie over het klachtenproces van Delta Lloyd vindt u op deltalloyd.nl.
  • Informatie over het klachtenproces van OHRA vindt u op ohra.nl.
  • Informatie over het klachtenproces van BeFrank vindt u op befrank.nl

Uw spaartegoeden blijven beschermd. Onder het Nederlandse depositogarantiestelsel zijn spaartegoeden (inclusief deposito’s en het liquide deel van uw beleggingsrekening) tot een maximum bedrag zeker gesteld als een bank failliet gaat. Dit bedrag is € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders.

Omdat we nu nog twee aparte banken zijn, verandert er op dit moment niets voor u. Als de banken zijn samengevoegd is er voor het depositogarantiestelsel nog maar één bank. Als dit gebeurt, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van de Nederlandsche Bank.

In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. Wij informeren u tijdig en persoonlijk als er iets aan uw product verandert.

In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. Als er iets voor u verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. Als er iets verandert aan uw product, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

Ja, in de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dus ook niet aan de voorwaarden. Bestaande betalingsregelingen blijven gewoon van kracht. Als er iets verandert voor u, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. Als er iets verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. Als er iets voor u verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

Nee. In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. Als er iets voor u verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. Als er iets verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

De manier van schademelden verandert in de nabije toekomst niet. Een schade kunt u melden op de manier zoals u gewend bent. Als er iets verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

We vinden het heel vervelend dat u schade heeft. De manier van schadeafhandeling en schadebetaling wordt in de nabije toekomst niet veranderd. Een schade wordt afgehandeld zoals u gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

We vinden het heel vervelend dat u schade heeft. De manier van schadeafhandeling en schadebetaling verandert in de nabije toekomst niet. Een schade wordt afgehandeld zoals u gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

Uw uitkering verandert niet door het samengaan van NN Group en Delta Lloyd.

In de nabije toekomst verandert er niets voor u. Het samengaan van Delta Lloyd en NN Group zal de komende jaren plaats vinden. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

De contractuele voorwaarden en afspraken blijven ongewijzigd. Er zijn geen wijzigingen in de bestaande contractuele rechten en verplichtingen.

In de nabije toekomst verandert er niets. Bestaande pensioenaanspraken blijven gegarandeerd.

Pensioenen worden niet samengevoegd. De pensioenuitkeringen staan los van elkaar en blijven onder de bestaande voorwaarden bestaan. U heeft zelf wel de mogelijkheid om uw pensioenaanspraken op bepaalde momenten samen te voegen, zogenoemde waardeoverdracht.

We informeren u op dezelfde manier over uw pensioen als dat u gewend bent. In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. Als er iets voor u verandert, informeren wij u daar tijdig en persoonlijk over.

In de winstdelingsregeling wijzigt niets. Deze blijft uitgevoerd worden volgens de richtlijnen winstdeling zoals deze zijn gepubliceerd op de website van Nationale-Nederlanden. Er worden geen wijzigingen aangebracht in de bestaande contractuele rechten en verplichtingen van de polishouders. Dit geldt ook voor de maatschappijwinstdeling bij verzekeringen die zijn gesloten met recht op aandeel in de winst.