Vragen en antwoorden over Leven en Pensioenen

Als er voor jou iets verandert, informeren we je daar per product altijd persoonlijk over. Je ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin je kunt lezen wat er precies voor jou verandert.

De contractuele voorwaarden en afspraken blijven ongewijzigd. Er zijn geen wijzigingen in de bestaande contractuele rechten en verplichtingen.

Bestaande pensioenaanspraken blijven gegarandeerd.

Pensioenen worden niet samengevoegd. De pensioenuitkeringen staan los van elkaar en blijven onder de bestaande voorwaarden bestaan. Je hebt zelf wel de mogelijkheid om jouw pensioenen op bepaalde momenten samen te voegen, de zogenoemde waardeoverdracht.

Heb je een verzoek voor een waardeoverdracht bij Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd ingediend? Waardeoverdracht van jouw opgebouwde pensioen naar Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd en van Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd naar een nieuwe pensioenuitvoerder blijft mogelijk. Dit geldt ook voor waardeoverdracht van jouw opgebouwde pensioen van Nationale-Nederlanden naar Delta Lloyd en andersom. Dat we samen verder gaan als een bedrijf heeft hier geen invloed op.

We informeren je op dezelfde manier over jouw pensioen zoals je dat gewend bent. Als er voor jou iets verandert, informeren we je daar altijd persoonlijk over. Je ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin je kan lezen wat er precies voor jou verandert.

In de winstdelingsregeling wijzigt niets. Deze blijft uitgevoerd worden volgens de richtlijnen winstdeling zoals deze zijn gepubliceerd op de website van Nationale-Nederlanden. Er worden geen wijzigingen aangebracht in de bestaande contractuele rechten en verplichtingen van de polishouders. Dit geldt ook voor de maatschappijwinstdeling bij verzekeringen die zijn gesloten met recht op aandeel in de winst.