Wel of niet storten na 31 december 2013

Heeft u een OHRA Pensioenrekening of een OHRA Pensioen Spaarrekening? En heeft u de actuele AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan is deze informatie van belang voor u.

Uw lijfrentekapitaal

U spaart met uw huidige rekening voor een lijfrentekapitaal. Uiteindelijk koopt u met het lijfrentekapitaal een oudedagslijfrente aan. Dat is een levenslange of een tijdelijke aanvulling op uw AOW en pensioen. Een tijdelijke oudedagslijfrente is een uitkering met een looptijd van minimaal vijf jaar, maar minder dan twintig jaar. U beslist uiterlijk op de einddatum van uw lijfrente opbouwrekening welke lijfrente u koopt, tijdelijk of levenslang. De lijfrente moet altijd voldoen aan de in de wet genoemde voorwaarden. Voor de tijdelijke oudedagslijfrente zijn de in de wet genoemde voorwaarden veranderd.

Wat verandert er?

De ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente verandert. Deze ingangsdatum is nu het jaar waarin u 65 jaar wordt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt dat het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. De vroegst mogelijke ingangsdatum wordt dus later dan nu. Wilt u precies weten wat uw actuele AOW-leeftijd is? Kijk op www.rijksoverheid.nl.

Er is wel een overgangsregeling. Deze geldt voor u, want u hebt al een lijfrente-opbouwrekening. Deze overgangsregeling is alleen voor u van belang wanneer u de tijdelijke oudedagslijfrente eerder wilt laten ingaan dan uw AOW-leeftijd.

Overgangsregeling

U mag het saldo van 31 december 2013 op uw opbouwrekening altijd gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die start in het jaar waarin u 65 jaar wordt. Ook als u doorgaat met storten na 31 december 2013 op uw huidige rekening. Stopt u op 31 december 2013 met storten op deze lijfrente opbouwrekening? Dan mag u behalve het saldo op 31 december 2013 ook de waardeaangroei (zoals rente en dividend) na 31 december 2013 gebruiken voor de tijdelijke oudedagslijfrente die ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt. Gaat u na 31 december 2013 door met sparen op uw huidige lijfrente opbouwrekening? Dan moet u de waardeaangroei en de stortingen vanaf 2014 gebruiken voor een oudedagslijfrente die ingaat wanneer u uw AOW-leeftijd bereikt. U mag natuurlijk ook het hele saldo gebruiken voor een tijdelijke lijfrente volgens de nieuwe fiscale regels.

Persoonlijke situatie

Of het voor u belangrijk is dat u ook de waardeaangroei na 31 december 2013 kunt gebruiken voor de tijdelijke oudedagslijfrente die ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt, kunnen wij niet voor u bepalen. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • uw persoonlijke wensen en situatie;
 • de hoogte van uw saldo op 31 december 2013;
 • uw leeftijd en daarmee de tijd om het saldo door te laten groeien.
Het openen van een extra rekening brengt ook kosten met zich mee.

Storten in 2014 of later

Twijfelt u wat u moet doen? Stort dan nog geen bedragen na 31 december 2013 op uw huidige rekening. Een storting op uw huidige rekening bepaalt uw keuze. Heeft u een automatische incasso lopen? Vraag ons dan schriftelijk die voor u te stoppen.

Kiest u ervoor om ook de waardeaangroei na 31 december 2013 te kunnen gebruiken voor de aankoop van de tijdelijke oudedagslijfrente die mag ingaan in het jaar waarin u 65 jaar wordt?

 • Zorg er dan voor dat er na 31 december 2013 geen bedragen meer binnenkomen op uw huidige rekening. U kunt ons vragen uw huidige rekening voor u te blokkeren. Dan weet u zeker dat u niet meer per ongeluk kunt storten op uw rekening.
 • Denk daarbij ook aan periodieke overboekingen. Heeft u een automatische incasso lopen? Vraag ons dan schriftelijk die voor u te stoppen.
 • Stortingen die bestemd zijn om dit jaar uit te voeren, moeten voor 31 december 2013 op uw rekening staan. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van uw fiscale ruimte 2013. Wilt u na 31 december 2013 doorgaan met sparen? Open dan een nieuwe lijfrenterekening.

Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal rekenvoorbeelden. Daarbij zijn wij uitgegaan van het volgende:

 • Rente opbouwfase 2,8%
 • Rente uitkeerfase 1,8%
 • Jaarlijks stort u € 500,-. De stortingen gaan door tot 65 jaar
 • Uitkeringen bruto per maand
 • Duur uitkering vijf jaar

U ziet hieronder per leeftijdscategorie rekenvoorbeelden. Het gaat om de volgende situaties:

 • Situatie 1: Er wordt verder gespaard op een nieuwe rekening.
 • Situatie 2: Er wordt doorgespaard op dezelfde rekening.

In beide situaties wordt op 65 jaar gestart met de eerste tijdelijke uitkering met de duur van vijf jaar. Een tweede tijdelijke lijfrente uitkering start op de actuele AOW leeftijd (vaak 67 jaar) op basis van het saldo dat u opbouwt vanaf 2014. Ook de tweede uitkering heeft een looptijd van vijf jaar. In de jaren dat u 67, 68 en 69 bent ontvangt u dus twee uitkeringen.

Bekijk deze voorbeelden goed. Zij kunnen u helpen om inzicht te krijgen in de keuze die u heeft. De voorbeelden zijn indicatief.

Leeftijd op 01-01-201425
Jaren te gaan tot 65 jaar40
Saldo op 31-12-2013€ 4.000,-
Rente2,80%
Jaarlijkse inleg vanaf 01-01-2014€ 500,-
Onder overgangsrecht (65 jaar)
Eindkapitaal incl. rente op rente€ 12.072,-
Groei saldo door rente€ 8.072,-
Totale waarde rekening (67 jaar)
Inleg en renteaanwas vanaf 01-01-2014€ 36.036,-
Totaal eindkapitaal€ 48.109,-

U bent 25 jaar en heeft op 31 december 2013 een saldo van € 4000,-. Op basis van de huidige wetgeving is de AOW leeftijd minimaal 67 jaar. Vanaf 2014 wordt nog 40 jaar een bedrag gestort van € 500,-. U ontvangt een gemiddelde rente van 2,8%.

Stopt u met storten op bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in de bovenste tabel.

Spaart u door op uw bestaande rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in de onderste tabel. 

Nieuwe rekening1e uitkering2e uitkeringtotaal
65 jaar€ 209,-€ 209,-
66 jaar€ 209,-€ 209,-
67 jaar€ 209,-€ 627,-€ 836,-
68 jaar€ 209,-€ 627,-€ 836,-
69 jaar€ 209,-€ 627,-€ 836,-
70 jaar€ 627,-€ 627,-
71 jaar€ 627,-€ 627,-


Doorsparen1e uitkering2e uitkeringtotaal
65 jaar€ 69,-€ 69,-
66 jaar€ 69,-€ 69,-
67 jaar€ 69,-€ 768,-€ 837,-
68 jaar€ 69,-€ 768,-€ 837,-
69 jaar€ 69,-€ 768,-€ 837,-
70 jaar€ 768,-€ 768,-
71 jaar€ 768,-€ 768,-

Andere optie

U kunt ook kiezen om door te sparen op uw bestaande rekening met € 500,- per jaar tot uw 67e jaar (staat niet in de tabel). En dan pas het totale saldo te gebruiken voor één tijdelijke lijfrente uitkering van 5 jaar. U ontvangt dan de eerste bruto uitkering per maand vanaf het jaar waarin u de actuele AOW leeftijd bereikt. Uw maandelijkse uitkering voor vijf jaar vanaf 67 jaar wordt dan € 903,- per maand.

