Zekerheid bij overlijden

Als u onverhoopt voor de einddatum van de Direct Ingaande Lijfrenterekening komt te overlijden, dan krijgen uw nabestaanden het resterende lijfrentebedrag van de rekening beschikbaar.

Bloedverwantschap

Bloedverwantschap tussen personen ontstaat door geboorte, door afstamming van dezelfde voorvader, een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of adoptie.

De graad van bloedverwantschap wordt bepaald door het getal van de geboorte die de bloedverwantschap hebben veroorzaakt. Tussen ouders en kinderen bestaat dus bloedverwantschap in de eerste graad. Tussen grootouders en kinderen bestaat bloedverwantschap in de tweede graad. Tussen ooms en tantes enerzijds en hun neven en nichten anderzijds bestaat bloedverwantschap in de derde graad. Neven en nichten, zijnde de kinderen vangraad. ooms en tantes, zijn bloedverwanten in de vierde graad.

Aanverwantschap is de relatie tussen u en de bloedverwanten van uw echtgenoot of geregistreerd partner. Door het sluiten van een samenlevingscontract ontstaat geen aanverwantschap. De graad van aanverwantschap is gelijk aan de graad van bloedverwantschap van de uw echtgenoot of geregistreerd partner. Tussen vrouw en schoonouders bestaat dus een aanverwantschap in de eerste graad.

Meer informatie
Wilt u meer weten over lijfrente? Of lees meer over de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening?