Kosten OHRA Pensioen Spaarrekening

Kosten bij eerder stoppen deposito

Wordt het deposito beëindigd door het overlijden van de rekeninghouder? Dan betalen de nabestaanden geen kosten. 

Als je om andere redenen het deposito tijdens de looptijd wilt stoppen, betaal je kosten. Hoeveel is afhankelijk van de huidige rente en de rente op het moment waarop je het deposito hebt geopend.

Op het moment dat je opdracht geeft om het deposito te stoppen, bekijken wij de resterende looptijd. Daarna kijken wij wat de rente is op een deposito met dezelfde looptijd of de dichtstbijzijnde langere looptijd (vergelijkingsrente). Deze vergelijkingsrente kan hoger of lager zijn dan de rente die je op jouw deposito ontvangt. 

Rentepercentage op je deposito hoger dan de vergelijkingsrente 

Is de rente die je ontvangt op jouw deposito hoger dan de vergelijkingsrente? Dan betaal je alleen € 50,- administratiekosten. 

Rentepercentage op je deposito lager dan de vergelijkingsrente  

Is het rentepercentage op jouw deposito lager dan de vergelijkingsrente? Dan betaal je een boete. De boete wordt berekend aan de hand van het verschil in rente. Naast de boete betaal je ook € 50,- administratiekosten.

Voor deposito’s die geopend zijn vóór 17 september 2012 geldt een andere boeteberekening