Je hebt een klacht over een bankproduct

Ben je niet tevreden over je bankzaken bij OHRA? Heb je bijvoorbeeld een klacht over onze Internet Spaarrekening, Beleggersrekening of een bestaande lening? We willen je graag weer blij maken. En misschien kunnen we dankzij jouw melding onze dienstverlening verbeteren.

Online of per brief. Zo geef je een klacht aan ons door

Stap 1: Meld je klacht aan onze bankafdeling
De makkelijkste manier om je klacht te melden is via ons online klachtenformulier.

Je kunt ons ook een brief sturen. Vergeet niet je rekeningnummer, naam en adres te vermelden. En natuurlijk een duidelijke omschrijving van je vraag of klacht. Stuur je brief naar:

OHRA Bank
Postbus 40004
6803 GD Arnhem

Hoe je je klacht ook indient, je krijgt in ieder geval binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie van ons. Misschien is er voor een goed antwoord meer onderzoek nodig. Dan kan het iets langer duren. Je ontvangt dan altijd bericht wanneer we verder naar een oplossing kunnen zoeken.   

Stap 2: Nog niet tevreden? Richt je dan tot de directie van OHRA Bank
Kom je er met de bankafdeling niet uit? Dan kun je een klacht sturen naar de directie van OHRA. Stuur je brief naar:

Directie OHRA Bank
Postbus 40004
6803 GD Arnhem

Vergeet ook hier niet je rekeningnummer, naam en adres te vermelden. En een duidelijke omschrijving van je klacht en de stappen die je eerder hebt ondernomen.
Je ontvangt ook nu binnen 10 werkdagen een reactie van ons.

Stap 3: Het Kifid, als we er samen echt niet uitkomen
Soms kunnen we het echt niet eens worden. Dan is het tijd om je klacht voor te leggen aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Zij kunnen tussen ons bemiddelen. Hopelijk komen we er dan wel samen uit. Je kunt tot en met 3 maanden nadat je van ons een reactie hebt ontvangen het Kifid inschakelen. De contactgegevens van het KiFiD zijn:

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 - 355 22 48
E-mail: info@kifid.nl
Website KiFiD

Je kunt je klacht aan het KiFiD ook voorleggen via het Europees ODR Platform

Heeft het conflict te maken met de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR)? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie BKR. De gegevens van de Geschillencommissie BKR zijn:

BKR Afdeling Inlichtingen & Inzage
Postbus 6080
4000 HB Tiel
Telefoon: 0900 - 257 84 35