Uitkeren van je lijfrenteverzekering

Met een lijfrenteverzekering bouw je kapitaal op. Met dit kapitaal kun je aan het eind van de looptijd een lijfrente kopen. Hierbij ontvang je vanaf een bepaalde datum een periodieke uitkering. Maar je kunt er ook voor kiezen om door te sparen. Uitkeren of doorsparen kan bij Nationale-Nederlanden en bij andere aanbieders. OHRA is een onderdeel van Nationale-Nederlanden. Bekijk wat de mogelijkheden zijn bij Nationale-Nederlanden.

Je kunt er ook voor kiezen om de opgebouwde waarde in een keer te laten uitkeren. Dit noemen we afkopen. We zijn verplicht om maximaal 52% loonbelasting in te houden op de afkoopwaarde. OHRA draagt de loonbelasting voor je af aan de Belastingdienst. Het resterende bedrag maken we over op jouw rekeningnummer.

De Belastingdienst bepaalt op basis van jouw belastingaangifte of je van het ingehouden bedrag aan belasting nog iets terugkrijgt. Of dat je belasting of revisierente moet bijbetalen.

Let op:

Je moet zelf de revisierente berekenen en opgeven. Dit staat niet vooringevuld in jouw belastingaangifte.

Beslis op tijd wat je met de waarde wil doen

Voor een lijfrenteverzekering heb je tot en met 31 december van het jaar volgend op het jaar van expiratie de tijd om te bepalen wat je met de waarde wilt doen. Bij een stamrecht gouden handdruk is de redelijke beslistermijn uiterlijk 31 december van het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Daarnaast is deze beslistermijn minimaal 6 maanden. Als je niet op tijd beslist dan ziet de Belastingdienst dit als afkoop. Je betaalt dan inkomstenbelasting (maximaal 49,5%) en soms een boete (revisierente van maximaal 20%) over de waarde, tenzij je van de Belastingdienst toestemming krijgt om alsnog een andere keuze te maken.

Documenten en aanvullende gegevens

  • We vragen je om documenten in te sturen. Deze voer je stap voor stap in. Als je de vragen op het scherm volgt, lees je automatisch wanneer je welke documenten moet invoeren
  • Controleer voor het insturen van de documenten of ze duidelijk en goed leesbaar zijn. Als dit niet het geval is, kan het langer duren voordat je uitbetaald krijgt
  • Soms hebben wij aanvullende gegevens nodig. In dat geval nemen wij contact met je op