Beleggingen Delta Lloyd Mixfonds naar Delta Lloyd Multi Asset Conservatief

Per 30 april worden de beleggingen in het Delta Lloyd Mixfonds overgezet naar het Delta Lloyd Multi Asset Conservatief. Klanten die beleggen in het Delta Lloyd Mixfonds hebben hierover een e-mail ontvangen.

Waarom gaan de beleggingen over naar een ander fonds?

U betaalt bij het Delta Lloyd Mix Fonds 1,5% lopende kosten per jaar. Dat is een vaste prijs, waar de beheervergoeding en de operationele kosten inzitten. In de beheervergoeding zit ook een distributievergoeding.

Per 1 januari 2014 geldt er een provisieverbod voor beleggingsdiensten. Het gevolg daarvan is dat banken niet langer een distributievergoeding mogen ontvangen van de beheerders van beleggingsfondsen. Delta Lloyd Asset Management heeft een nieuw fonds ingericht zonder distributievergoeding: het Delta Lloyd Multi Asset Conservatief. De lopende kosten van het Delta Lloyd Multi Asset Conservatief zijn 0,45% per jaar.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de fondsen?

De naam wordt dus anders, maar de overeenkomsten met het Delta Lloyd Mix Fonds blijven bestaan.

Overeenkomsten

  • Zowel het Delta Lloyd Mix Fonds als het Delta Lloyd Multi Asset Conservatief beleggen in een mix van andere Delta Lloyd fondsen.
  • De twee fondsen worden door hetzelfde team van fondsmanagers beheerd.
  • Het Delta Lloyd Multi Asset Conservatief is wat betreft de verhouding tussen het risico en het rendement vergelijkbaar met het Delta Lloyd Mix Fonds. Het Delta Lloyd Multi Asset Conservatief belegt alleen iets minder in aandelen dan het Delta Lloyd MixFonds (35% ten opzichte van 40%) en iets meer in vastrentende waarden (65% en opzichte van 60%). Het Delta Lloyd Multi Asset Conservatief is dus iets minder risicovol dan het Delta Lloyd Mix Fonds. Beide fondsen kennen een bandbreedte waarbinnen deze percentages kunnen afwijken.

Verschil 
Het grootste verschil zit in de kosten. De totale lopende kosten van het Delta Lloyd Mix Fonds zijn 1,5% per jaar. Dat is een vaste prijs waar de beheervergoeding en de operationele kosten inzitten. De totale lopende kosten van het Delta Lloyd Multi Asset Conservatief zijn 0,45% per jaar.

Meer informatie over het Delta Lloyd Multi Asset Conservatief, waaronder het prospectus en de EBi, kunt u vinden op www.deltalloydassetmanagement.nl

Hoe gaan de beleggingen over?

Op 30 april 2014 zetten wij de posities in het Delta Lloyd Mix Fonds één op één om in posities in het Delta Lloyd Multi Asset Conservatief. Dit doen wij via een switchopdracht. Voor iedere positie in het Delta Lloyd Mix Fonds krijgt u één positie in het Delta Lloyd Multi Asset Conservatief. Na de omzetting hebt u dus evenveel posities in het nieuwe fonds als u had in het oude fonds, met dezelfde waarde. Voor de omzetting betaalt u geen kosten.

Wilt u niet dat wij uw posities in het Delta Lloyd Mix Fonds omzetten in posities in het Delta Lloyd Multi Asset Conservatief? Zorgt u er dan voor dat u uw posities in het Delta Lloyd Mix Fonds uiterlijk 25 april verkoopt.