Veelgestelde vragen opstalverzekering

Met je opstalverzekering ben je niet dagelijks bezig. Daarom snappen we dat je hierover vragen hebt. We hebben de veelgestelde vragen voor je verzameld.

Bij OHRA kies je zelf de hoogte van het eigen risico: 

  • € 0,-
  • € 250,-
  • € 500,-

Kies je een eigen risico, dan betaal je het bedrag van het eigen risico zelf bij schade. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie van je opstalverzekering.

Altijd een eigen risico bij stormschade
Kies je voor € 0,- eigen risico? Dan heb je alleen bij stormschade een eigen risico van € 225,- Kies je voor € 250,- of € 500,- eigen risico? Dan is het eigen risico bij stormschade ook € 250,- of € 500,-.

Maak je gebruik van onze Direct Schade Herstel service? Dan betaal je maar de helft van het eigen risico.

Bij onze opstalverzekering heb je waardegarantie. Dit bekent dat wij altijd het hele schadebedrag vergoeden bij een verzekerde schade. Zo ben je nooit onderverzekerd. Dat is zorgeloos genieten van je woning.

Ja. Met onze opstalverzekering zijn zonnepanelen standaard meeverzekerd.

Nee, onze opstalverzekering is alleen voor particulieren. Voor organisaties en bedrijven bieden wij geen opstalverzekering. Wij hebben ook geen opstalverzekering voor woningen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren.

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je woning op dezelfde locatie, met dezelfde afmetingen en met dezelfde bestemming opnieuw te bouwen.

De herbouwwaarde wordt berekend op basis van feitelijke en individuele woninggegevens. Naast oppervlakte worden er vele andere woninggegevens meegenomen zoals bouwjaar, inhoud, woningtype en regio. Met deze gegevens kan voor bijna alle woningen in Nederland een objectieve en betrouwbare herbouwwaarde worden berekend. Deze methode wordt door veel verzekeraars en hypotheekverstrekkers gebruikt.

Er wordt gebruik gemaakt van vele bronbestanden met vastgoedgegevens op adresniveau. Deze bronbestanden zijn afkomstig van de overheid en het bedrijfsleven. Daartoe behoren de wettelijk verplichte basisregistraties (bv BAG, BGT en WOZ), gemeentelijke belasting-, bouwtoezicht- en vastgoedbestanden, bestemmingsbestanden van de provinciale en rijksoverheid, kadastrale bestanden, Kamer van Koophandel, Agentschap.nl, postcodetabel en bestanden afkomstig van Organisaties van Openbare Orde en Veiligheid, makelaardij en taxatiebureaus. Ook worden voor gegevens met betrekking tot profielinformatie over huishoudens en indexerings-doeleinden bestanden gebruikt van marketingbureaus, Centraal Bureau voor Statistiek en taxatiebureaus.

De WOZ-waarde is de waarde van de woning volgens Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dit is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Je gemeente stelt de WOZ-waarde van je woning vast. Aan de hand van de WOZ-waarde wordt het eigenwoningforfait en de onroerendzaakbelasting berekend.

Bij het bepalen van de herbouwwaarde wordt alleen naar het huis gekeken. Voor de WOZ-waarde telt de grond om je huis en de locatie ook mee. Zo kan het zijn dat de hoogte van de herbouwwaarde anders is dan de WOZ-waarde.

Omdat bij de WOZ-waarde ook de waarde van de grond en de locatie is verwerkt zou je kunnen verwachten dat deze altijd hoger is dan de herbouwwaarde. Toch is dat in veel gevallen niet het geval, en is de herbouwwaarde juist hoger dan de WOZ-waarde van het huis.

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je woning op dezelfde locatie, met dezelfde afmetingen en met dezelfde bestemming opnieuw te bouwen. De bouwkosten zijn daarbij van invloed. Deze kosten kunnen per jaar en per regio verschillen. Daarom is de herbouwwaarde ook afhankelijk van het tijdstip en de regio. Ook wordt er rekening mee gehouden hoe complex het is om een huis in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Denk maar eens aan monumenten en bijzondere woningen. 

De WOZ-waarde is een door de overheid vastgestelde waarde van het huis, inclusief de grond en locatie. Deze waarde is mede afhankelijk van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in dezelfde buurt. In het geval dat een huis dus een relatief lage WOZ-waarde en een relatief hoge herbouwwaarde heeft, is het dus mogelijk dat de herbouwwaarde hoger uitvalt dan de WOZ-waarde.

Als de herbouwwaarde in het taxatierapport staat en het taxatierapport minder dan 4 jaar oud is, neem dan contact met ons op.