Verlenging van uw ongevallenverzekering

Op deze pagina staan de veelgestelde vragen over verlenging van uw ongevallenverzekering. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op. 

De polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering zijn niet gewijzigd. Via Mijn OHRA kunt u altijd uw polisvoorwaarden downloaden.

Nee. Als een verzekerde 70 jaar is geworden, eindigt de dekking voor deze persoon op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin de verzekerde 70 is geworden. Wij leggen de geboortedatum van verzekerden niet vast. Daarom is het belangrijk dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. De dekking voor deze verzekerde eindigt namelijk wel, maar de hoogte van de premie wordt niet automatisch aangepast aan een eventueel nieuwe gezinssituatie.

Is uw verzekerde kind 28 jaar geworden? Dan eindigt de voor deze persoon op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin uw zoon of dochter 28 jaar is geworden. Wij leggen de geboortedatum van verzekerden niet vast. Daarom is het belangrijk dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. De dekking voor deze verzekerde eindigt namelijk wel, maar de hoogte van de premie wordt niet automatisch aangepast aan een eventueel nieuwe gezinssituatie. Uw kind(eren) zijn meeverzekerd tot 28 jaar, wanneer zij ongehuwd inwonend of voltijd studerend uitwonend zijn.

Ja. De dekking en de hoogte van de premie op uw ongevallenverzekering is afhankelijk van uw gezinssituatie. Wijzigt er iets in uw gezinssituatie? Neem dan contact met ons op.

Na één jaar kunt u dagelijks uw verzekering(en) opzeggen. Wel heeft u een opzegtermijn van één maand. U kunt dit eenvoudig regelen in Mijn OHRA.