Verlenging van uw woonverzekering(en)

Hier vindt u de veelgestelde vragen over de verlenging van uw woonverzekering(en). Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

Nee. De premie van uw aansprakelijkheidsverzekering is door OHRA niet gewijzigd.

Wij hebben de polisvoorwaarden [PDF] van uw verzekering in duidelijkere taal geschreven. U kunt ze ook in Mijn OHRA bekijken. 

Ja, de premie van uw inboedelverzekering is verhoogd. Wij beoordelen één keer per jaar of de premie moet worden aangepast. Voor u is het belangrijk dat wanneer u een gedekte schade claimt, dat deze ook wordt vergoed. Wij zien het aantal schades en de schadebedragen die geclaimd worden stijgen. Daarom moeten wij helaas de premie verhogen. Zo kunnen wij u blijven garanderen dat wij bij schade aan uw spullen voor u klaar staan.

De grootste premie aanpassing zit bij de All Risk dekking. Met de All Risk dekking bent u ook verzekerd als u per ongeluk zelf schade veroorzaakt aan uw spullen. Of als een van uw gezinsleden dat doet.

Ja, de premie van uw opstalverzekering is verhoogd. Net als bij onze inboedelverzekering beoordelen wij één keer per jaar of de premie moet worden aangepast. Voor u is het belangrijk dat wanneer u een gedekte schade claimt aan uw woning, dat deze ook wordt vergoed. Wij zien het aantal schades en de schadebedragen die geclaimd worden, stijgen. Daarom moeten wij helaas de premie verhogen. Zo kunnen wij u blijven garanderen dat wij bij schade aan uw woning voor u klaar staan.

De grootste premie aanpassing zit bij de All Risk dekking. Met de All Risk dekking bent u ook verzekerd als u per ongeluk zelf schade veroorzaakt aan uw huis. Of als een van uw gezinsleden dat doet.

Wij hebben de voorwaarden op 2 onderdelen gewijzigd:

  1. Goed nieuws: de vergoeding voor schade aan zonweringen aan de buitenkant van uw woning en/of bijgebouwen door storm is verhoogd naar onbeperkt. Dit was € 1.000,- per gebeurtenis.
  2. Bij schade aan asbesthoudende dakdelen vergoeden wij alleen de beschadigde dakbedekking. Bent u verplicht om de overige asbest dakdelen ook te laten verwijderen? Dan zijn die kosten niet voor voor onze rekening.
Verder hebben wij de polisvoorwaarden van uw verzekering in duidelijkere taal geschreven. Ook via Mijn OHRA kunt u de polisvoorwaarden downloaden.

Wij hebben de voorwaarden op 3 onderdelen gewijzigd:

  1. Bij schade aan asbesthoudende dakdelen vergoeden wij alleen de beschadigde dakbedekking. Bent u verplicht om de overige asbest dakdelen ook te laten verwijderen? Dan zijn die kosten niet voor onze rekening.
  2. Verhuurt u uw woning en is er sprake van schade? Dan vergoeden wij het eventueel mislopen van huuropbrengsten. U ontvangt geen vergoeding voor huurderving als u uw woning niet verhuurt.
  3. Heeft u schade aan zonnepanelen? Dan vergoeden wij naast de schade aan uw panelen, ook de misgelopen stroomopbrengsten.
Verder hebben wij de polisvoorwaarden van uw verzekering in duidelijkere taal geschreven. Ook via Mijn OHRA kunt u de polisvoorwaarden downloaden.

Wij hebben de polisvoorwaarden van uw verzekering in duidelijkere taal geschreven. Bekijk uw polisvoorwaarden in Mijn OHRA.

De All Risk dekking vergoedt schade aan uw spullen en woonhuis, ook als deze veroorzaakt is door ongelukjes. Denk hierbij aan:

  • een onbruikbare smartphone of tablet nadat deze is gevallen;
  • kortsluiting van uw televisie na het omvallen van een vaas bloemen;
  • beschadiging van uw vloer nadat een schilderij van de muur is gevallen;
  • een onbruikbare kookplaat na het laten vallen van een pan.

Deze schades worden door uw bestaande OHRA Inboedel- en Opstalverzekering niet vergoed.

De All Risk dekking dekt niet alle schades. Zo worden bijvoorbeeld schades door slecht onderhoud en slijtage niet vergoed. Kijk voor een uitgebreid overzicht van de dekking in de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering [PDF] of de opstalverzekering [PDF]

Wilt u de All Risk dekking toevoegen aan uw inboedel- en/of opstalverzekering? Neem dan contact met ons op.

