Uitkeren levensverzekering

Wat je moet weten

Ongeveer 3 maanden voor de einddatum krijg je van ons een brief met de waarde van de verzekering op einddatum. Bij garantieverzekeringen met een garantiebedrag in euro's is dit de definitieve eindwaarde. Bij beleggingsverzekeringen kan de waarde hoger of lager zijn, afhankelijk van de koersen op de einddatum. In de brief vragen wij aan ons door te geven wat je met het kapitaal wilt doen. 

In de brochure vrijkomende lijfrente (pdf) lees je hoe je het vrijkomende lijfrentekapitaal kunt besteden en waar je daarbij op moet letten. Ook lees je meer over welke belastingregels er gelden.

Hoe geef je je keuze door?

In de brief vragen we je wat je op de einddatum met de waarde van de verzekering wilt doen? Deze keuze geef je eenvoudig door via het digitale formulier.

Bestedingsformulier

In stap 2 van het digitale formulier vragen wij om een bestedingsformulier. Dit bestedingsformulier kun je hieronder downloaden.

Stamrecht Gouden Handdruk

Op de einddatum stopt je stamrechtverzekering/gouden handdruk. Jij beslist als begunstigde wat er met de uitkering van de verzekering moet gebeuren. Je hebt hiervoor de tijd tot uiterlijk 31 december in het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Dit is de redelijke beslistermijn. Daarnaast geldt dat deze beslistermijn minimaal 6 maanden is.

Heb je na de redelijke beslistermijn nog geen keuze gemaakt? Dan behandelt de Belastingdienst de gouden handdruk alsof het bedrag in één keer aan je is uitgekeerd. Je betaalt dan belasting over een bedrag dat je nog niet hebt ontvangen. Gebruik het formulier uitkeren lijfrenteverzekering om je keuze door te geven.

Je kunt de waarde ook overdragen naar Nationale-Nederlanden bank of een andere bank of verzekeraar als je een nieuw product hebt afgesloten. Dit heet waarde overdracht. OHRA werkt graag mee aan een snelle afhandeling van het verzoek. Hieronder lees je in twee stappen wat je moet doen om de waarde over te dragen. 

Stap 1: Informeer naar de mogelijkheden

Onze Klantenservice kan je informeren over de mogelijkheden om de waarde van jouw bestaande verzekering over te dragen aan een andere financiële instelling. Als je kiest voor een product van Nationale-Nederlanden informeert onze Klantenservice je over de vervolgstap.

Stap 2: aanleveren benodigde gegevens

Voor een waardeoverdracht lever je via het digitale formulier de volgende gegevens bij ons aan:

  1. een getekend verzoek voor de waardeoverdracht (per verzekeringnemer) 
  2. een kopie van een geldig identiteitsbewijs (per verzekeringnemer)
  3. (in een aantal gevallen) een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)
  4. als de verzekering verpand is (staat vermeld op jouw polis) aan de hypotheek, dan ook een akkoord van de pandhouder
  5. als de financiële instelling waarnaar je de waarde wilt overdragen niet deelneemt aan het Protocol Stroomlijning Kapitaalsoverdrachten (PSK), dan is ook een vrijwaringsverklaring nodig. Deze kan je opvragen bij de overnemende financiële instelling

Wat zijn de voordelen van het digitale formulier?

  • Je hoeft geen onhandige papieren formulieren meer in te vullen en documenten op de post te doen
  • Je kunt je gegevens direct versturen, snel en efficiënt
  • Het kost maar 5 minuten om het formulier in te vullen
  • Je leest meteen welke documenten we nodig hebben. Deze kun je eenvoudig meesturen (controleer wel eerst of ze duidelijk en goed leesbaar zijn)
  • Alle informatie die je verstuurt, komt meteen op de juiste plek terecht

Wanneer krijg je de uitkering?

Nadat je het formulier hebt ingevuld en verstuurd, duurt het nog maximaal 10 werkdagen voordat we alles hebben verwerkt. Soms hebben wij aanvullende gegevens nodig. In dat geval nemen wij contact met je op. Als alles rond is, maken we het kapitaal over naar de financiële instantie die de lijfrente periodiek gaat uitkeren.