Belasting

De belastingwet is vaak gewijzigd. Hierdoor kan het belastingregime dat geldt verschillen per lijfrenteverzekering en lijfrenterekening. Welk belastingregime voor u geldt, is afhankelijk van de datum waarop de lijfrentepolis of -rekening is afgesloten. Ook is het afhankelijk van de datum waarop u de laatste premie of inleg heeft betaald. Dit regime heeft gevolgen voor wat u met uw vrijgekomen lijfrentekapitaal mag doen. 

 • Oud regime
  De koopsompolis is gekocht voor 1 januari 1992;
  premiebetalende lijfrenteverzekering is afgesloten voor 16 oktober 1990.
 • Nieuw regime
  De koopsompolis is gekocht na 1 januari 1992;
  premiebetalende lijfrenteverzekering is afgesloten na 16 oktober 1990 en tot 1 januari 2001.
 • Huidig regime Elke polis waarop na 1 januari 2001 nog premie is betaald. Bestond de overeenkomst al op 31 december 2000? Dan valt de waarde die hoort bij de betalingen na 31 december 2000 ook onder het huidige regime.

Op de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening zijn de voorwaarden van het huidige belastingregime van toepassing.

Fiscale Oudedagsreserve en/of stakingswinst gebruiken voor het aankopen van een uitkering

Heeft u een eigen bedrijf (gehad)? Dan kunt u uw Fiscale Oudedagsreserve en/of uw stakingswinst inleggen op een OHRA Direct Ingaande Lijfrente rekening.  

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)  
Als ondernemer mag u elk jaar een deel van uw winst opzijzetten voor uw oudedagsvoorziening. Dit heet de oudedagsreserve. U kunt in 2018 maximaal 9,44% van de winst met een maximum van €8.775,- aan uw oudedagsreserve toevoegen. De oudedagsreserve mag door de inleg niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen. Het percentage en maximum verandert bijna elk jaar.  

U kunt de FOR inleggen op een OHRA Direct Ingaande Lijfrente rekening. U mag deze inleg aftrekken bij uw belastingaangifte als u dat nog niet heeft gedaan. Gebruikt u de FOR niet voor een lijfrente? Dan moet u belasting betalen over het bedrag. 

Om van de FOR gebruik te maken, moet u aan deze eisen voldoen:  
- u bent ondernemer voor de inkomstenbelasting;  
- u voldoet aan het urencriterium;  
- u bouwt persoonlijk een oudedagsreserve op binnen het bedrijf;  
- u mag op 1 januari nog niet uw AOW-leeftijd hebben bereikt;  
- u maakt winst. 

Stakingswinst  
Stopt u met uw bedrijf en heeft u daardoor stakingswinst? Dan kunt u de stakingswinst inleggen op een OHRA Direct Ingaande Lijfrente rekening. U mag (een deel van) uw inleg aftrekken bij de belastingaangifte. Hoeveel dit is, hangt af van uw leeftijd.

Stakingswinst
5 jaar voor AOW gerechtigde leeftijd, invalide of bij overlijden€ 450.631
15 tot 5 jaar voor AOW-leeftijd bij inleggen€ 225.323
In alle overige gevallen bij inleggen€ 112.667

Van deze bedragen moet u nog het volgende aftrekken:  
- het bedrag van de FOR aan het begin van het stakingsjaar;  
- het bedrag dat u heeft gebruikt voor de jaarruimte;  
- het bedrag dat u heeft gebruikt voor de reserveringsruimte;  
- het bedrag van de FOR dat u heeft gestort op een lijfrenterekening of verzekering.

Belastingregels in de uitkeerfase

U heeft op een lijfrenterekening- of verzekering geld opgebouwd en wilt dit laten uitbetalen. Over de uitkering moet u inkomstenbelasting betalen. Ook houden wij premies voor volksverzekeringen en de zorgverzekeringswet in op de uitkering.

Inhouding premie Zorgverzekeringswet

Na uw eerste uitkering in 2018 ontvangt u een uitkeringsspecificatie. Op deze uitkeringsspecificatie ziet u dat een premie ingehouden wordt voor de Zorgverzekeringswet (Zvw-premie). Banken zijn verplicht deze premie in te houden bij een uitkering uit een Direct Ingaande Lijfrente- of een Gouden Handdruk Uitkeerrekening.

De Zvw-premie wordt ingehouden op het bedrag dat bij ‘Loon ZVW’ staat. Het percentage van de inhouding in 2018 is 5,65% (in 2017 was dit 5,40%). Dit ziet u op de specificatie als ‘ZVW 5,65%'.

Maximale inhouding
Is uw uitkering in 2018 op jaarbasis € 54.614,- of meer (in 2017 was dit € 53.701,-)? Dan wordt 5,65% over een maximale uitkering van € 54.614,- berekend. Dit wordt ook wel bijdrage-inkomen genoemd. Dit betekent dat er in 2018 maximaal € 3.085,69 ingehouden wordt. Ontvangt u meerdere uitkeringen? Dan wordt op iedere uitkering Zvw-premie ingehouden. Hierdoor is het mogelijk dat u meer dan de maximale inhouding van € 3.085,69 betaalt. Bij uw aangifte inkomstenbelasting 2018 kunt u dit verrekenen. Of u kunt een voorschot vragen van de teveel betaalde Zvw-premie aan de Belastingdienst.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon van de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.