Meer weten over uw polis voor komend jaar?

Heeft u uw polis voor uw schadeverzekering(en) voor komend verzekeringsjaar ontvangen? De jaarlijkse verlenging is vaak het moment om kritisch naar uw
verzekering(en) te kijken. Als u dan nog vragen heeft of u wilt iets wijzigen, dan is het prettig als u dat snel e