Een klacht over je verzekering of onze dienstverlening

We doen er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze verzekeringen of dienstverlening. Dat is vervelend, maar we horen het graag. Hopelijk kunnen we je weer blij maken. En misschien kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Op deze pagina informeren we je over de klachtenprocedure van onze schadeverzekeringen en levensverzekeringen.

Onze klantenservice helpt je graag

Stap 1: Meld je klacht bij ons
Uiteraard lossen we je klacht graag op. Dit gaat het snelst wanneer je telefonisch contact opneemt met onze klantenservice.

Je kunt een klacht ook op andere manieren doorgeven:

  • Online. Heb je een vraag of klacht over een schadeverzekering, zoals een auto-, reis-, woon- of huisdierenverzekering? Gebruik dan het Klachtenformulier Schadeverzekering. Heb je een vraag of klacht over je levensverzekering, zoals een overlijdensrisicoverzekering? Gebruik dan het Klachtenformulier Levensverzekeringen. De makkelijkste manier om je klacht of vraag door te geven is online. En als je eerst inlogt op Mijn OHRA gaat het nog sneller, we hebben dan jouw gegevens al voor je ingevuld.
  • Per post. Vergeet niet je relatienummer, naam en adres te vermelden. En natuurlijk een duidelijke omschrijving van je klacht. Stuur je brief naar:
    OHRA
    Postbus 40000
    6803 GA Arnhem
Hoe je je klacht ook indient, je krijgt in ieder geval binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie van ons. Misschien is er voor een goed antwoord meer onderzoek nodig. Dan kan het iets langer duren. Je ontvangt dan altijd bericht wanneer we verder naar een oplossing kunnen zoeken.


Stap 2: Nog niet tevreden? Richt je dan tot de directie van OHRA 
Als je niet tevreden bent met onze reactie, kun je een klacht sturen aan de directie van OHRA. Je gebruikt daarvoor ook de online klachtenformulieren voor Schadeverzekeringen of Levensverzekeringen. Vermeld dan wel in de beschrijving dat het om een directieklacht gaat. Je kunt ook een brief sturen naar:
Directie OHRA
Postbus 40000
6803 GA Arnhem

Vergeet ook hier niet je relatienummer, naam en adres te vermelden. En natuurlijk een duidelijke omschrijving van je klacht en de stappen die je eerder hebt ondernomen.

Je ontvangt weer binnen 10 werkdagen een reactie van ons.

Stap 3: Het Kifid, als we er samen echt niet uitkomen
Soms kunnen we het echt niet eens worden. Voor particuliere verzekeringen kun je je klacht altijd nog voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Zij kunnen bemiddelen. Hopelijk komen we er dan uiteindelijk wél uit. Je kunt tot en met 3 maanden nadat je van ons een reactie hebt gekregen het Kifid inschakelen. De contactgegevens zijn:

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-3338999
E-mail: consumenten@kifid.nl
Website KiFiD

Je kunt jouw klacht aan het KiFiD ook voorleggen via het Europees ODR Platform.

Schrijnende gevallen-regeling

Voor bijzondere situaties heeft OHRA een 'schrijnende gevallen-regeling'. Deze regeling komt voort uit afspraken die veel verzekeraars hebben gemaakt met 'de stichtingen'. Voldoe je als klant aan bepaalde voorwaarden? Dan kom je in aanmerking voor een aanvullende vergoeding.

Ben je het niet eens met de wijze waarop de regeling wordt toegepast? Dan kun je daarover een klacht indienen bij de 'Commissie Individuele Schrijnende Gevallen'. Deze commissie is ingesteld door een aantal verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars. De commissie werkt volledig onafhankelijk. OHRA heeft dus geen enkele invloed op de uitspraken. Het oordeel van de commissie is voor ons beiden bindend. Er worden ook geen kosten bij in rekening gebracht voor de behandeling van de klacht. Kijk voor meer informatie op de website van de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen.  

Hoe dien je een klacht in bij de Commissie?
Wil je een klacht indienen bij de Commissie? Stuur dan je klacht met de relevante stukken naar de Commissie. Relevante stukken zijn documenten waaruit blijkt dat je ons hebt gevraagd gebruik te maken van de schrijnende gevallen-regeling. En onze reactie daarop dat je verzoek is afgewezen. De Commissie neemt alleen klachtenformulieren in behandeling waar alle relevante stukken bij zitten.