Veelgestelde vragen ongevallenverzekering

Heb je een vraag over onze ongevallenverzekering? Misschien staat hij al bij onze veelgestelde vragen:

De kosten die je moet maken na een ernstig ongeluk zijn vaak erg hoog. Denk aan kosten voor aanpassingen in je woning of aan lagere inkomsten omdat je minder of niet meer gaat werken. Maar ook als iemand uit je gezin overlijdt, kan een extra geldbedrag nodig zijn om alle extra kosten te betalen of het lagere gezinsinkomen aan te vullen.

Met onze ongevallenverzekering ontvang je een uitkering na een ernstig ongeluk waarbij een van de verzekerde blijvend invalide raakt of overlijdt. Zowel thuis, in het verkeer, op het werk en tijdens een vakantie ben je verzekerd.

Ja, met onze ongevallenverzekering ben je het hele jaar door, 24 uur per dag, verzekerd.

Kies je onze ongevallenverzekering, dan zijn je kinderen 24 uur per dag verzekerd. Dus ook op school. Er is geen aparte scholierenverzekering nodig.

Op de gezinspolis zijn je kinderen tot 28 jaar verzekerd. Als een kind 28 jaar wordt, dan is hij of zij nog verzekerd tot en met het einde van het lopende verzekeringsjaar.

Deze dekking is standaard als je je kinderen ook verzekert.

Ja, je kunt tijdens het lopende verzekeringsjaar van pakket veranderen. De OHRA Ongevallenverzekering kent 3 pakketten. De maximale uitkeringen voor blijvende invaliditeit en tandheelkundige kosten verschillen per pakket.

Ja, want wij keren ook uit na een ongeval als je via een andere verzekering of instantie al een uitkering ontvangt. Ook kun je meerdere OHRA Ongevallenverzekeringen afsluiten. Heb je na een ongeluk recht op een uitkering? Dan ontvang je vanuit elke polis een uitkering.

Wij keren alleen uit als een van de verzekerde door een ongeluk blijvend invalide wordt of overlijdt. Ben je alleenstaand? Dan keren wij na overlijden uit aan de wettelijke erfgenamen.

De hoogte van de uitkering als een van de verzekerde blijvend invalide raakt, hangt af van de mate waarin iemand blijvend invalide raakt.

Bij kinderen tot en met 20 jaar vergoeden we de kosten voor tandheelkundige na een ongeluk.

Ja, met onze ongevallenverzekering ben je ook tijdens de vakantie 24 uur per dag verzekerd. Overal ter wereld.