Verlenging van uw woonverzekering(en)

Hier vindt u de veelgestelde vragen over de verlenging van uw woonverzekering(en). Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

Nee. De premie van uw aansprakelijkheidsverzekering is niet gewijzigd.

De polisvoorwaarden [PDF] van uw aansprakelijkheidsverzekering zijn inhoudelijk niet gewijzigd. Omdat OHRA Schadeverzekeringen nu onderdeel van Nationale-Nederlanden is hebben wij dit aangepast op uw polisblad en in de polisvoorwaarden. Via Mijn OHRA kunt u altijd uw polisvoorwaarden downloaden.

Ja, voor sommige klanten is de premie verhoogd. Wij beoordelen één keer per jaar of de premie moet worden aangepast. Voor u is het belangrijk dat wanneer u een gedekte schade claimt, dat deze ook wordt vergoed. Wij zien het aantal schades en de schadebedragen die geclaimd worden op met name de Compleet en All Risk dekking stijgen. Daarom moeten wij voor deze dekking in veel gevallen helaas de premie verhogen. Zo kunnen wij u blijven garanderen dat wij bij schade aan uw spullen voor u klaar staan. Heeft u de dekking Compleet of All Risk? Dan gaat in de meeste gevallen de premie omhoog. In mijn OHRA en op uw polisblad kunt u altijd nakijken voor welke dekking u heeft gekozen.

Ja, de premie van uw opstalverzekering is verhoogd. Net als bij onze inboedelverzekering beoordelen wij één keer per jaar of de premie moet worden aangepast. Voor u is het belangrijk dat wanneer u een gedekte schade claimt aan uw woning, dat deze ook wordt vergoed. Wij zien het aantal schades en de schadebedragen die geclaimd worden, stijgen. Daarom moeten wij helaas de premie verhogen. Zo kunnen wij u blijven garanderen dat wij bij schade aan uw woning voor u klaar staan.

De grootste premie aanpassing zit bij de All Risk dekking. Met de All Risk dekking bent u ook verzekerd als u per ongeluk zelf schade veroorzaakt aan uw huis. Of als een van uw gezinsleden dat doet.

In de e-mail/brief staan de huidige premie en de premie voor het komende verzekeringsjaar. In Mijn OHRA staat nu alleen nog uw huidige premie. Zodra uw nieuwe polis met de premie voor komend jaar in Mijn OHRA staat, krijgt u van ons bericht per e-mail.

Door afrondingsverschillen kan de huidige premie genoemd in de e-mail/brief een paar centen afwijken van het bedrag dat wij via automatische incasso van uw rekening afschrijven. Wij werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Wij hebben de polisvoorwaarden van uw verzekering in duidelijkere taal geschreven. 
Verder hebben wij de volgende verbeteringen doorgevoerd in de polisvoorwaarden:

  • De vergoeding van schade door diefstal van spullen uit uw auto is verhoogd van € 250,- naar € 500,- per gebeurtenis.
  • De uitsluiting van schade aan glazen windschermen is vervallen onder de module Glas.
Omdat OHRA Schadeverzekeringen nu onderdeel van Nationale-Nederlanden is hebben wij dit ook aangepast op uw polisblad en in de polisvoorwaarden. Via Mijn OHRA kunt u altijd uw polisvoorwaarden downloaden.

Wij hebben de volgende verbetering doorgevoerd in de polisvoorwaarden:

  • De uitsluiting van schade aan glazen windschermen, glazen balkonafscheidingen is vervallen onder de module Glas.
Omdat OHRA Schadeverzekeringen nu onderdeel van Nationale-Nederlanden is hebben wij dit ook aangepast op uw polisblad en in de polisvoorwaarden. Op onze website of via Mijn OHRA kunt u de polisvoorwaarden downloaden.

De polisvoorwaarden van uw kostbaarhedenverzekering zijn inhoudelijk niet gewijzigd. Omdat OHRA Schadeverzekeringen nu onderdeel van Nationale-Nederlanden is hebben wij dit aangepast op uw polisblad en in de polisvoorwaarden. Via Mijn OHRA kunt u altijd uw polisvoorwaarden downloaden.

De All Risk dekking vergoedt schade aan uw spullen en woonhuis, ook als deze veroorzaakt is door ongelukjes. Denk hierbij aan:

  • een onbruikbare smartphone of tablet nadat deze is gevallen;
  • kortsluiting van uw televisie na het omvallen van een vaas bloemen;
  • beschadiging van uw vloer nadat een schilderij van de muur is gevallen;
  • een onbruikbare kookplaat na het laten vallen van een pan.
Deze schades worden door de OHRA Inboedel- en Opstalverzekering Basis of Extra Uitgebreid niet vergoed.

U kunt kiezen uit de volgende eigen risico’s:

• € 250,- en u krijgt 7,5 procent korting op uw premie
• € 500,- en u krijgt 15 procent korting op uw premie
Deze korting geldt voor zowel de inboedel- als de opstalverzekering.

