Tarievenoverzicht kredieten OHRA Bank

Deze tarieven gelden sinds 1 december 2015.

Kredieten OHRA Bank

ProductKredietlimietEffectieve rente op jaarbasis
Doorlopend Krediet€ 2.500,00 tot € 10.000,008,30%
Doorlopend Krediet€ 10.000,00 t/m € 60.000,008,30%
Meerwaarde krediet€ 10.000,00 t/m € 60.000,008,30%

Heb je afgesproken dat je niet hoeft af te lossen bij overlijden? Dan betaal je hiervoor 0,3 procent extra rente per kredietnemer.

Wat is een variabele rente?

Doorlopende kredieten hebben altijd een variabele rente. Een variabele rente is een rente die kan veranderen. De bank mag de hoogte van de rente dus altijd wijzigen.

Wat is het risico van een variabele rente?

Het voordeel van een variabele rente is dat deze vaak lager is dan de vaste rente van dat moment. Een vaste rente is een rente die voor een afgesproken periode gelijk blijft. De variabele rente kan dus dalen, waardoor je maandlasten lager worden, maar ook stijgen. Als de variabele rente stijgt, kunnen je maandlasten plotseling hoger worden. Daar staat tegenover dat je altijd zonder boete of kosten je krediet mag aflossen of oversluiten. Oversluiten betekent dat je een krediet afsluit bij een andere kredietverstrekker. Met dat krediet betaal je dan het krediet bij OHRA Bank terug.

Hoe bepaalt OHRA de hoogte van de rente?

Hoeveel rente je betaalt, hangt kort gezegd af van vijf onderdelen:

  • de inkoopprijs van geld
  • de risico-opslagen
  • de kosten van de dienstverlening
  • de winstopslag 
  • marktomstandigheden

Al die onderdelen kunnen los van elkaar stijgen of dalen. Wij bekijken af en toe of het nodig is om de hoogte van de rente aan te passen.

De inkoopprijs van geld

Wij kopen op verschillende manieren geld in en lenen dat geld daarna uit. Wij maken kosten voor het inkopen van geld. De hoogte van de rente hangt onder andere af van de inkoopprijs die wij betalen. Banken lenen geld op de kapitaalmarkt. Alle banken betalen voor hun leningen op de kapitaalmarkt een rente die is gebaseerd op een basistarief. Dat is bijvoorbeeld de Euribor (Euro Interbank Offered Rate). De Euribor is de rente waartegen Europese banken geld aan elkaar willen lenen met een looptijd tussen de één en twaalf maanden. Maar bovenop de Euribor moeten banken nog een risicopremie betalen.

Welke invloed heeft de Euribor op de variabele rente?
In de media wordt regelmatig de indruk gewekt dat banken tegen een lage rente geld kunnen aantrekken. Hierbij wordt vaak vergeleken met de Euribortarieven voor één maand. De hoogte van de Euribor lijkt dan in verband te staan met de variabele rente. Dit is bij OHRA Bank niet het geval. De Euribor is maar één van de onderdelen die van invloed zijn op de rente. Er zijn namelijk andere onderdelen die een grotere invloed hebben op de rente. En ook die zijn variabel. De rente beweegt dus niet altijd mee met de Euribor.

Risico-opslagen

Een deel van de rente die je betaalt, gebruiken wij om de risico’s voor het verstrekken van de leningen af te dekken. Dit noemen wij een risico-opslag. Bijvoorbeeld het risico dat klanten de lening niet of niet helemaal kunnen terugbetalen. Dat risico is de afgelopen jaren gestegen.

De hoogte van de rente binnen een lening kan ook verschillen. Dit komt door de productkenmerken. Hoe flexibeler de voorwaarden van het product, hoe hoger de rente is die je voor deze leningen betaalt. Zo kon je er voor kiezen om met ons af te spreken dat bij overlijden de lening niet terugbetaald hoeft te worden. Hiervoor betaal je dan een hogere rente.

Kosten dienstverlening

Een deel van de rente die je betaalt, gebruiken wij voor de kosten van het verwerken en beheren van de leningen. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van onze administratie, personeel en kantoren.

Winstopslag

Omdat OHRA Bank een commercieel bedrijf is, gebruiken wij een deel van de rente om winst te maken. Daarbij houden wij ons aan de eisen van De Nederlandsche Bank.

Marktontwikkeling

Ook de marktontwikkeling is van belang. Als reactie op bepaalde marktomstandigheden kunnen wij ons rentebeleid aanpassen. Bijvoorbeeld bij veranderende wet- en regelgeving, of als de risico’s in de markt wijzigen.

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail sturen naar kredietbeheer@ohra.nl.