Uw persoonsgegevens bij het samengaan met Nationale-Nederlanden

Wat betekent dit voor u als klant?

Door het samengaan van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd worden de klantenadministraties met daarin uw persoonsgegevens samengevoegd. Hieronder leest u daar meer over en wat dit voor u betekent.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Nationale-Nederlanden gebruikt uw persoons- en productgegevens na het samengaan voor dezelfde doeleinden als Delta Lloyd nu al doet. Wij houden ons hierbij natuurlijk aan de Wet bescherming persoonsgegevens en we zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden hebben allebei een centrale klantenadministratie. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt door onze klantenservice om te zien welke producten u bij ons heeft, zodat we u goed te woord kunnen staan. Omdat wij samen verder gaan als één bedrijf, gaan wij de centrale klantenadministratie van Delta Lloyd aan die van Nationale-Nederlanden toevoegen.

Delta LloydNationale-Nederlanden
1Voor het uitvoeren van uw verzekeringen, hypotheken, bankproducten of andere financiële diensten.
2Om beter in te kunnen spelen op uw persoonlijke situatie met onze dienstverlening.
3Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
4Voor het voorkomen en bestrijden van fraude.
5Als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw product, wordt informatie verstrekt aan en ontvangen van andere partijen.
6Voor marketingactiviteiten, waaronder uitbreiding van de klantrelatie. We houden bij of u toestemming heeft gegeven om uw e-mail adres hiervoor te gebruiken.
7Voor statistische analyses.
8Om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten, maken we analyses van persoonsgegevens.

Om welke gegevens gaat het?

Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden gebruiken niet meer gegevens dan nodig voor bovenstaande doeleinden. Hieronder vallen: uw naam, uw geboortedatum, uw adresgegevens, overige contactgegevens, gegevens over het product of de producten die u bij Delta Lloyd heeft, betaalgegevens, marketinggegevens en (bij verzekeringen) claimgegevens. Onder marketinggegevens valt of u toestemming heeft gegeven om uw e-mailadres te gebruiken voor nieuwsbrieven en/of aanbiedingen.

Welke bedrijven zijn onderdeel van Nationale-Nederlanden?

De volgende bedrijven maken deel uit van Nationale-Nederlanden: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Bank N.V. en NN Non-Life Insurance N.V.

Wilt u meer weten over de omgang met uw persoonsgegevens?

Het privacy statement van Delta Lloyd vindt u op deltalloyd.nl/over-ons/privacy en het privacy statement van Nationale-Nederlanden vindt u op nn.nl/privacy.