U kunt kiezen uit de volgende eigen risico’s:

• € 250,-  en u krijgt 7,5 procent korting op uw premie
• € 500,-  en u krijgt 15 procent korting op uw premie
Deze korting geldt voor zowel de inboedel- als de opstalverzekering.

Wat houdt het vrijwillig eigen risico op de inboedel in?
Bij de inboedelverzekering van OHRA kunt u vanaf nu kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op uw premie. Het standaard eigen risico is nu € 0,-. Er is wel een eigen risico van € 225,- bij diefstal en inbraak in grote steden. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, geldt dat voor alle schades, behalve voor glasschades. En bij diefstal- en/of inbraakschade in grote steden schade geldt dan alleen het vrijwillig eigen risico. Als u in aanmerking komt voor een eigen risico voor diefstal en inbraak in grote steden staat dat vermeld op uw polisblad. Het standaard eigen risico van € 50,- op de module buiten het huis blijft wel gelden.

Let op: u kunt alleen kiezen voor een vrijwillig eigen risico wanneer u uw inboedelverzekering voor 31 mei 2015 heeft afgesloten. Bekijk het verschil tussen de oude en de vernieuwde inboedelverzekering.

Wat houdt het vrijwillig eigen risico op de opstalverzekering in?
Bij onze opstalverzekering kunt u vanaf nu kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op uw premie. Het standaard eigen risico is nu € 0,-. Er is wel een eigen risico van € 225,- bij stormschade. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, geldt dat voor alle schades, behalve voor glasschades. En bij stormschade geldt dan alleen het vrijwillig eigen risico.

Hoe wordt het vrijwillig eigen risico toegepast op gecombineerde schade?
Als u voor zowel de inboedel- als opstalverzekering kiest voor een vrijwillige eigen risico en er is sprake van een gecombineerde schade, dan wordt ook twee keer het eigen risico ingehouden op het bedrag wat u terug krijgt. Een voorbeeld van een gecombineerde schade is bijvoorbeeld als bij brand zowel uw keuken als uw spullen zijn beschadigd.

Half eigen risico
Kiest u ervoor om uw schade te laten herstellen via onze service Direct Schade Herstel? Dan betaalt u maar de helft van het (vrijwillig of standaard) eigen risico.

Het is niet mogelijk om aan een uitgebreide dekking de All Riskdekking en/of het vrijwillig eigen risico toe te voegen. Wilt u de All Riskdekking en/of het eigen risico toevoegen aan uw verzekering? Dan wordt uw inboedelverzekering automatisch omgezet naar de nieuwste versie.

Een buitenhuisdekking is vooral handig wanneer u alledaagse spullen mee naar buiten neemt. Denk hierbij aan de spullen in uw sporttas of wanneer u een dagje uit gaat in Nederland. De module buiten het huis op de inboedelverzekering geldt alleen voor Nederland.
Met een kostbaarhedenverzekering verzekert u specifieke spullen. Op het polisblad van de kostbaarhedenverzekering staat precies voor welke spullen de dekking geldt, bijvoorbeeld een bepaald merk en type fotocamera, een bepaald merk en type gitaar of halsketting. De kostbaarhedenverzekering kent een wereldwijde dekking. Kunst en antiek is daarop een uitzondering.

OHRA verzekert op basis van nieuwwaarde. Nieuwwaarde betekent dat u uw spullen nieuw kunt kopen. Stel, er wordt bij u ingebroken en uw tv wordt gestolen. U heeft deze vorig jaar voor € 1.000,- gekocht. Diezelfde tv kunt u nu kopen voor € 750,-. Dan krijgt u ook € 750,- vergoed.
De nieuwwaarderegeling geldt niet voor oudere spullen. Dat zijn spullen die bij schade minder waard zijn dan veertig procent van de nieuwwaarde. Denk hierbij aan een tv van tien jaar oud. U krijgt dan de dagwaarde vergoed. 

Nee. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van uw woning op de waardepeildatum en wordt door uw gemeente vastgesteld.
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. Hierin zitten bijvoorbeeld niet de kosten voor het aankopen van de grond, terwijl dit soort kosten wel in de WOZ-waarde worden meegenomen.

Dat hangt af van uw huurovereenkomst. Meestal neemt de verhuurder (bijvoorbeeld
de woningstichting) de glasverzekering (gedeeltelijk) voor haar rekening. Informeer daarom altijd eerst bij uw verhuurder.

De geldigheidstermijn voor taxatierapporten is bij OHRA zes jaar, gerekend vanaf de datum van opmaak van dit rapport. Een nieuw taxatierapport hoeft u niet aan OHRA toe te zenden, maar moet u bij schade wel kunnen tonen. Zijn er wijzigingen in verzekerde bedragen? Geef deze wijziging dan tijdig aan ons door.