Leeftijd op 01-01-201431
Jaren te gaan tot 65 jaar34
Saldo op 31-12-2013€ 7.500,-
Rente2,80%
Jaarlijkse inleg vanaf 01-01-2014€ 500,-
Onder overgangsrecht (65 jaar)
Eindkapitaal incl. rente op rente€ 19.179,-
Groei saldo door rente€ 11.679,-
Totale waarde rekening (67 jaar)
Inleg en renteaanwas vanaf 01-01-2014€ 27.807,-
Totaal eindkapitaal€ 46.986,-

U bent 31 jaar en heeft op 31 december 2013 een saldo van €7500,-. Op basis van de huidige wetgeving is de AOW leeftijd minimaal 67 jaar. Vanaf 2014 wordt nog 34 jaar een bedrag gestort van € 500,-. U ontvangt een gemiddelde rente van 2,8%.

Stopt u met storten op bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in de bovenste tabel.

Spaart u door op uw bestaande rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in de onderste tabel.

Nieuwe rekening1e uitkering2e uitkeringtotaal
65 jaar€ 333,-€ 333,-
66 jaar€ 333,-€ 333,-
67 jaar€ 333,-€ 484,-€ 817,-
68 jaar€ 333,-€ 484,-€ 817,-
69 jaar€ 333,-€ 484,-€ 817,-
70 jaar€ 484,-€ 484,-
71 jaar€ 484,-€ 484,-

Doorsparen1e uitkering2e uitkeringtotaal
65 jaar€ 130,-€ 130,-
66 jaar€ 130,-€ 130,-
67 jaar€ 130,-€ 687,-€ 817,-
68 jaar€ 130,-€ 687,-€ 817,-
69 jaar€ 130,-€ 687,-€ 817,-
70 jaar€ 687,-€ 687,-
71 jaar€ 687,-€ 687,-

Andere optie

U kunt ook kiezen om door te sparen op uw bestaande rekening met € 500,- per jaar tot uw 67e jaar (staat niet in de tabel). En dan pas het totale saldo te gebruiken voor één tijdelijke lijfrente uitkering van vijf jaar. U ontvangt dan de eerste bruto uitkering per maand vanaf het jaar waarin u de actuele AOW leeftijd bereikt. Uw maandelijkse uitkering voor vijf jaar vanaf 67 jaar wordt dan € 882,- per maand.

Leeftijd op 01-01-201441
Jaren te gaan tot 65 jaar24
Saldo op 31-12-2013€ 12.500,-
Rente2,80%
Jaarlijkse inleg vanaf 01-01-2014€ 500,-
Onder overgangsrecht (65 jaar)
Eindkapitaal incl. rente op rente€ 24.252,-
Groei saldo door rente€ 11.752,-
Totale waarde rekening (67 jaar)
Inleg en renteaanwas vanaf 01-01-2014€ 16.788,-
Totaal eindkapitaal€ 41.040,-

U bent 41 jaar en heeft op 31 december 2013 een saldo van € 12.500,-. Op basis van de huidige wetgeving is de AOW leeftijd minimaal 67 jaar. Vanaf 2014 wordt nog 24 jaar een bedrag gestort van € 500,-. U ontvangt een gemiddelde rente van 2,8%.

Stopt u met storten op bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in de bovenste tabel.

Spaart u door op uw bestaande rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in de onderste tabel. 

Nieuwe rekening1e uitkering2e uitkeringtotaal
65 jaar€ 333,-
66 jaar€ 333,-
67 jaar€ 333,-€ 484,-
68 jaar€ 333,-€ 484,-
69 jaar€ 333,-€ 484,-
70 jaar€ 484,-
71 jaar€ 484,-


Doorsparen1e uitkering2e uitkeringtotaal
65 jaar€ 130,-€ 130,-
66 jaar€ 130,-€ 130,-
67 jaar€ 130,-€ 687,-€ 817,-
68 jaar€ 130,-€ 687,-€ 817,-
69 jaar€ 130,-€ 687,-€ 817,-
70 jaar€ 687,-€ 687,-
71 jaar€ 687,-€ 687,-

Andere optie

U kunt ook kiezen om door te sparen op uw bestaande rekening met € 500,- per jaar tot uw 67e jaar (staat niet in de tabel). En dan pas het totale saldo te gebruiken voor één tijdelijke lijfrente uitkering van vijf jaar. U ontvangt dan de eerste bruto uitkering per maand vanaf het jaar waarin u de actuele AOW leeftijd bereikt. Uw maandelijkse uitkering voor vijf jaar vanaf 67 jaar wordt dan € 773,- per maand.

