Begunstiging wijzigen van je levensverzekering

Als verzekeringnemer mag je zelf bepalen wie de begunstigden zijn van je verzekering. De begunstigde is de persoon die bij overlijden van de verzekerde de uitkering ontvangt. Geef je geen voorkeur aan ons door? Dan gaan wij uit van de standaardbegunstiging.

Wat is een standaardbegunstiging?

  1. Jij als verzekeringnemer
  2. Partner
  3. Kinderen
  4. Erfgenamen

Bij overlijden kijken wij in dit geval eerst naar de verzekeringnemer. Is de verzekeringnemer niet meer in leven? Dan bekijken wij of de partner de uitkering krijgt. Is de partner ook niet meer in leven? Dan bekijken wij of er kinderen zijn en daarna wie de verdere erfgenamen zijn.

Hoe kun je van de standaardbegunstiging afwijken?

Mogelijk wil je afwijken van de standaardbegunstiging. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je kinderen als eerste begunstigde op te geven. Ook kun je ervoor kiezen een dierbaar persoon bij naam te noemen als begunstigde. Denk er hierbij aan om de adresgegevens, geboortedatum en het BSN van deze persoon aan ons door te geven.

Je kunt begunstigden gelijk in rang aanwijzen. Alle genoemde begunstigden komen tegelijkertijd in aanmerking voor de uitkering. Jij bepaalt voor welk percentage dat gebeurt. Let op dat het totaal van alle afwijkende begunstigden samen altijd op 100% uit komt.

Hoe kun je de begunstiging aanvaarden?

Heeft de begunstigde aan ons duidelijk gemaakt een mogelijke uitkering bij overlijden te willen ontvangen? Dan is er waarschijnlijk sprake van het aanvaarden van de begunstiging. In dat geval moet de begunstigde toestemming geven voor wijzigingen aan de verzekering.

Wat zijn de voordelen van het digitale formulier?

  • Je hoeft geen onhandige papieren formulieren meer in te vullen en documenten op de post te doen
  • Je kunt je gegevens direct versturen, snel en efficiënt
  • Het kost maar 5 minuten om het formulier in te vullen
  • Je leest meteen welke documenten we nodig hebben. Deze kun je eenvoudig meesturen (controleer wel eerst  of ze duidelijk en goed leesbaar zijn)
  • Alle informatie die je verstuurt, komt meteen op de juiste plek terecht

Geef je keuze door

Wil je de begunstiging eenvoudig aanpassen? Dit geef je eenvoudig door met het digitale formulier: