Omzetting Internet Spaarrekening

Op 2 juni 2018 is de OHRA Internet Spaarrekening omgezet. Vanaf dit moment gelden de productkenmerken en voorwaarden voor Internetsparen en Depositosparen van Nationale-Nederlanden. Hier lees je wat er is veranderd. Ook vind je een overzicht van veelgestelde vragen en de huidige en nieuwe voorwaarden.

Wijzigingen Internetsparen

Je krijgt een aangepast rekeningnummer

De laatste 10 cijfers van je rekeningnummer wijzigen niet. Alleen de eerste 8 karakters (de land- en bankcode) veranderen.

Voorbeeld:
  • Huidige rekeningnummer is NL19DLBK 0123456789
  • Nieuwe rekeningnummer wordt NL09NNBA 0123456789.
Het controlegetal (de twee cijfers na 'NL') verschilt per rekeningnummer.
TegenrekeningBij de internetspaarrekening van Nationale-Nederlanden is maar 1 tegenrekening toegestaan. Deze rekening moet op dezelfde naam of namen staan als je internetspaarrekening. Heb je nu meerdere tegenrekeningen? Dan wordt bij de omzetting 1 tegenrekening meegenomen. Wij kiezen de tegenrekening die op dezelfde naam of namen staat als je internetspaarrekening.
De manier waarop de rente wordt berekend

De manier waarop de rente wordt berekend in een schrikkeljaar is anders. Een schrikkeljaar wordt op 366 dagen gesteld, in plaats van op 365 dagen. Je ontvangt daardoor in een schrikkeljaar iets minder rente. 

Hoe wordt de rente berekend?

Wij tellen het aantal dagen dat het geld op je internetspaarrekening staat. Dit aantal delen wij door het aantal dagen in een jaar (in een schrikkeljaar 366 dagen, in andere jaren 365 dagen). De uitkomst hiervan vermenigvuldigen wij met het geld dat op je rekening staat en met het rentepercentage.

Voorbeeld

Je stort op 15 januari in een schrikkeljaar € 10.000,- op je internetspaarrekening. Stel, het rentepercentage is 0,5%. In januari van het volgende jaar berekenen wij de rente. Het geld heeft dan 352 dagen op je rekening gestaan. De rente die je in januari uitgekeerd krijgt is dan € 48,09 (= 352 dagen / 366 dagen x 0,5% x € 10.000,-). In de oude situatie zou dit € 48,22 zijn  (=352 dagen / 365 dagen x 0,5% x € 10.000,-).

Geld overboeken Je kunt straks geen gebruik meer maken van Instant Payment (binnen twee minuten geld overboeken). Na de omzetting worden je opdrachten om over te boeken één keer per dag verwerkt. Geef je op een werkdag een opdracht voor 13.00 uur? Dan wordt deze nog op dezelfde dag verwerkt. Opdrachten die je na 13.00 uur of op feestdagen of in het weekend doorgeeft, worden de volgende werkdag verwerkt. Het geld staat dan in principe ook die dag op je tegenrekening.
Automatische incasso

Je kunt straks geen gebruik meer maken van de mogelijkheid om te sparen via een automatische incasso. Als je automatisch wilt blijven sparen is het natuurlijk wel mogelijk om zelf een periodieke overboeking in te stellen voor het overmaken van geld van je tegenrekening naar je Internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden.

Wijzigingen depositosparen


De manier waarop de rente wordt berekend

De manier waarop de rente wordt berekend is anders. Bij Nationale-Nederlanden wordt altijd het werkelijke aantal dagen in een maand en het werkelijke aantal dagen in een jaar geteld. In een schrikkeljaar is dat dus 366 dagen. 

Bij een OHRA deposito verschilt de manier per deposito:
Een deposito met een looptijd van 1 jaar 
Het werkelijke aantal dagen in een maand wordt geteld. Het aantal dagen in een jaar wordt op 360 dagen gesteld.
en deposito met een looptijd langer dan 1 jaar en geopend na 1 januari 2013
Het werkelijke aantal dagen in een maand wordt geteld. Het aantal dagen in een jaar wordt op 365 gesteld.
Een deposito met een looptijd langer dan 1 jaar en geopend vóór 2013
Het aantal dagen in een maand wordt op 30 gesteld. Het aantal dagen in een jaar wordt op 360 dagen gesteld.

Deze wijziging is altijd nadelig als je op het moment van de omzetting:
een deposito hebt met een looptijd van 1 jaar
een deposito hebt dat is geopend na 1 januari 2013 en met een einddatum na 31 december 2019

Deze wijziging is soms nadelig als je op het moment van de omzetting:
een deposito hebt dat is geopend voor 1 januari 2013.

Is deze wijziging in jouw nadeel? Dan informeren wij je hierover. Je krijgt dan een compensatie voor het rentebedrag dat je misloopt. Je ontvangt dit bedrag in de week voor de omzetting op je Internet Spaarrekening.De manier waarop de boete wordt berekend als je je deposito eerder stoptIs de rente op jouw deposito hoger dan de actuele rente op de resterende looptijd?

Dan betaal je na de omzetting geen boete of administratiekosten van € 50,- meer. 

Is de rente op jouw deposito lager dan de actuele rente op de resterende looptijd?

Dan betaal je opnamekosten. De manier waarop die wordt berekend is anders. Is deze nieuwe berekening nadelig voor je? Dan ontvang je het verschil terug.

Hoe wordt de boete na de omzetting berekend?
- Eerst kijken wij naar de resterende looptijd van je deposito, in jaren (naar boven afgerond).
- Daarna bekijken wij wat de actuele rente is die op dat moment geldt voor een deposito met die looptijd. 
- Het verschil tussen die actuele rente en de rente op jouw deposito vermenigvuldigen wij met je inleg en met de resterende looptijd.

Voorbeeld:
Stel, je hebt een deposito geopend voor € 5.000,- met een looptijd van 10 jaar. Je ontvangt daarover 1,95% rente. 

Na 5 jaar en 6 maanden stop je jouw deposito. De resterende looptijd is dan 4 jaar en 6 maanden. Dit ronden wij af op 5 jaar. Stel, de actuele rente voor een deposito met een looptijd van 5 jaar is op dat moment 2,25%. Het verschil tussen de actuele rente en de rente op jouw deposito is dan 0,30% (2.25% - 1,95%). Je betaalt dan € 67,50 aan opnamekosten: 0,30% (renteverschil) x € 5.000,- (je inleg) x 4,5 jaar (resterende looptijd) = € 67,50.


Veelgestelde vragen


De meeste producten van OHRA Bank krijgen een andere naam en/of worden overgezet naar producten van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig en gefaseerd. Voordat er voor jou iets verandert, ontvang je daarover altijd per product een persoonlijk bericht. Je krijgt tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor je verandert. Tot die tijd kun je gewoon je product blijven gebruiken zoals je nu gewend bent. Je hoeft zelf dus niets te doen.

Meer informatie over het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden vind je op krachtenbundeling.

Onder het Nederlandse depositogarantiestelsel zijn spaartegoeden (inclusief deposito’s en het spaardeel van uw beleggingsrekening) tot een maximum bedrag gegarandeerd als een bank failliet gaat. Dit bedrag is € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders. 

Sinds de banken op 1 januari 2018 zijn samengegaan, is er voor het depositogarantiestelsel nog maar één bank. Heb je bij zowel OHRA Bank (onderdeel van Delta Lloyd), Delta Lloyd Bank  als bij Nationale-Nederlanden spaartegoeden? Dan geldt het maximale bedrag van € 100.000,- per persoon voor het totale bedrag aan spaartegoeden dat je bij deze banken samen hebt.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vind je op de website van De Nederlandsche Bank.

Bij de Internetspaarrekening van Nationale-Nederlanden is maar 1 tegenrekening toegestaan. Dit is een beleidskeuze.

Wij kiezen een tegenrekening die op dezelfde naam of namen staat als je internetspaarrekening.

Je kunt na de omzetting op je tegenrekening een periodieke overboeking instellen naar je internetspaarrekening. Vergeet niet om je aangepaste rekeningnummer te gebruiken.

Je kunt automatisch blijven sparen via een periodieke overboeking. Let er wel op dat je in de periodieke overboeking het rekeningnummer van je internetspaarrekening aanpast in dat van je internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden. Dit kan zodra de rekening is omgezet.

De rente over heel 2018 ontvang je in januari 2019 op je internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden.

Over het jaar 2018 krijg je twee jaaroverzichten. Eén over de periode voor de omzetting en één over de periode na de omzetting. Je vindt beide jaaroverzichten begin 2019 terug in mijn.nn.

Je kunt je bij- en afschrijvingen van de laatste 18 maanden voor de omzetting bekijken door in te loggen op OHRA Bank Online of in de OHRA Bank App. In mijn.nn en de NN app zie je alleen bij- en afschrijvingen vanaf de omzetting.

Bij de omzetting verandert er niets aan je bestaande internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden. Wij openen een nieuwe internetspaarrekening voor je. Hierop storten we het saldo van je OHRA Internet Spaarrekening. Beide rekeningen zijn na de omzetting zichtbaar in mijn.nn. Je kunt er zelf voor kiezen om rekeningen samen te voegen door het saldo via je tegenrekening van de ene naar de andere rekening over te boeken en één van de twee rekeningen te beëindigen.

Ja, bij een rekening op twee namen ontvangen beide rekeninghouders een activatiecode voor mijn.nn.

Je ontvangt één keer een activatiecode voor mijn.nn. Als je na de omzetting inlogt, zie je in het overzicht al je internetspaarrekeningen staan.

Je kunt na de omzetting nog steeds gebruik maken van OHRA Bank Online. Eventuele andere producten die je hebt, kun je gewoon nog inzien. Voor je internetspaarrekening geldt dat je alleen de transacties van de laatste 18 maanden voor de omzetting en je jaaroverzichten nog kunt zien.

Voorwaarden

Voorwaarden die na de omzetting van toepassing zijn:

Huidige voorwaarden:

Heb je nog vragen?

Staat je vraag niet bij de veelgestelde vragen? Neem dan op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 contact met ons op via telefoonnummer
088 663 03 57 of via internetsparen@nn.nl.