Over OHRA Bank

Vanaf 1 janauri 2018 is OHRA Bank een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Bank N.V. Nationale-Nederlanden Bank N.V. beschikt over een vergunning als bedoeld in art. 2:11, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) om het bedrijf van bank uit te oefenen en is uit dien hoofde bevoegd om spaarrekeningen aan te bieden.

Nationale-Nederlanden Bank N.V. is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het door De Nederlandsche Bank N.V. en/of de Autoriteit Financiële Markten gehouden Wft-register, alsmede ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 52605884. De informatie van deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) advies of als aanbeveling van een concreet product. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Als u geen prijs stelt op informatie over financiële producten en/of financiële diensten van OHRA, gebruik dan het formulier op www.ohra.nl/privacy.

OHRA Bank
Postbus 40004
6803 GD Arnhem
Rijksweg West 2