Verlenging van uw ongevallenverzekering

Op deze pagina staan de veelgestelde vragen over verlenging van uw ongevallenverzekering. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op. 

De polisvoorwaarden van uw ongevallenverzekering wijzigen niet. Via Mijn OHRA kunt u altijd uw polisvoorwaarden downloaden.

Nee. Als een verzekerde 70 jaar is geworden, eindigt de dekking voor deze persoon op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin de verzekerde 70 is geworden. Wij leggen de geboortedatum van verzekerden niet vast. Daarom is het belangrijk dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. De dekking voor deze verzekerde eindigt namelijk wel, maar de hoogte van de premie wordt niet automatisch aangepast aan een eventueel nieuwe gezinssituatie.

Is uw verzekerde kind 28 jaar geworden? Dan eindigt de voor deze persoon op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin uw zoon of dochter 28 jaar is geworden. Wij leggen de geboortedatum van verzekerden niet vast. Daarom is het belangrijk dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. De dekking voor deze verzekerde eindigt namelijk wel, maar de hoogte van de premie wordt niet automatisch aangepast aan een eventueel nieuwe gezinssituatie. Uw kind(eren) zijn meeverzekerd tot 28 jaar, wanneer zij ongehuwd inwonend of voltijd studerend uitwonend zijn.

Ja. De dekking en de hoogte van de premie op uw ongevallenverzekering is afhankelijk van uw gezinssituatie. Wijzigt er iets in uw gezinssituatie? Neem dan contact met ons op.

Wij vinden het jammer dat u uw OHRA verzekering wilt opzeggen. Bent u niet tevreden over uw verzekering? Neem contact met ons op, dan zoeken we samen naar een oplossing. Wilt u toch opzeggen? In Mijn OHRA kunt u zelf uw opzegging regelen.

In de e-mail/brief staan de huidige premie en de premie voor het komende verzekeringsjaar. In Mijn OHRA staat nu alleen nog uw huidige premie. Zodra uw nieuwe polis met de premie voor komend jaar in Mijn OHRA staat, krijgt u van ons bericht per e-mail.

Door afrondingsverschillen kan de huidige premie genoemd in de e-mail/brief een paar centen afwijken van het bedrag dat wij via automatische incasso van uw rekening afschrijven. Wij werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.