Belasting en levensverzekeringen

Over je levensverzekering moet je misschien belasting betalen. Of dat zo is, hangt af van je persoonlijke situatie. Welke belastingregels er gelden voor jouw levensverzekering, kun je op deze pagina lezen.

Overlijdensrisicoverzekering

Tijdens de looptijd
Als de waarde van de verzekering hoger is dan een bepaald bedrag, moet je inkomstenbelasting betalen over de waarde van je overlijdensrisicoverzekering. Hoe hoog dit bedrag is, bepaalt de Belastingdienst ieder jaar. Let op: de waarde van je verzekering is iets anders dan het verzekerde kapitaal. 

Bij de uitkering
Als je overlijdt, betalen de begunstigden geen inkomstenbelasting over de uitkering. Wel moeten ze misschien erfbelasting over de uitkering betalen. Bijvoorbeeld als de verzekerde zelf premie heeft betaald. Is dat niet het geval, dan hoeven de begunstigden geen erfbelasting te betalen. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Lijfrenteverzekering

Tijdens de looptijd
Je hoeft tijdens de looptijd geen belasting te betalen over de verzekering. 

Bij de uitkering
Je betaalt inkomstenbelasting over de uitkering. Voor lijfrenteverzekeringen gelden verschillende belastingregels. Welke regels voor jou gelden, hangt af van de datum waarop de verzekering is ingegaan en van de manier waarop je je geld inlegde (eenmalig of op vaste momenten).

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Kapitaalverzekering

Je betaalt inkomstenbelasting over je kapitaalverzekering. Welke belastingregels gelden, hangt af van de ingangsdatum van de verzekering.

1. Je hebt ná 15 september 1999  een kapitaalverzekering afgesloten 

Tijdens de looptijd 
Je moet inkomstenbelasting betalen over de waarde van uw kapitaalverzekering. Je geeft bij je belastingaangifte de waarde op in box 3. Elk jaar laten wij u weten wat de waarde van uw verzekering was op 1 januari van het jaar ervoor. Ook geven wij ieder jaar de waarde door aan de Belastingdienst.

Bij de uitkering
Meestal hoef je geen inkomstenbelasting te betalen over de uitkering. Is je kapitaalverzekering ingegaan na 15 september 1999 en vóór 1 januari 2001? Dan betaal je in uitzonderingsgevallen wel inkomstenbelasting over de uitkering. 

2. Je hebt vóór 15 september 1999 een kapitaalverzekering afgesloten 

Tijdens de looptijd
Je moet inkomstenbelasting betalen. Is de waarde van je kapitaalverzekering lager dan €123.428,-? Dan geldt er een vrijstelling en hoef je geen inkomstenbelasting te betalen. Dit geldt als je kapitaalverzekering aan 3 voorwaarden voldoet:

  • Je hebt de verzekering afgesloten vóór 15 september 1999.
  • Je hebt op of ná 15 september 1999 het verzekerd bedrag of de premie van de verzekering niet verhoogd.
  • Je hebt op of ná 15 september 1999 niet gekozen voor een latere einddatum.
Bij de uitkering
Je betaalt over de uitkering van de verzekering inkomstenbelasting. Vaak heb je recht op een vrijstelling. Je betaalt dan minder of helemaal geen belasting. Dit geldt als je kapitaalverzekering aan 3 voorwaarden voldoet:
  • Je hebt per maand, kwartaal, halfjaar of jaar premie betaald.
  • Is de verzekering ingegaan na 1 januari 1992? Dan mag de hoogste premie maximaal 10 keer de laagste premie zijn. Is de verzekering ingegaan vóór 1 januari 1992? Dan hangt het maximale premieverschil af van de looptijd van de verzekering.
  • Je hebt 15 jaren of meer achter elkaar premie betaald. Is je verzekering ingegaan vóór 1 januari 1992? Dan hoef je maar 12 jaren achter elkaar premies betaald te hebben. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Tijdens de looptijd
Je betaalt tijdens de looptijd geen belasting over de waarde van je Kapitaalverzekering Eigen Woning. Je hoeft de verzekering niet op te geven bij je belastingaangifte. 

Bij de uitkering 
Je betaalt belasting over het verschil tussen de uitkering en de premie die je betaalde. Dit verschil heet het 'rentebestanddeel'. Met ingang van 1 april 2017 heeft de Belastingdienst namelijk de regels voor deze verzekeringen gewijzigd. Hierdoor is het in meer gevallen mogelijk om de waarde van de verzekering te ontvangen zonder dat je daar belasting over moet betalen. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor een kapitaalvrijstelling?
Je moet ieder jaar premie hebben betaald en de betaalde premie mag gedurende deze jaren niet al te veel van elkaar verschillen (binnen de verhouding 10:1). Ook moet je de uitkering gebruiken om je eigenwoningschuld af te lossen.

Wat is er gewijzigd?
Je hoeft niet meer 15 of zelfs 20 jaar premie te betalen om de uitkering belastingvrij te ontvangen (tot een wettelijk bepaald bedrag). Was je al gestopt met het betalen van premie? Dan stelt de Belastingdienst dat je in ieder geval 15 jaren premie moet hebben betaald.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.