Leeftijd op 01-01-201451
Jaren te gaan tot 65 jaar14
Saldo op 31-12-2013€ 17.000,-
Rente2,80%
Jaarlijkse inleg vanaf 01-01-2014€ 500,-
Onder overgangsrecht (65 jaar)
Eindkapitaal incl. rente op rente€ 25.024,-
Groei saldo door rente€ 8.024,-
Totale waarde rekening (67 jaar)
Inleg en renteaanwas vanaf 01-01-2014€ 8.428,-
Totaal eindkapitaal€ 33.452,-

U bent 51 jaar en heeft op 31 december 2013 een saldo van € 17.000,-. Op basis van de huidige wetgeving is de AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. Vanaf 2014 wordt nog veertien jaar een bedrag gestort van € 500,-. U ontvangt een gemiddelde rente van 2,8%.

Stopt u met storten op bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in de bovenste tabel.

Spaart u door op uw bestaande rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in de onderste tabel. 

Nieuwe rekening1e uitkering2e uitkeringtotaal
65 jaar€ 435,-€ 435,-
66 jaar€ 435,-€ 435,-
67 jaar€ 435,-€ 146,-€ 581,-
68 jaar€ 435,-€ 146,-€ 581,-
69 jaar€ 435,-€ 146,-€ 581,-
70 jaar€ 146,-€ 146,-
71 jaar€ 146,-€ 146,-


Doorsparen1e uitkering2e uitkeringtotaal
65 jaar€ 435,-€ 435,-
66 jaar€ 435,-€ 435,-
67 jaar€ 435,-€ 146,-€ 581,-
68 jaar€ 435,-€ 146,-€ 581,-
69 jaar€ 435,-€ 146,-€ 581,-
70 jaar€ 146,-€ 146,-
71 jaar€ 146,-€ 146,-

Andere optie

U kunt ook kiezen om door te sparen op uw bestaande rekening met € 500,- per jaar tot uw 67e jaar (staat niet in de tabel). En dan pas het totale saldo te gebruiken voor één tijdelijke lijfrente uitkering van vijf jaar. U ontvangt dan de eerste bruto uitkering per maand vanaf het jaar waarin u de actuele AOW-leeftijd bereikt. Uw maandelijkse uitkering voor vijf jaar vanaf 67 jaar wordt dan € 663,- per maand.

Leeftijd op 01-01-201460*
Jaren te gaan tot 65 jaar5
Saldo op 31-12-2013€ 32.000,-
Rente2,80%
Jaarlijkse inleg vanaf 01-01-2014€ 500,-
Onder overgangsrecht (65 jaar)
Eindkapitaal incl. rente op rente€ 36.738,-
Groei saldo door rente€ 4.738,-
Totale waarde rekening (67 jaar)
Inleg en renteaanwas vanaf 01-01-2014€ 2.644,-
Totaal eindkapitaal€ 39.382,-

* actuele AOW leeftijd is 66 jaar

U bent 60 jaar, geboren op 1 april 1953 en heeft op 31 december 2013 een saldo van € 32.000,-. Op basis van de huidige wetgeving is de AOW-leeftijd 66 jaar. Vanaf 2014 wordt nog vijf jaar een jaar een bedrag gestort van € 500,-. U ontvangt een gemiddelde rente van 2,8%.

Stopt u met storten op bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in de bovenste tabel.

Spaart u door op uw bestaande rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in de onderste tabel.

