Direct genieten met een OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening

Heeft u een bedrag opgebouwd op een lijfrenterekening? Of krijgt u een bedrag uit een lijfrenteverzekering? Dan kunt u dit bedrag laten uitbetalen via de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening. Uw lijfrentebedrag wordt dan in gelijke bruto termijnen aan u uitbetaald. U bepaalt zelf hoe lang uw uitkering duurt en hoe vaak u een uitkering wilt ontvangen. Bijvoorbeeld 10 jaar lang elke maand een vaste uitkering. Hierbij moet u wel rekening houden met de fiscale grenzen. Meer informatie hierover vindt u hier onder belasting.

Uw voordelen

  • Geen minimale inleg
  • Zelf kiezen voor een uitkering per maand, kwartaal of (half)jaar
  • Aantrekkelijke rentevergoeding
  • Inzicht in uw Lijfrenterekening via OHRA Bank Online en de OHRA Bank App
  • Als u overlijdt, ontvangen uw nabestaanden de resterende uitkeringen

Wat is de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening?

De OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening is een geblokkeerde bankrekening. U stort uw vrijkomende lijfrente op de bankrekening waarvan u gegarandeerde, periodieke uitkeringen ontvangt. Deze uitkeringen zijn bedoeld als aanvulling op uw pensioen. Bekijk de actuele rente van de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening.

Wanneer kunt u gebruik maken van een lijfrente uitkering?

De fiscale regels voor lijfrenterekeningen en -verzekeringen zijn gewijzigd per 1 januari 2014. Vanaf dat moment geldt: de tijdelijke oudedagslijfrente mag beginnen in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Eerder was dit het jaar waarin u de 65-jarige leeftijd bereikt. De vroegst mogelijke ingangsdatum van een tijdelijke oudedagslijfrente wordt dus later. Een tijdelijke oudedagslijfrente is een tijdelijke, periodieke uitkering met een minimale looptijd van vijf jaar. Deze lijfrente mag niet eerder ingaan dan het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Het totaal aan bruto uitkeringen mag op jaarbasis niet meer zijn dan €21.312,- (in 2016 was dit € 21.248,-). Een lijfrente-uitkering moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin u uw actuele AOW-leeftijd bereikt plus vijf jaar. Voorbeeld: Uw actuele AOW leeftijd is 66 jaar. Uw lijfrente moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin u 71 wordt. Wilt u precies weten wat uw actuele AOW leeftijd is? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Bereken opbouw en uitkering voor uw vrijkomende lijfrente

U kunt een voorbeeldberekening maken om inzicht te krijgen welk bedrag u in termijnen uit kunt laten keren.

Rentegarantie en zekerheid bij overlijden

Als u bij OHRA een direct ingaande lijfrenterekening aanvraagt, krijgt u twee maanden rentegarantie. Komt u te  overlijden? Dan ontvangen uw nabestaanden het restant van de lijfrente in uitkeringen.

Meer informatie
Meer informatie over de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening vindt u in het Dienstverleningsdocument Vermogen. Lees ook of de Lijfrenterekening voor u is bedoeld.

Risico

Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de Financiële bijsluiter [PDF] is zeer klein. Bekijk alle risico's van de Pensioen Spaarrekening. Zie ook de website van de AFM.