Alles over klachten

Op deze pagina vertellen we je over de klachten die OHRA krijgt en wat we daarmee doen. Daar zijn we heel open over. We lossen ze graag op. Daar leren we van en zo verbeteren we onze dienstverlening. Zo helpen we onze klanten. En als het kan ruimen we onnodig gedoe uit de weg. Dat noemen we verzekeren zonder Paarse Krokodillen.

Klachten over onze verzekeringen

Een klacht is een uitlating van ongenoegen over een kwestie die betrekking heeft op de persoonlijke situatie van een klant. We zoeken dan voor die specifieke situatie uit wat er aan de hand is en kijken naar een mogelijke oplossing.

In 2018 hebben we in totaal 3.009 klachten ontvangen. Ieder jaar maken we een klachtenrapportage van het jaar daarvoor. Hierin staat hoeveel klachten we krijgen, hoe deze afgehandeld wordt, wat de gemiddelde doorlooptijd is en hoeveel klachten zijn afgehandeld via Kifid of de rechter. Hier vind je onze Klachtenrapportage 2018 [PDF].

Verbeteringen

Elke klacht willen we oplossen. Vaak zijn klachten persoonlijk en specifiek van aard. Daar hoort een specifieke oplossing bij. Maar we hebben ook verbeteringen doorgevoerd die voor iedereen handig zijn. Vanuit klachten kijken we altijd hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Communicatie

Soms bleek dat de informatie op onze website of die klanten telefonisch van ons ontvangen niet duidelijk genoeg is. Hierover ontvingen we een aantal klachten. Op basis daarvan hebben we een aantal aanpassingen in onze communicatie en informatie doorgevoerd. Zo leggen we nog duidelijker uit wat er wel en niet onder de dekking van een verzekering valt.

Huisdierenverzekering

Bij de huisdierenverzekering ervaarden onze klanten het aanleveren van bepaalde documenten als ‘gedoe’. Hier hebben we kritisch gekeken naar de informatie die we nodig hebben. Het resultaat is dat klanten nu minder documenten hoeven aan te leveren. Daarnaast hebben we het vergoedingenoverzicht op de website verbeterd.

Partners

OHRA werkt samen met verschillende partners. Klachten die OHRA over hen ontvangt, nemen we zeer serieus. Het is een vast onderdeel van de overleggen die we met onze partners voeren. Op basis van deze klachten zijn in 2018 verschillende afspraken aangescherpt. Zo zorgen we ervoor dat onze klanten ook bij onze partners de service krijgen die ze van OHRA verwachten.