Vragen en antwoorden over Sparen en Beleggen

Uw (bank)spaarrekeningen worden niet samengevoegd. De spaarproducten van Delta Lloyd en OHRA Bank worden in de komende twee jaar wel omgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. U krijgt vooraf altijd tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor u verandert.

Heeft u zowel bij Nationale-Nederlanden als bij Delta Lloyd of OHRA Bank een (bank)spaarrekening? Dan blijven dit aparte rekeningen na de omzetting van uw spaarproduct.

Bekijk de actuele rentepercentages voor (bank)spaarproducten van Nationale-Nederlanden:

Bekijk de actuele rentepercentages voor (bank)spaarproducten van Delta Lloyd.

Bekijk de actuele rentepercentages voor (bank)spaarproducten van OHRA op de website van OHRA. Kies bovenaan voor Sparen& Beleggen en daarna de rekening waarvan u de rente wilt bekijken.

Ja, het samengaan heeft invloed op de beleggingsfondsen van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden. De Delta Lloyd fondsen zullen uiteindelijk allemaal samengaan met de Nationale-Nederlanden fondsen. Dit gebeurt gefaseerd. De Luxemburgse Delta Lloyd fondsen zijn eind 2017 al samengegaan met de Nationale-Nederlanden fondsen. Wanneer de Nederlandse Delta Lloyd fondsen samengaan met Nationale-Nederlanden fondsen is op dit moment nog niet bekend.

Als er iets voor u verandert, informeren we u daar altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een e-mail of brief, waarin u kunt lezen wat er voor u precies verandert.

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van maximaal € 100.000,- aan spaargeld (inclusief deposito's) per persoon per bank, ongeacht het aantal rekeningen. Het depositogarantiestelsel gaat werken als een bank niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld door een faillissement). Het is van toepassing op alle in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank (DNB). De garantie geldt ook voor het geld dat u liquide op beleggingsrekeningen heeft staan. Beleggingen vallen niet onder het depositogarantiestelsel maar onder de beleggerscompensatieregeling.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank. Hier vindt u ook meer informatie over de beleggerscompensatieregeling.

Onder het Nederlandse depositogarantiestelsel zijn spaartegoeden (inclusief deposito’s en het spaardeel van uw beleggingsrekening) tot een maximum bedrag gegarandeerd als een bank failliet gaat. Dit bedrag is € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders.

Sinds de banken op 1 januari 2018 zijn samengegaan is er voor het depositogarantiestelsel nog maar één bank. Heeft u bij zowel Delta Lloyd Bank, OHRA Bank (onderdeel van Delta Lloyd) of Nationale-Nederlanden spaartegoeden? Dan geldt het maximale bedrag van € 100.000,- per persoon voor het totale bedrag aan spaartegoeden dat u bij deze banken samen heeft.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

De volgende spaarproducten vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel:

 • Spaarrekeningen
 • Deposito’s
 • Bankspaarrekeningen
 • Levensloopregelingen
 • Het geld op uw beleggingsrekening dat niet gebruikt wordt voor beleggingen (liquide deel)
 • Zakelijke spaarrekeningen
Lijst met productnamen:
 • Nationale-Nederlanden: Internetsparen, Aanvullend PensioenSparen, Aanvullende PensioenUitkering, Banksparen OntslagVergoeding, Levensloopplan
 • Delta Lloyd: Internet Spaarrekening, Lijfrente Spaarrekening, Lijfrente Groeirekening, Lijfrente Oogstrekening, Gouden Handdruk Spaarrekening, Gouden Handdruk Groeirekening, Gouden Handdruk Oogstrekening
 • OHRA: Internet Spaarrekening, Pensioen Spaarrekening, Pensioenrekening, Direct Ingaande Lijfrenterekening, Gouden Handdruk Spaarrekening, Gouden Handdruk Opbouwrekening, Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Ja, bij een en/of rekening wordt per persoon maximaal € 100.000,- vergoed bij een faillissement. Als het saldo van de en/of rekening van twee rekeninghouders € 200.000,- bedraagt, kan ieder aanspraak maken op € 100.000,-. Als een rekeninghouder meerdere rekeningen heeft, geldt het maximum voor de tegoeden op alle rekeningen tezamen.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

Sinds de banken zijn samengegaan op 1 januari 2018, is er voor het depositogarantiestelsel nog maar één bank. Heeft u bij Delta Lloyd, OHRA Bank (onderdeel van Delta Lloyd) en/of Nationale-Nederlanden spaartegoeden? Dan kunt u natuurlijk overwegen om uw spaargeld te spreiden over meerdere banken. Overstijgt uw spaarsaldo op de datum van samengaan het maximale bedrag? Dan heeft u het recht om voor 1 maart 2018 spaartegoeden boven het bedrag van € 100.000,- zonder opnamekosten op te nemen.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

Voor sommige spaarproducten gelden er voorwaarden voor een opname of afkoop. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de fiscale inhoudingen waar u bij een opname mee te maken kunt krijgen. Deze kosten komen voor uw eigen rekening.

Overstijgt uw totale spaarsaldo het maximale gegarandeerde bedrag van € 100.000,- en neemt u in het kader van het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden het bedrag boven € 100.000,- op voor 1 maart 2018? Dan worden eventuele opnamekosten niet aan u doorberekend. Dit geldt ook indien u bij één van beide banken een (bank)spaarrekening of deposito heeft.

Bekijk het overzicht van spaarproducten [PDF] om te zien waar u per spaarproduct rekening mee moet houden.

Een opname/afkoopverzoek insturen werkt als volgt:

 • Stuur hiervoor een e-mail naar: internetsparen@nn.nl, lijfrente@deltalloyd.nl of lijfrente@ohra.nl.
 • Vermeld in uw verzoek welk bedrag u wilt opnemen en om welk product van welk bedrijf het gaat.
 • Vermeld in de onderwerpregel van uw e-mail altijd: Opnameverzoek naar aanleiding van samengaan Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden.
 • Na ontvangst van uw verzoek controleren wij of uw totale spaarsaldo het maximale bedrag van € 100.000,- per persoon overstijgt. Daarna ontvangt u een voorlopige opgave van de afkoopwaarde. Op basis van deze kostenopgave kunt u beslissen of u het afkoopverzoek definitief wilt maken.

Opnamekosten zijn de kosten voor het openbreken van een deposito.

Opnamekosten zijn de kosten voor het openbreken van een deposito.

Overstijgt uw totale spaarsaldo op de datum van samengaan het maximale gegarandeerde bedrag van € 100.000,-? Dan heeft u het recht om het bedrag boven € 100.000,- op te nemen. Wilt u spaargeld opnemen uit uw deposito? Dan rekenen wij in dit geval geen opnamekosten als u uw opnameverzoek voor 1 maart 2018 instuurt.

Staat uw spaargeld vast in een ander spaarproduct? Bekijk dan het overzicht van spaarproducten [PDF] om te zien waar u per spaarproduct rekening mee moet houden.

Nee, de opnamekosten voor een deposito wijzigen niet door het samengaan. 

De Nederlandsche Bank heeft begin december met een 'Verklaring van geen bezwaar' aangegeven akkoord te zijn met het samengaan van Delta Lloyd Bank en Nationale-Nederlanden Bank per 1 januari 2018.

Ja, de bescherming van het depositogarantiestelsel is van toepassing op alle zakelijke spaarrekeningen.

Nee, een lijfrenteverzekering valt niet onder de dekking van het depositogarantiestelsel.