Wat houdt het vrijwillig eigen risico op de inboedel in?
Bij de inboedelverzekering van OHRA kunt u vanaf nu kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op uw premie. Het standaard eigen risico is nu € 0,-. Er is wel een eigen risico van € 225,- bij diefstal en inbraak in grote steden. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, geldt dat voor alle schades, behalve voor glasschades. En bij diefstal- en/of inbraakschade in grote steden geldt dan alleen het vrijwillig eigen risico. Als u in aanmerking komt voor een eigen risico voor diefstal en inbraak in grote steden staat dat vermeld op uw polisblad. Het standaard eigen risico van € 50,- op de module buiten het huis blijft wel gelden.

Let op: u kunt alleen kiezen voor een vrijwillig eigen risico wanneer u uw inboedelverzekering voor 31 mei 2015 heeft afgesloten. Bekijk het verschil tussen de oude en de vernieuwde inboedelverzekering.

Wat houdt het vrijwillig eigen risico op de opstalverzekering in?
Bij onze opstalverzekering kunt u vanaf nu kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op uw premie. Het standaard eigen risico is nu € 0,-. Er is wel een eigen risico van € 225,- bij stormschade. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, geldt dat voor alle schades, behalve voor glasschades. En bij stormschade geldt dan alleen het vrijwillig eigen risico.

Hoe wordt het vrijwillig eigen risico toegepast op gecombineerde schade?
Als u voor zowel de inboedel- als opstalverzekering kiest voor een vrijwillige eigen risico en er is sprake van een gecombineerde schade, dan wordt ook twee keer het eigen risico ingehouden op het bedrag wat u terug krijgt. Een voorbeeld van een gecombineerde schade is bijvoorbeeld als bij brand zowel uw keuken als uw spullen zijn beschadigd.

Half eigen risico
Kiest u ervoor om uw schade te laten herstellen via onze service Direct Schade Herstel? Dan betaalt u maar de helft van het (vrijwillig of standaard) eigen risico.

Het is niet mogelijk om aan een uitgebreide dekking de All Riskdekking en/of het vrijwillig eigen risico toe te voegen. Wilt u de All Riskdekking en/of het eigen risico toevoegen aan uw verzekering? Dan wordt uw inboedelverzekering automatisch omgezet naar de nieuwste versie.

Een buitenhuisdekking is vooral handig wanneer u alledaagse spullen mee naar buiten neemt. Denk hierbij aan de spullen in uw sporttas of wanneer u een dagje uit gaat in Nederland. De module buiten het huis op de inboedelverzekering geldt alleen voor Nederland.
Met een kostbaarhedenverzekering verzekert u specifieke spullen. Op het polisblad van de kostbaarhedenverzekering staat precies voor welke spullen de dekking geldt, bijvoorbeeld een bepaald merk en type fotocamera, een bepaald merk en type gitaar of halsketting. De kostbaarhedenverzekering kent een wereldwijde dekking. Kunst en antiek is daarop een uitzondering.

OHRA verzekert op basis van nieuwwaarde. Nieuwwaarde betekent dat u uw spullen nieuw kunt kopen. Stel, er wordt bij u ingebroken en uw tv wordt gestolen. U heeft deze vorig jaar voor € 1.000,- gekocht. Diezelfde tv kunt u nu kopen voor € 750,-. Dan krijgt u ook € 750,- vergoed.
De nieuwwaarderegeling geldt niet voor oudere spullen. Dat zijn spullen die bij schade minder waard zijn dan veertig procent van de nieuwwaarde. Denk hierbij aan een tv van tien jaar oud. U krijgt dan de dagwaarde vergoed. 

Nee. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van uw woning op de waardepeildatum en wordt door uw gemeente vastgesteld.
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. Hierin zitten bijvoorbeeld niet de kosten voor het aankopen van de grond, terwijl dit soort kosten wel in de WOZ-waarde worden meegenomen.

Als het bouwjaar van uw woning niet gevuld is of er staat onbekend vermeld neem dan altijd contact met ons op. Wij passen dan uw gegevens aan. OHRA haalt het bouwjaar op uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het kadaster. Als uw bouwjaar niet correct is, moet u dit ook doorgeven aan het kadaster. Hoe doet u dit? Ga naar Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Voer in de zoekbalk uw postcode in en klik op zoeken Selecteer vervolgens uw huisnummer Aan de rechterkant van uw scherm verschijnen alle gegevens van uw woning Klik op het icoontje bij het kopje 'pand` Er wordt dan een terugmeldscherm geladen. Kies vervolgens voor de optie bouwjaar en noteer in de toelichting waarom het bouwjaar volgens u niet correct is. Het kadaster zal de terugmelding verder in behandeling nemen

Dat hangt af van uw huurovereenkomst. Meestal neemt de verhuurder (bijvoorbeeld
de woningstichting) de glasverzekering (gedeeltelijk) voor haar rekening. Informeer daarom altijd eerst bij uw verhuurder.

De geldigheidstermijn voor taxatierapporten is bij OHRA zes jaar, gerekend vanaf de datum van opmaak van dit rapport. Een nieuw taxatierapport hoeft u niet aan OHRA toe te zenden, maar moet u bij schade wel kunnen tonen. Zijn er wijzigingen in verzekerde bedragen? Geef deze wijziging dan tijdig aan ons door.