Veelgestelde vragen Direct Ingaande Lijfrenterekening

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Het geld op de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening gaat naar uw nabestaanden als u overlijdt. Zij ontvangen vanaf uw overlijdensdatum een lijfrente-uitkering voor de resterende looptijd van de rekening. Het erfdeel van de nabestaande bepaalt de hoogte van de bruto-uitkering. 

Bij de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening kunt u kiezen voor een uitkering met een looptijd vanaf vijf jaar tot maximaal dertig jaar.

Per 1 januari 2014 is het jaar waarin u de 65e jarige leeftijd bereikt veranderd in het jaar waarin u uw actuele AOW leeftijd bereikt. Er is wel een overgangsregeling. Als u hieraan voldoet kan de uitkering toch ingaan in het jaar dat u 65 jaar wordt. De voorwaarden zijn:
- De inleg op de Direct Ingaande Lijfrenterekening komt van een polis of opbouwrekening waarbij de laatste inleg is gedaan voor 1 januari 2014, of; 
- U legt alleen het saldo in dat u had opgebouwd op 31 december 2013.
U kunt dat aantonen via het overdrachtsformulier (PSK formulier). Dit formulier stuur uw andere bank of verzekeraar mee als u uw geld over laat boeken naar de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening. U kunt bij u uw andere bank of verzekeraar informeren wat de waarde was op 31 december 2013.