Wat is verzekerd?

De ongevallenverzekering is een verzekering die uitkeert als u of een gezinslid betrokken is bij een ernstig ongeluk en daardoor blijvend invalide raakt of overlijdt.

Voor welke situaties?

  • In en om uw woning. 
  • In het verkeer. Een ongeluk tijdens het motorrijden is verzekerd als de verzekerde 23 jaar of ouder is.
  • Op het werk. U bent standaard verzekerd tijdens uw werk. Is het ongeluk een gevolg van uw werk? Dan krijgt u maximaal een uitkering tot 80 procent van het verzekerde bedrag.
  • Tijdens een vakantie. Gaat u langer dan zes maanden in het buitenland wonen? Dan is de verzekering niet meer geldig. 

Als het ongeluk een gevolg is van alcohol- of drugsmisbruik door de verzekerde, zal de ongevallenverzekering niet uitkeren.

Wie is verzekerd?

Het is mogelijk om uw partner en uw kinderen tot 28 jaar ook te verzekeren. Voor kinderen geldt een uitgebreidere dekking.

Tot welke leeftijd verzekerd?

Het afsluiten van een ongevallenverzekering is mogelijk als alle gezinsleden jonger zijn dan 65 jaar. Loopt uw ongevallenverzekering al als u de leeftijd van 65 jaar bereikt, dan blijft u gewoon verzekerd. De ongevallenverzekering stopt aan het einde van het verzekeringsjaar waarin een gezinslid 70 jaar wordt. 

Sommige beroepen niet verzekerd

Sommige beroepen kennen (te) veel risico’s. Daarom zijn ongevallen op het werk bij sommige beroepen niet verzekerd. Zoals het beroep van brandweerman en piloot.        

Lees de polisvoorwaarden [PDF] voor een volledig overzicht van de dekking.