OHRA Ongevallenverzekering - schade melden

Heeft u schade? U kunt dit eenvoudig schriftelijk of telefonisch melden. 

Telefonisch of schriftelijk schade melden

U kunt uw schade telefonisch of schriftelijk melden. Stuur voor het schriftelijk melden het schadeaangifteformulier [PDF] ondertekend naar:

OHRA Schadeverzekeringen
Postbus 40000
6803 GA ARNHEM

Wat gebeurt er na uw schademelding?

Bevestiging
  • Na de schademelding ontvangt u binnen 10 werkdagen een bevestiging.
  • Na de ontvangst van uw schademelding, beoordelen wij of en welke informatie wij verder nodig hebben. Denk hierbij aan aanvullende informatie over de oorzaak het ongeval of de aard van het letsel. Ook bekijken we of de schade is verzekerd volgens onze polisvoorwaarden. U hoort dit binnen tien werkdagen van ons. 
  • Ook is het gebruikelijk dat wij een medische adviseur inschakelen. De medische adviseur adviseert de schadebehandelaar over de medische aspecten.
  • De medische adviseur vraagt medische informatie op en beoordeelt die informatie. 
  • De schadebehandelaar volgt samen met de medische adviseur het verloop van uw herstel.
  • In geval van blijvende invaliditeit stellen wij de mate van blijvende invaliditeit vast als er sprake is van een medisch vast te stellen eindsituatie.
Hoe betalen wij de schade? 
  • Zodra de hoogte van de uitkering is vastgesteld, betalen wij deze aan u. 
  • Is er sprake van overlijden van de verzekeringnemer? Dan betalen wij aan de erfgenamen. 
Afwijzing
Wijzen wij uw claim (gedeeltelijk) af? Dan leggen wij u uit waarom. 

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact met ons op.