Algemene vragen

Op deze pagina staan de veelgestelde vragen over de verlenging van uw schadeverzekering. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

Uw wijzigingen geeft u eenvoudig door via Mijn OHRA. U kunt de volgende wijzigingen makkelijk en snel online doorgeven:
• uw persoonlijke gegevens;
• uw betaalgegevens;
• modules (onderdelen);
• uw gezinssamenstelling;
• de hoogte van uw eigen risico.

Heeft u nog geen Mijn OHRA ? Binnen twee minuten regelt u eenvoudig zelf toegang. Houd hiervoor uw relatienummer bij de hand. Deze vindt u op uw polisblad.

Na één jaar kunt u dagelijks uw verzekering(en) opzeggen. Wel heeft u een opzegtermijn van één maand. U kunt dit eenvoudig en direct zelf regelen in Mijn OHRA.

Ja. U kunt uw autoschade via Mijn OHRA, met de OHRA App of via het online schadeformulier melden.

Ja. In Mijn OHRA vindt u altijd het meest recente polisblad. Ook ontvangt u van ons bij iedere wijziging of verlenging een aangepast polisblad. Uw nieuwe polisblad is na één werkdag zichtbaar in Mijn OHRA. Zo beschikt u altijd over de meest actuele versie.

In principe beoordeelt OHRA één keer per jaar of er aanpassingen zijn in de premies. Het premiebedrag in de verlengingsbrief is onder voorbehoud van het eventueel vervallen van kortingen, zoals eerstejaars actiekortingen en pakketkortingen tijdens het komende verzekeringsjaar. Gaat u verhuizen of heeft u een andere auto? Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw premie. In Mijn OHRA kunt u op uw polisbladen nakijken of een eerstejaars korting en/of pakketkorting voor u van toepassing is.

Op 1 januari 2013 is de assurantiebelasting op alle schadeverzekeringen verhoogd van 9,7 procent naar 21 procent. De belastingverhoging geldt voor de meeste schadeverzekeringen. De verhoogde assurantiebelasting is voor iedere verzekeraar verplicht en gelijk. Ga naar het overzicht van alle schadeverzekeringen om te kijken of de verhoogde assurantiebelasting voor u van toepassing is.

Vanaf april 2012 wordt er ook assurantiebelasting ingehouden op de module hulpverlening motorrijtuig van de doorlopende reisverzekering. Heeft u deze module meeverzekerd op uw reisverzekering? Dan heeft deze belastingmaatregel gevolgen voor de hoogte van uw premie.

Het is helaas technisch niet mogelijk om het polisblad en de acceptgirokaart tegelijk te verzenden. Daarom kan het zijn dat u eerst uw acceptgirokaart heeft ontvangen. U ontvangt daarna uw nieuwe polisblad.

In Mijn OHRA kunt u al wel uw nieuwe polisblad bekijken. Heeft u nog geen Mijn OHRA account? Registreer u in slecht 3 minuten.