Vragen en antwoorden over Leven en Pensioenen

Als er voor u iets verandert, informeren we u daar per product altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.

De contractuele voorwaarden en afspraken blijven ongewijzigd. Er zijn geen wijzigingen in de bestaande contractuele rechten en verplichtingen.

Bestaande pensioenaanspraken blijven gegarandeerd.

Pensioenen worden niet samengevoegd. De pensioenuitkeringen staan los van elkaar en blijven onder de bestaande voorwaarden bestaan. U heeft zelf wel de mogelijkheid om uw pensioenen op bepaalde momenten samen te voegen, de zogenoemde waardeoverdracht.

Heeft u een verzoek voor een waardeoverdracht bij Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd ingediend? Waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen naar Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd en van Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd naar een nieuwe pensioenuitvoerder blijft mogelijk. Dit geldt ook voor waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen van Nationale-Nederlanden naar Delta Lloyd en andersom. Dat we samen verder gaan als een bedrijf heeft hier geen invloed op.

We informeren u op dezelfde manier over uw pensioen zoals u dat gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.

In de winstdelingsregeling wijzigt niets. Deze blijft uitgevoerd worden volgens de richtlijnen winstdeling zoals deze zijn gepubliceerd op de website van Nationale-Nederlanden. Er worden geen wijzigingen aangebracht in de bestaande contractuele rechten en verplichtingen van de polishouders. Dit geldt ook voor de maatschappijwinstdeling bij verzekeringen die zijn gesloten met recht op aandeel in de winst.