Vragen en antwoorden over het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden

De aandelenovername is in de eerste helft van 2017 afgerond. Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden werken onder een gezamenlijk management team. Het verder samenvoegen van de bedrijven doen we zorgvuldig en gaat geleidelijk. Als er voor u iets verandert, wordt u daarover altijd tijdig en persoonlijk over geïnformeerd.

We bundelen kennis, ervaring en ondernemerschap. Hierdoor kunnen we beter aan de veranderende wensen van onze klanten voldoen. We worden een slagvaardiger en efficiënter bedrijf waarmee we beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Door onze expertise en schaalgrootte kunnen we producten en dienstverlening verder verbeteren. Het doel daarvan is om u nog meer klantgerichte en innovatieve producten aan te bieden.

OHRA Verzekeringen blijft bestaan. Voor OHRA Bank gaat er wel iets veranderen. Heeft u een rekening bij OHRA Bank? Dan krijgt deze in 2018 of 2019 een andere naam of wordt deze overgezet naar een rekening van Nationale-Nederlanden.

BeFrank blijft bestaan.

Het Nationaal Spaarfonds blijft bestaan.

We bundelen kennis, ervaring en expertise. Hierdoor kunnen we beter aan de veranderende wensen van onze klanten voldoen. We worden een slagvaardiger en efficiënter bedrijf waarmee we beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Door onze expertise en schaalgrootte kunnen we producten en dienstverlening verder verbeteren. Het doel daarvan is om u nog meer klantgerichte en innovatieve producten aan te bieden.

Voordat er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd per product persoonlijk een bericht. U krijgt tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor u verandert. U hoeft nu dus zelf niets te doen.

De meeste producten van Delta Lloyd en OHRA Bank krijgen in de komende twee jaar een andere naam of worden overgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. Voordat er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd per product persoonlijk een bericht.

U ontvangt per merk en per product een persoonlijk bericht als er iets verandert. Dit betekent dat u van ons meerdere e-mails of brieven krijgt om u goed te informeren per product.

De naam van de nieuwe organisatie is Nationale-Nederlanden. We kiezen er bewust voor om verder te gaan onder één sterk merk, dat duidelijk herkenbaar is in de markt.

U kunt van ons hetzelfde kwaliteitsniveau verwachten dat u gewend bent. We bundelen kennis, ervaring en expertise. Hierdoor kunnen we nog beter aan de veranderende wensen van u als klant tegemoet komen. We verbeteren onze producten en dienstverlening continu.

NN Group heeft van alle betrokken toezichthouders toestemming gekregen om Delta Lloyd over te nemen.