Analytische cookies

Webtrekk is een webanalyseservice. Via deze service en bijbehorende cookies krijgt OHRA inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan OHRA de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. OHRA en Webtrekk ontvangen op basis van deze webanalyseservice geen persoonsgegevens.
  
Harvest collect is een service gebruikt voor data analyse. Via deze service en bijbehorende cookies krijgt OHRA inzage in data van haar website. De harvest data is standaard anoniem en alleen inzichtelijk voor OHRA. Wanneer de bezoeker toestemming geeft voor het gebruik van interactieve communicatie, advertentie of verbeter cookies dan verzamelt harvest ook persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan uw ip-adres en gegevens uit de aanvraagformulieren.
  
Daarnaast maakt OHRA gebruik van aanvullende analyseservices voor het beter afstemmen van behoeften van de websitebezoekers. Alle analyse services staan (wanneer aanwezig op de website) hieronder benoemd.

Webtrekk

Naam cookieLevensduurFunctie
Webtrekk Pixel
wt3_eid6 maandenEver ID, Wordt gebruikt voor het detecteren van nieuwe of terugkerende bezoekers
wt_cdbeid6 maanden    Deze cookie maakt het mogelijk om een bezoeker anoniem over verschillende platformen te identificeren
wt3_sidtot einde sessieSessiecookie voor applicatie
wt_reftot einde sessieAlternatieve referentie die wordt gebruikt door de pixel
wt_mcc_<track ID>tot einde sessieBevat alle gevolgde campagnes (als de "mediaCodeCookie" wordt gebruikt)
wt_sample6 maandenSample ratio (als "pixelSampling" wordt gebruikt)
wt_overlaytot einde sessieOverlay (als Overlay is gestart)
wt_overlayFrametot einde sessieURL van de originele pagina (report[0-9].webtrekk.com) (als Overlay is gestart in QI)
wt_overlayTrackIdtot einde sessieTrackID van het account (als overlay is gestart in QI)
wt_heatmaptot einde sessieHeatmap (als Heatmap is gestart)
wt_r5 minuten5 minuten geen Tagintegration verzoeken
wt_l_vtot einde sessieNoodzakelijk voor sessie begeleiding in oudere tracking versies
wt_eid6 maanden,
5 jaren bij oude pixel versies
Ever ID (Pixel v2)
wt_sidtot einde sessieSession ID (Pixel v2)
wt_rla1 dagVerzoek limiet hoeveelheid
AB Test
wt_vttot einde van de testVariant van de A/B test
AB Test Multivariant
wt_variant6 maandenVariant van de A/B test
wt_variant_ttot einde sessieIs de sessie gestart door de gebruiker?
CookieControl
wt_cookiecontrol6 maandenIs de CookieControl plugin gestart?
Opt out / Opt in
webtrekkOptIn12 maandenTrack de gebruiker
webtrekkOptOut6 maandenDe gebruiker niet tracken
Global Device Visitor ID
wt_geid6 maandenID van de gebruiker
MAC Master
wt_nv6 maandenHerkennen nieuwe of terugkerende bezoeker
wt_nv_stot einde sessieHerkennen nieuwe of terugkerende bezoeker
Product Advertised
wt_adbytot einde sessieGetoonde producten
Recently Viewed Items
wt_lsitot einde sessieBekeken producten
Survey Widget
wt_sw6 maandenOf er sampling of soortgelijks is gekozen
wt_sw_stot einde sessieSessie beheer
Teaser Tracking
wt_tctot einde sessieLaatste geklikte teasers
wt_tcctot einde sessieAlle geklikte teasers
Track Server
wteid_<trackId>6 maandenWebtrekk EverId
wtsid_<trackId>tot einde sessieSessie gestart door gebruiker?
Load Balancer
wt_nbg_Q35 minutenTechnische sessie cookie die wordt gezet door loadbalancing om verkeerd te dirigeren naar backend servers

Harvest

Naam cookieLevensduurFunctie
Harvest_User

UserID2 jaaranoniem uniek nummer om de browser te herkennen
SessionCount2 jaaraantal sessies dat het userID (browser) gehad heeft
UserStart    2 jaar    datum/tijd waarop OHRA het userID (browser) voor het eerst vastgelegd heeft
Harvest_session
SessionID30 minutenanoniem uniek nummer om het huidige bezoek te herkennen

Optimizely

Naam cookieLevensduurFunctie
Optimizely
optimizelyEndUserID10 jaarBevat een uniek Optimizely bezoekers ID welke bestaat uit een timestamp en een willekeurig nummer en wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren. Geen andere informatie wordt opgeslagen in deze cookie.
optimizelyRedirectData5 secondenNadat een redirect experiment is uitgevoerd wordt verschillende data bewaard van de originele pagina zodat Optimizely op de nieuwe pagina hier beschikking over heeft.
optimizelyData$$$$event_queuetot legen cache browserHoudt het aantal keren bij dat een event is gedaan op basis van het Optimizely bezoekers ID
optimizelyData$$$$eventstot legen cache browserHoudt het aantal keren bij dat een actie is gedaan op basis van het Optimizely bezoekers ID
optimizelyData$$$$layer_statestot legen cache browserHoudt bij of een campagne actief is of niet met betrekking tot Optimizely Personilzation
optimizelyData$$$$session_statetot legen cache browserVolgt de sessie indentificatie en timestamp welke Optimizely helpt om een sessie te identificeren. Dit is voor analytische doeleinden.
optimizelyData$$$$variation_maptot legen cache browserHoudt bij welke variaties de bezoeker heeft gezien bij elke experiment
optimizelyData$$$$visitor_profiletot legen cache browserHoudt bezoeker waarden bij ten behoeve van de verschillende condities zoals: advertentie campagne, bron en referrer
optimizely_data$$$$layer_maptot legen cache browserIs verbonden aan layer_states en houdt bij welke campagnes, experimenten de bezoeker heeft gezien.
optimizely_data$$$$tracker_optimizelytot legen cache browserWordt gebruikt om events tijdelijk vast te houden voordat deze worden gestart
optimizely_data$$pending_eventstot legen cache browserHoudt eventdata vast totdat de resultaatpagina wordt geladen, daarna wordt deze geleegd.

Google Universal Analytics

Naam cookieLevensduurFunctie
__utma2 jaarunieke bezoekers ID; bezoekinformatie
__utmb30 minutenunieke bezoekerssessie ID; unieke bezoeksessie
__utmc30 minutenunieke bezoekerssessie ID; bijhouden van de tijdsduur bezoeker
__utmt10 minuten    Wordt gebruikt om de aanroep ratio in banen te leiden
__utmv2 jaar    Wordt gebruikt om bezoeker variabelen op te slaan
__utmz6 maandenverwijzingsinformatie
__utmx2 jaarContent Experiments (AB -testing)
__utmxx2 jaarContent Experiments (AB -testing)
__utmx_k_<nummer>2 jaarContent Experiments (AB -testing)
__ga2 jaarunieke bezoekers ID
__gid24 uur    Wordt gebruikt om bezoekers te identificeren gedurende 24 uur
__gat10 minutenverzoekinformatie
_gat_ohrapreconsent2 jaarverzoekinformatie zonder cookie akkoord
_gat_ohrawithconsent2 jaarverzoekinformatie met cookie akkoord