Klantbelang centraal bij OHRA Bank

Als klant wil je tevreden kunnen terugkijken op je aankoop. Afgelopen tijd hebben wij daarom in het belang van onze klanten grote wijzigingen doorgevoerd. Ook omdat wij willen voldoen aan de Gedragscode Banken. Deze Code Banken is opgenomen in de wet.

Hoe vergroten wij het klantbelang?

Wij hebben al een aantal grote stappen gezet om het klantbelang verder te vergroten. Enkele voorbeelden zijn:

  1. Het afgelopen tijd is de hoeveelheid aan verschillende producten verminderd. Wij kennen nu drie productgroepen: sparen, beleggen en hypotheken. Dit is voor klanten overzichtelijker en toegankelijker.
  2. Je wilt natuurlijk graag weten wat je koopt. Daarom zijn alle productvoorwaarden, brieven en teksten op de website nu in een begrijpelijke taal herschreven. Naast het gemakkelijke taalgebruik wordt ook gekeken of de productkenmerken nog steeds goed, duidelijk, en niet misleidend zijn. Hieronder zie je een voorbeeld van een brief voor en na het herschrijven in begrijpelijke taal.