Veelgestelde vragen AOW

Je AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum én van hoe oud mensen gemiddeld worden. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor je actuele AOW leeftijd.

Het jaar waarin je je AOW-leeftijd bereikt, bepaalt het moment vanaf wanneer je een tijdelijke lijfrente uitkering kunt starten. De minimale duur van een uitkering is vijf jaar. De maximale looptijd is twintig jaar. Ook bepaalt je AOW-leeftijd tot wanneer je maximaal door kunt blijven sparen op je OHRA Pensioenrekening of OHRA Pensioen Spaarrekening. Je mag doorsparen tot het eind van het jaar waarin je je AOW-leeftijd bereikt plus vijf jaar.

Vanaf het jaar dat je je AOW-leeftijd bereikt, kun je met het opgebouwde saldo op je lijfrenterekening een uitkering aankopen. De looptijd is minimaal vijf jaar. Wil je eerder beginnen met uitkeren? Dan is de minimale looptijd twintig jaar plus het aantal jaar dat je voor je AOW-leeftijd begint met uitkeren. Bijvoorbeeld: Je bereikt in 2020 je AOW-leeftijd en wilt in 2018 al een uitkering. Dan is de minimale duur van de uitkering 22 jaar. 

Heb je al saldo opgebouwd op 31 december 2013? Dan kun je dit saldo uit laten keren vanaf het jaar dat je 65 jaar wordt. De uitkering moet minimaal vijf jaar duren.
Heb je na 31 december 2013 niet meer bijgestort? Dan mag je het hele saldo dat nu op je rekening staat (inclusief rente en dividenduitkeringen) een uitkering aanvragen in het jaar dat je 65 wordt.

Stort je vanaf 1 januari 2014 opnieuw op uw rekening? Dan mag je deze nieuwe stortingen, de rente over het saldo van 31 december 2013 en eventuele dividenduitkeringen niet gebruiken voor een tijdelijke uitkering vanaf het jaar dat je 65 jaar wordt.

Heb je tot nu niet meer bijgestort op je rekening? En wil je maximaal gebruik maken van de overgangsregeling? Stort dan niet meer bij. Je kunt dan het hele saldo (inclusief rente en dividenduitkeringen) op je lijfrenterekening gebruiken om een uitkering aan te kopen. Met een minimale looptijd van 5 jaar.

Ja, het is belangrijk dat de storting voor 31 december op uw rekening staat. Zorg er daarom voor dat u het bedrag op tijd overmaakt.

Kijk of het jaar waarin u 65 jaar wordt, hetzelfde jaar is als het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Is dit hetzelfde jaar, dan kunt u gewoon doorgaan met storten. Is dit niet hetzelfde kalenderjaar, dan hangt het af van uw wensen.

Een tijdelijke oudedagslijfrente is een tijdelijke periodieke uitkering met een minimale duur van vijf jaar. Deze lijfrente mag niet eerder ingaan dan het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Ja, dat zou kunnen. Zo zijn er aan het hebben van twee rekeningen kosten verbonden. Bijvoorbeeld distributiekosten voor het openen van de rekening.

Nee, dat is niet verplicht. U kunt het opgebouwde saldo gebruiken om later een tijdelijke lijfrente-uitkeerrekening aan te kopen (vanaf het jaar waarin u uw actuele AOW-leeftijd bereikt, maar uiterlijk tot het jaar vijf jaar na het bereiken van uw actuele AOW-leeftijd). En het is altijd mogelijk om het opgebouwde saldo te gebruiken voor een levenslange lijfrente uitkeerrekening.

Dan verandert er niets voor u. U kunt dan gewoon doorgaan met het storten van bedragen op de lijfrenterekening. De AOW-leeftijd gaat de komende jaren stijgen. Als u zeker weet dat u niet eerder dan uw actuele AOW-leeftijd een uitkering wilt, dan kan deze informatie minder belangrijk voor u zijn.

Dit is afhankelijk van uw totale inkomen. Een berekening voor jaarruimte en/of reserveringsruimte kunt u maken op de website van de Belastingdienst.

Jaarruimte is het bedrag dat u maximaal voor het huidige fiscale jaar belastingvrij mag sparen voor een aanvulling op uw pensioen. De jaarruimte van de voorgaande zeven jaar die u niet gebruikt heeft bij elkaar opgeteld, heet reserveringsruimte.

Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan moet uw lijfrente-uitkering minimaal twintig jaar plus het aantal jaar dat u nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt duren.

Een lijfrente moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin u uw actuele AOW-leeftijd bereikt plus vijf jaar. Voorbeeld: Uw AOW leeftijd is nu 66 jaar. Uw lijfrente moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin u de 71-jarige leeftijd bereikt.

De lijfrente moet ingaan in het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

Op de website van de overheid vindt u een overzicht.

Uw AOW-leeftijd is afhankelijk van uw huidige leeftijd. Bereken hier uw AOW leeftijd.