Vragen en antwoorden over Sparen, Beleggen en Hypotheken

Sparen en Beleggen

De Nederlandsche Bank heeft begin december 2017 met een ‘Verklaring van geen bezwaar’ aangegeven akkoord te zijn met het samengaan van Delta Lloyd Bank en Nationale-Nederlanden Bank per 1 januari 2018.

Ja, het samengaan heeft invloed op de beleggingsfondsen van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden. De Delta Lloyd fondsen zijn gefaseerd samengegaan met de Nationale-Nederlanden fondsen. De Luxemburgse Delta Lloyd fondsen zijn eind 2017 al samengegaan met de Nationale-Nederlanden fondsen. De Nederlandse Delta Lloyd fondsen zijn medio 2018 samengegaan met Nationale-Nederlanden fondsen.

Bekijk de actuele rentepercentages voor (bank)spaarproducten van Nationale-Nederlanden:

Bekijk de actuele rentepercentages voor (bank)spaarproducten van Delta Lloyd.

Bekijk de actuele rentepercentages voor (bank)spaarproducten van OHRA op de www.ohra.nl. Kies bovenaan voor Sparen& Beleggen en daarna de rekening waarvan u de rente wilt bekijken.

Jouw (bank)spaarrekeningen worden niet samengevoegd. De spaarproducten van Delta Lloyd en OHRA Bank worden in de komende twee jaar wel omgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. Je krijgt vooraf altijd tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor jou verandert.

Heb je zowel bij Nationale-Nederlanden als bij Delta Lloyd of OHRA Bank een (bank)spaarrekening? Dan blijven dit aparte rekeningen na de omzetting van jouw spaarproduct.

Voor al uw producten van Delta Lloyd Bank kan je vanaf 1 december 2018 contact opnemen met Nationale-Nederlanden. De contactgegevens die je nog hebt van Delta Lloyd, bijvoorbeeld zoals vermeld in een brief of e-mail kan je ook nog gebruiken.
Als er voor jouw OHRA producten of contactgegevens iets verandert, word je daarover altijd persoonlijk geïnformeerd.

• Bekijk de contactgegevens van Nationale-Nederlanden
• Bekijk de contactgegevens van OHRA

Onder het Nederlandse depositogarantiestelsel zijn spaartegoeden (inclusief deposito’s en het spaardeel van jouw beleggingsrekening) tot een maximum bedrag gegarandeerd als een bank failliet gaat. Dit bedrag is € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders.

Sinds de banken op 1 januari 2018 zijn samengegaan is er voor het depositogarantiestelsel nog maar één bank. Heb je bij zowel Delta Lloyd Bank, OHRA Bank (onderdeel van Delta Lloyd) of Nationale-Nederlanden spaartegoeden? Dan geldt het maximale bedrag van € 100.000,- per persoon voor het totale bedrag aan spaartegoeden dat je bij deze banken samen hebt.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vind je op de website van De Nederlandsche Bank.

De volgende spaarproducten vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel:

  • Spaarrekeningen
  • Deposito’s
  • Bankspaarrekeningen
  • Levensloopregelingen
  • Het geld op uw beleggingsrekening dat niet gebruikt wordt voor beleggingen (liquide deel)
  • Zakelijke spaarrekeningen
Lijst met productnamen:
  • Nationale-Nederlanden: Internetsparen, Aanvullend PensioenSparen, Aanvullende PensioenUitkering, Banksparen OntslagVergoeding, Levensloopplan
  • Delta Lloyd: Internet Spaarrekening, Lijfrente Spaarrekening, Lijfrente Groeirekening, Lijfrente Oogstrekening, Gouden Handdruk Spaarrekening, Gouden Handdruk Groeirekening, Gouden Handdruk Oogstrekening
  • OHRA: Internet Spaarrekening, Pensioen Spaarrekening, Pensioenrekening, Direct Ingaande Lijfrenterekening, Gouden Handdruk Spaarrekening, Gouden Handdruk Opbouwrekening, Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van maximaal € 100.000,- aan spaargeld (inclusief deposito's) per persoon per bank, ongeacht het aantal rekeningen. Het depositogarantiestelsel gaat werken als een bank niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld door een faillissement). Het is van toepassing op alle in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank (DNB). De garantie geldt ook voor het geld dat je liquide op beleggingsrekeningen hebt staan. Beleggingen vallen niet onder het depositogarantiestelsel maar onder de beleggerscompensatieregeling.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vind je op de website van De Nederlandsche Bank. Hier vind je ook meer informatie over de beleggerscompensatieregeling.

Ja, bij een en/of rekening wordt per persoon maximaal € 100.000,- vergoed bij een faillissement. Als het saldo van de en/of rekening van twee rekeninghouders € 200.000,- bedraagt, kan ieder aanspraak maken op € 100.000,-. Als een rekeninghouder meerdere rekeningen heeft, geldt het maximum voor de tegoeden op alle rekeningen tezamen.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vind je op de website van De Nederlandsche Bank.

Ja, de bescherming van het depositogarantiestelsel is van toepassing op alle zakelijke spaarrekeningen.

Hypotheken

Op dit moment verandert er nog niets. Bestaande betalingsregelingen blijven voorlopig nog gewoon van kracht. Als er iets voor jou verandert, ontvang je daarover altijd tijdig een persoonlijke bericht van ons.

Ja, wij blijven rentemiddeling aanbieden.

Op dit moment verandert er niets. Jouw externe verzekering kan dus behouden blijven.

Nee, op dit moment verandert er nog niets. Zodra er iets voor jou verandert, ontvang je van ons altijd tijdig een persoonlijk bericht daarover.

De meeste producten van Delta Lloyd krijgen in de komende twee jaar een andere naam of worden overgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. Voordat er voor jou iets verandert, informeren we je daar altijd persoonlijk over. Je ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor jou verandert. Je hoeft dus zelf niets te doen.