Overlijden melden bij een levensverzekering

Wil je een overlijden melden? Allereerst gecondoleerd met het verlies. Als er een dierbare overlijdt, moet je als nabestaande veel regelen. We helpen je graag hierbij. Het overlijden kun je snel en eenvoudig doorgeven via het digitale formulier overlijden.

Gebruik ons digitale formulier

Bij een levensverzekering kun je een overlijden eenvoudig melden via het digitale formulier: 

Let op:

Bij andere verzekeringen van OHRA meld je het overlijden op een andere manier.

Wat zijn de voordelen van het digitale formulier?

  • Je hoeft geen onhandige papieren formulieren meer in te vullen en documenten op de post te doen
  • Je kunt je gegevens direct versturen, snel en efficiënt 
  • Je leest meteen welke documenten we nodig hebben. Deze kun je eenvoudig meesturen (controleer wel eerst  of ze duidelijk en goed leesbaar zijn)
  • Alle informatie die je verstuurt, komt meteen op de juiste plek terecht

Wat hebben we nodig?

Om de waarde uit te kunnen keren, hebben wij een aantal documenten van je nodig. Afhankelijk van de soort verzekering gaat het om de onderstaande documenten. Soms hebben wij aanvullende gegevens nodig. In dat geval nemen wij contact met je op.

  Akte van overlijden Legitimatiebewijs Bankafschrift* Verklaring van erfrecht** Schriftelijk verzoek
Uitvaartverzekering ja ja ja ja ja
Spaarverzekering ja ja ja ja ja
Hypotheekverzekering ja ja ja ja ja
Lijfrenteafkoop ja ja ja ja ja
Lijfrenteoverdracht OHRA Bank ja ja nee ja ja
Lijfrenteoverdracht ja ja nee ja ja
 

*) Een kopie van een recent bankafschrift is alleen nodig als het geld moet worden overgemaakt naar een buitenlandse bankrekening

**) Een verklaring van erfrecht is alleen nodig als de uitkering hoger is dan € 10.000,-. We hebben deze verklaring nodig om te zien wie de erfgenamen zijn.  

Goed om te weten

  • Je kunt de bestanden aanleveren als pdf-bestand of een duidelijke digitale foto (bijvoorbeeld png, jpeg of gif) 
  • Stuur alleen een exemplaar van de akte van overlijden als je dit nog niet hebt gedaan
  • Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene die de uitkering ontvangt (de begunstigde) en als het een buitenlandse bankrekening betreft een recent bankafschrift

Wanneer zijn de gegevens verwerkt?

Nadat je het formulier hebt ingevuld en verstuurd, duurt het nog maximaal 10 werkdagen voordat we alles hebben verwerkt.