Waardeoverdracht

Een snelle en transparante afhandeling van de fiscaal geruisloze waardeoverdracht van uw verzekering of bankproduct betekent een overdracht zonder fiscale gevolgen. Dat is de inzet van de banken en verzekeraars die deelnemen aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

De deelnemers aan het protocol zijn verzekeraars en bankinstellingen die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars of Nederlandse Vereniging van Banken. Bij OHRA, onderdeel van NN Group N.V. werken wij hier graag aan mee. Zo kunnen wij uw verzoek zo snel mogelijk afhandelen. Ook financiële instellingen die niet zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars of de Nederlandse Vereniging van banken, kunnen op vrijwillige basis deelnemen.

Stap 1: informeren besteding waarde van uw verzekering
Via onze Klantenservice kunt u zich laten informeren over de mogelijkheden om de waarde van uw bestaande verzekering over te dragen aan een andere financiële instelling.

Stap 2: aanleveren benodigde gegevens 

Voor een waardeoverdracht levert u de volgende gegevens bij ons aan:

1. een getekend verzoek voor de waardeoverdracht (per verzekeringnemer)
2. een kopie van een geldig identiteitsbewijs (per verzekeringnemer)
3. (in een aantal gevallen) een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)
4. als de verzekering verpand is (staat vermeld op uw polis) aan de hypotheek, dan ook een akkoord van de pandhouder
5. als de financiële instelling waarnaar u de waarde wilt overdragen niet deelneemt aan het PSK, dan ook een vrijwaringsverklaring. De overnemende financiële instelling maakt deze vrijwaring voor u.

Stap 3: overdragen waarde
Zodra wij alle stukken hebben, en dat kan drie weken in beslag nemen, maken wij de waarde binnen uiterlijk tien werkdagen voor u over. Dit doen wij naar de door u genoemde financiële instelling.

OHRA Bank Rekening overdragen naar een externe partij?
Wilt u het saldo van uw lopende rekening overdragen naar andere verzekeringsmaatschappij of bank? Hieronder leest u van stap tot stap het proces om uw saldo over te dragen.

Stap 1
U stuurt de benodigde gegevens naar OHRA Bank.

1A Is uw rekening niet gekoppeld aan een hypotheek? Stuurt u dan:

1. getekend verzoek voor de waardeoverdracht
2. vrijwaringverklaring van de andere maatschappij/bank (wanneer de bank/verzekeraar niet aan de PSK deelneemt)

1B Is uw rekening gekoppeld aan een hypotheek? Stuurt u dan:
1. getekend verzoek voor de waardeoverdracht (beide rekeninghouders)
2. vrijwaringsverklaring (wanneer de bank/verzekeraar niet aan de PSK deelneemt)

Stap 2
Na ontvangst van de stukken maken wij het saldo van uw rekening binnen tien werkdagen over. Daarna heffen wij uw rekening op.

Niet alle financiële dienstverleners doen mee. Voor de partijen die (nog) niet deelnemen aan het PSK is in sommige gevallen voor een waardeoverdracht een vrijwaringverklaring nodig. Wilt u de waarde overdragen naar een dergelijke partij? Dan kunt u bij hen een vrijwaringverklaring opvragen. Heeft u de vrijwaringverklaring binnen? Stuur deze dan naar ons op.

Waardeoverdracht van een lijfrentekapitaal of een pensioenkapitaal is alleen mogelijk naar een product dat daarvoor bestemd is. Wij betalen het bedrag niet uit op uw privérekening.

Met een lijfrenteverzekering kunt u bijvoorbeeld een bancaire lijfrente aankopen. Hiermee probeert u het kapitaal met banksparen verder te verhogen. Heeft u al een geschikt product afgesloten? Dan maken wij het bedrag graag over.

Dan is de waardeoverdracht alleen mogelijk met een akkoord van de instelling die de lening heeft verstrekt. Vaak is deze instelling ook de pandhouder.

Zodra wij uw documenten compleet hebben, maken wij het bedrag binnen tien werkdagen over. Hebben wij meer dan tien werkdagen nodig? Dan krijgt u over deze dagen een rentevergoeding. Deze rentevergoeding maken wij automatisch over naar de partij waar wij ook de waarde van uw verzekering naar overmaken.

U kunt ook de waarde van verzekeringen die hun einddatum hebben bereikt overdragen. De waarde van uw verzekering gebruikt u dan om een nieuw product af te sluiten of om een bestaand product te verhogen. Neemt u eerst contact met ons op om te informeren of dit kapitaal hiervoor gebruikt kan worden. 

Heeft u vragen over uw waardeoverdracht? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op. Hebt u meer vragen over wat PSK voor u betekent, kijkt u dan op de website van het Verbond van Verzekeraars.