Nieuwe rekening1e uitkering2e uitkeringtotaal
65 jaar€ 622,-€ 622,-
66 jaar€ 622,-€ 622,-
67 jaar€ 622,-€ 45,-€ 667,-
68 jaar€ 622,-€ 45,-€ 667,-
69 jaar€ 622,-€ 45,-€ 667,-
70 jaar€ 45,-€ 45,-
71 jaar€ 45,-€ 45,-


Doorsparen1e uitkering2e uitkeringtotaal
65 jaar€ 557,-€ 557,-
66 jaar€ 557,-€ 557,-
67 jaar€ 557,-€ 128,-€ 685,-
68 jaar€ 557,-€ 128,-€ 685,-
69 jaar€ 557,-€ 128,-€ 685,-
70 jaar€ 128,-€ 128,-
71 jaar€ 128,-€ 128,-

Andere optie

U kunt ook kiezen om door te sparen op uw bestaande rekening met € 500,- per jaar tot uw 66e jaar staat niet in de tabel). En dan pas het totale saldo te gebruiken voor één tijdelijke lijfrente uitkering van vijf jaar. U ontvangt dan de eerste bruto uitkering per maand vanaf het jaar waarin u de actuele AOW-leeftijd bereikt. Uw maandelijkse uitkering voor vijf jaar vanaf 66 jaar wordt dan € 714,- per maand.

Leeftijd op 01-01-201463*
Jaren te gaan tot 65 jaar2
Saldo op 31-12-2013€ 33.000,-
Rente2,80%
Jaarlijkse inleg vanaf 01-01-2014€ 500,-
Onder overgangsrecht (65 jaar)
Eindkapitaal incl. rente op rente€ 34.874,-
Groei saldo door rente€ 1.874,-
Totale waarde rekening (67 jaar)
Inleg en renteaanwas vanaf 01-01-2014€ 1.014,-
Totaal eindkapitaal€ 35.888,-

* actuele AOW leeftijd is 65 jaar en 5 maanden

U bent 63 jaar, geboren op 1 november 1950 en heeft op 31 december 2013 een saldo van € 33.000,-. Op basis van de huidige wetgeving is de AOW leeftijd 65 en 5 maanden. Vanaf 2014 wordt nog twee jaar een bedrag gestort van € 500,-. U ontvangt een gemiddelde rente van 2,8%.

Stopt u met storten op bestaande rekening en opent u een nieuwe rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in de bovenste tabel.

Spaart u door op uw bestaande rekening? Dan ontvangt u bruto per maand de bedragen in de onderste tabel.

Nieuwe rekening1e uitkering2e uitkeringtotaal
65 jaar€ 607,-€ 607,-
66 jaar€ 607,-€ 607,-
67 jaar€ 607,-€ 17,-€ 624,-
68 jaar€ 607,-€ 17,-€ 624,-
69 jaar€ 607,-€ 17,-€ 624,-
70 jaar€ 17,-€ 17,-
71 jaar€ 17,-€ 17,-


Doorsparen1e uitkering2e uitkeringtotaal
65 jaar€ 574,-€ 574,-
66 jaar€ 574,-€ 574,-
67 jaar€ 574,-€ 49,-€ 623,-
68 jaar€ 574,-€ 49,-€ 623,-
69 jaar€ 574,-€ 49,-€ 623,-
70 jaar€ 49,-€ 49,-
71 jaar€ 49,-€ 49,-

Andere optie

U kunt ook kiezen om door te sparen op uw bestaande rekening tot 65 jaar en 5 maanden (staat niet in de tabel). En dan pas het totale saldo te gebruiken voor één tijdelijke lijfrente uitkering van vijf jaar. U ontvangt dan de eerste bruto uitkering per maand vanaf het jaar waarin u de actuele AOW leeftijd bereikt. Uw maandelijkse uitkering voor vijf jaar vanaf 65 jaar en 5 maanden wordt dan € 625,- per maand.

Let op! Bovenstaande berekeningen zijn alleen gemiddelde voorbeelden. Zij geven u algemene informatie en is niet bedoeld als persoonlijk advies. Wij kunnen niet voor u bepalen wat het beste is in uw situatie.

Uw persoonlijke (fiscale) situatie is niet geïnventariseerd. Bij OHRA doet u direct zaken. Wij geven u uitgebreide informatie over onze financiële producten. Op basis daarvan beoordeelt u zelf of ons product past bij u en bij uw financiële situatie. Wij geven u hierover geen persoonlijk advies. Dit heet execution only-dienstverlening.