Vragen en antwoorden over persoonsgegevens

Net als Delta Lloyd heeft Nationale-Nederlanden een centrale klantenadministratie. Die wordt bijvoorbeeld gebruikt door onze klantenservice om te zien welke producten u bij ons heeft, zodat we u goed te woord kunnen staan. Omdat wij samen verder gaan als één bedrijf, gaan wij de centrale klantenadministratie van Delta Lloyd aan die van Nationale-Nederlanden toevoegen. Zo kunnen we u als klant goed blijven helpen. Nationale-Nederlanden gebruikt uw persoons- en productgegevens daarna voor dezelfde doeleinden als Delta Lloyd nu al doet. Wij houden ons hierbij, net als Delta Lloyd, natuurlijk aan de Wet bescherming persoonsgegevens en we zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

Vanaf 19 december 2017 worden de klantenadministraties samengevoegd en worden uw persoonsgegevens ook gebruikt door Nationale-Nederlanden.

Omdat u een overeenkomst heeft met Delta Lloyd en omdat Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden samengaan als één bedrijf, mag Nationale-Nederlanden uw persoonsgegevens gebruiken. Uw gegevens zijn nodig om u als klant goed te kunnen blijven helpen. Nationale-Nederlanden gebruikt uw persoons- en productgegevens voor dezelfde doeleinden als Delta Lloyd nu doet. Nationale-Nederlanden houdt zich daarbij, net als Delta Lloyd, aan de Wet bescherming persoonsgegevens en aan de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen'. Dit is een gedragscode voor naleving van privacy-voorschriften door banken en verzekeraars. Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens vindt u op nn.nl/privacy en op deltalloyd.nl/over-ons/privacy.

Hieronder vallen: uw naam, uw geboortedatum, uw adresgegevens, overige contactgegevens, gegevens over het product of de producten die u bij Delta Lloyd heeft, betaalgegevens, marketinggegevens en (bij verzekeringen) claimgegevens. Onder marketinggegevens valt of u toestemming heeft gegeven om uw e-mailadres te gebruiken voor nieuwsbrieven en/of aanbiedingen.

Analyses die we bijvoorbeeld doen om u beter van dienst te zijn zoals het optimaliseren van onze website en onze klantenservice.

Persoonsgegevens worden gebruikt om u als klant relevante suggesties te doen op basis van de gegevens die we van u hebben. Zo kunnen we u in het jaar dat uw kind 18 wordt bijvoorbeeld attenderen op het feit dat hij of zij vanaf die leeftijd niet meer automatisch is meeverzekerd met sommige verzekeringen.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om te controleren of deze gebruikt zijn bij fraude of pogingen daartoe. Dit is in ieders belang om samen fraude in de financiële sector terug te dringen.

Nationale-Nederlanden is net als Delta Lloyd verplicht om aan wet- en regelgeving te voldoen die van toepassing is op financiële instellingen. Zo is Nationale-Nederlanden bijvoorbeeld wettelijk verplicht om gegevens over bepaalde producten te delen met de Belastingdienst zoals de hoogte van uw spaartegoeden.