Vragen over beleggen in 2018

Kostenoverzicht beleggen
Had je op 31 december 2018 beleggingen? Dan ontvang je naast het jaaroverzicht ook een overzicht met de totale kosten die je bij OHRA Bank betaalt voor beleggen.

Om het percentage totale kosten na te rekenen deel je het bedrag aan totale kosten door de waarde van je beleggingen op 31 december 2018. Dit percentage rond je af op twee decimalen.

Wij zijn verplicht dividendbelasting in te houden over het dividend dat je ontvangt. De dividendbelasting kun je verrekenen met de inkomstenbelasting. Heb je een Pensioenrekening of Gouden Handdrukrekening? Dan hoeven wij geen dividendbelasting in te houden omdat je loonbelasting betaalt over de uitkeringen die je ontvangt. 

Zijn de knoppen 'verkopen, kopen en switchen' niet zichtbaar in OHRA Bank Online of in de OHRA Bank App? Dat kan komen omdat je de vragen over kennis van en ervaring met beleggen nog niet hebt ingevuld. Neem contact met ons op en wij kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat je zo snel mogelijk (weer) kunt beleggen.

Na afloop van elk kwartaal berekenen wij het gemiddelde van je belegd vermogen in dat kwartaal. Over dat bedrag betaal je servicekosten. Heb je geen spaarsaldo op je rekening? Dan wordt het bedrag toch van je beleggingsrekening afgeschreven en ontstaat er een negatief saldo. Heb je wel beleggingen? Dan verkopen wij automatisch een deel van je beleggingen om het negatieve saldo aan te vullen. Heb je geen beleggingen? Dan ontvang je een brief waarin staat dat je het saldo op je rekening binnen drie weken aan moet vullen.

De servicekosten worden per 31 december 2018 van je rekening afgeschreven. De rentebijschrijving vindt plaats op 1 januari 2019. Op dat moment wordt de debetstand verrekend met de opgebouwde rente. Maar omdat je op het jaaroverzicht de eindstand per 31 december 2018 ziet, is de debetstand op het jaaroverzicht nog niet verrekend met de opgebouwde rente over 2018. Heb je na het bijschrijven van de opgebouwde rente over 2018 nog steeds een negatief saldo? Dan kun je het overgebleven negatieve saldo zelf aanvullen door een bedrag over te maken van je betaalrekening naar je beleggingsrekening.