Stopzetten levensverzekering

Wil je je levensverzekering in een keer laten uitkeren? We noemen dit afkopen. Van ons heb je een afkoopvoorstel ontvangen. In dit voorstel lees je wat afkopen van de lijfrenteverzekering voor jou betekent. Heb je geen afkoopvoorstel ontvangen? Vraag het dan online aan.

Wanneer krijg je de uitkering?

Nadat je het formulier hebt ingevuld en de documenten hebt verstuurd, duurt het nog maximaal 10 werkdagen voordat we alles hebben verwerkt. Daarna keren we het bedrag uit. Het duurt nog ongeveer 5 dagen voordat het op je rekening staat.

Je kunt de waarde ook overdragen naar Nationale-Nederlanden bank of een andere bank of verzekeraar als je een nieuw product hebt afgesloten. Dit heet waarde overdracht. OHRA werkt graag mee aan een snelle afhandeling van het verzoek. Hieronder lees je in twee stappen wat je moet doen om de waarde over te dragen. 

Stap 1: Informeer naar de mogelijkheden

Onze Klantenservice kan je informeren over de mogelijkheden om de waarde van jouw bestaande verzekering over te dragen aan een andere financiële instelling. Als je kiest voor een product van Nationale-Nederlanden informeert onze Klantenservice je over de vervolgstap.

Stap 2: aanleveren benodigde gegevens

Voor een waardeoverdracht lever je via het digitale formulier de volgende gegevens bij ons aan:
1. een getekend verzoek voor de waardeoverdracht (per verzekeringnemer) 
2. een kopie van een geldig identiteitsbewijs (per verzekeringnemer) 
3. (in een aantal gevallen) een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) 
4. als de verzekering verpand is (staat vermeld op jouw polis) aan de hypotheek, dan ook een akkoord van de pandhouder
5. als de financiële instelling waarnaar je de waarde wilt overdragen niet deelneemt aan het Protocol Stroomlijning Kapitaalsoverdrachten (PSK), dan is ook een vrijwaringsverklaring nodig. Deze kan je opvragen bij de overnemende financiële instelling.

Ga je akkoord met ons voorstel?

Als je akkoord gaat met ons voorstel, kun je de verzekering eenvoudig afkopen via ons digitale formulier.

Wat zijn de voordelen van het digitale formulier?

  • Je hoeft geen onhandige papieren formulieren meer in te vullen en documenten op de post te doen
  • Je kunt je gegevens direct versturen, snel en efficiënt
  • Het kost maar 5 minuten om het formulier in te vullen
  • Je leest meteen welke documenten we nodig hebben. Deze kun je eenvoudig meesturen (controleer wel eerst of ze duidelijk en goed leesbaar zijn)
  • Alle informatie die je verstuurt, komt meteen op de juiste plek terecht