Vragen en antwoorden over het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden

De aandelenovername is in de eerste helft van 2017 afgerond. Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden werken onder een gezamenlijk management team. Het samenvoegen van de bedrijven doen we zorgvuldig en gaat geleidelijk. De meeste delen van het bedrijf zijn al samengevoegd en werken vanaf één locatie. Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden gaan samen verder onder de naam Nationale-Nederlanden. Dit betekent dat de naam Delta Lloyd gaat verdwijnen.

We bundelen kennis, ervaring en ondernemerschap. Hierdoor kunnen we beter aan de veranderende wensen van onze klanten voldoen. We worden een slagvaardiger en efficiënter bedrijf waarmee we beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Door onze expertise en schaalgrootte kunnen we producten en dienstverlening verder verbeteren. Het doel daarvan is om u nog meer klantgerichte en innovatieve producten aan te bieden.

OHRA blijft bestaan. Alleen de producten van OHRA Bank zijn of worden overgezet naar een product van Nationale-Nederlanden.

BeFrank blijft bestaan.

Het Nationaal Spaarfonds blijft bestaan.

We bundelen kennis, ervaring en expertise. Hierdoor kunnen we beter aan de veranderende wensen van onze klanten voldoen. We worden een slagvaardiger en efficiënter bedrijf waarmee we beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Door onze expertise en schaalgrootte kunnen we producten en dienstverlening verder verbeteren. Het doel daarvan is om u nog meer klantgerichte en innovatieve producten aan te bieden.

Als er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd per product persoonlijk een bericht. U krijgt tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor u verandert. Ook kunt u altijd kijken bij de wijzigingen en informatie per product op nn.nl/krachtenbundeling. Hier vindt u per product de laatste informatie.

De meeste producten van Delta Lloyd en OHRA Bank krijgen dit of volgend jaar een andere naam of worden overgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. Voordat er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd per product persoonlijk een bericht.

U ontvangt per merk en per product een persoonlijk bericht als er iets verandert. Dit betekent dat u van ons meerdere e-mails of brieven krijgt om u goed te informeren per product.

De naam van de nieuwe organisatie is Nationale-Nederlanden. We kiezen er bewust voor om verder te gaan onder één sterk merk dat duidelijk herkenbaar is in de markt. Dit betekent dat de naam Delta Lloyd gaat verdwijnen.

We bundelen kennis, ervaring en expertise om nog beter aan de veranderende wensen van u als klant tegemoet komen. We verbeteren de kwaliteit van onze producten en dienstverlening continu.

NN Group heeft van alle betrokken toezichthouders toestemming gekregen om Delta Lloyd over te nemen.

Omdat u een overeenkomst heeft met Delta Lloyd en omdat Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden samengaan als één bedrijf mag Nationale-Nederlanden uw persoonsgegevens gebruiken. Uw gegevens zijn nodig om u als klant goed te kunnen blijven helpen. Nationale-Nederlanden gebruikt uw persoons- en productgegevens voor dezelfde doeleinden als Delta Lloyd nu doet. Nationale-Nederlanden houdt zich daarbij, net als Delta Lloyd, aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de 'Gedragscode verwerking persoonsgegevens verzekeraars'. Dit is een gedragscode voor naleving van privacy-voorschriften door banken en verzekeraars. Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens vindt u op www.nn.nl/privacy.

Vanaf 19 december 2017 zijn de klantenadministraties samengevoegd en worden uw persoonsgegevens gebruikt door Nationale-Nederlanden.

Als er iets voor u verandert, wordt u daarover altijd persoonlijk geïnformeerd.

U kunt contact opnemen met uw adviseur zoals u gewend bent. Uw adviseur is op de hoogte van het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden.

  • Informatie over onafhankelijke adviseurs vindt u via deze link op nn.nl.
  • Informatie over adviseurs van Nationale-Nederlanden vindt u via deze link op nn.nl.

De online omgeving van Delta Lloyd kunt u vanaf 1 december niet meer gebruiken. Binnenkort krijgt u bericht dat u voortaan gebruik kunt maken van mijn.nn, uw persoonlijke online omgeving van Nationale-Nederlanden. Voor 1 december ontvangt u van ons een activatienummer waarmee u uw toegang tot mijn.nn kunt activeren. U kunt daarna zelf een nieuwe gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen voor uw account.

De online omgeving van Delta Lloyd kunt u vanaf 1 december niet meer gebruiken. Binnenkort krijgt u bericht dat u voortaan gebruik kunt maken van mijn.nn, uw persoonlijke online omgeving van Nationale-Nederlanden. Voor 1 december ontvangt van ons een activatienummer waarmee u uw toegang tot mijn.nn kunt activeren. In mijn.nn kunt u dan ook uw Delta Lloyd producten zien. Het toevoegen van Delta Lloyd producten in mijn.nn gaat in fasen, het kan dus zijn dat u nog niet meteen al uw producten ziet. Voor OHRA Bank producten kunt u gebruik blijven maken van Mijn OHRA. Ook voor OHRA Verzekeringen verandert er niets omdat OHRA blijft bestaan.

Vanaf 1 december 2018 zijn bijna alle producten van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden in de NN App van Nationale-Nederlanden zichtbaar. Uw App van Delta Lloyd kunt u vanaf einde jaar niet meer gebruiken. Tot die tijd kunt u op dezelfde manier gebruik maken van de App zoals u gewend bent. De OHRA Bank App blijft bestaan. Voor OHRA Bank klanten wijzigt er op dit moment dus niets.