Omzetting van uw huisdierenverzekering

U heeft een huisdierenverzekering die wordt omgezet naar OHRA. Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.

De verzekeraar achter uw huisdierenverzekering is Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Deze verzekeraar heeft een huisdierenverzekering onder de naam OHRA Schadeverzekeringen. Delta Lloyd heeft besloten om uw huisdierenverzekering om te zetten naar OHRA.

U ontvangt per vervaldatum van een verzekeringsjaar de nieuwe polis van OHRA. Op diezelfde datum wordt uw huidige huisdierenverzekering beëindigd.

Uw OHRA Huisdierenverzekering zal zoveel mogelijk lijken op uw huidige verzekering. U gaat er in dekking zelfs op vooruit. De OHRA Huisdierenverzekering heeft een hogere maximale vergoeding die u jaarlijks kunt ontvangen voor medische kosten. We hebben de basisdekking van €2.000,- naar €2.500,- verhoogd. Dit bedrag is inclusief de vergoeding(en) voor de eventuele extra module(s).

Aanvullende moduleWijziging
Sterilisatie/Castratie, Vaccinatie

Voor de OHRA Honden- en Kattenverzekering is in het nieuwe verzekeringsjaar deze module gesplitst in:

  • de Module Sterilisatie/Castratie. U krijgt voortaan 60 procent van de totale kosten vergoed. Dit was 80 procent met een maximale vergoeding per gewichtsklasse.
  • de Module Vaccinatie en Gebit.
CrematieBij de OHRA Hondenverzekering is de maximale vergoeding verhoogd van € 150,- naar € 250,-.
De premie vindt u op uw polisblad. Betaalde u voorheen uw premie per kwartaal? Dan verandert dit voortaan naar een maandelijkse betaling.

Heeft u een contract met een duur van één jaar?
Uw huidige premie loopt door tot het einde van de contractduur. Na afloop van uw huidige contractperiode wordt de hoogte van uw premie jaarlijks herzien.

Heeft u een contract met een duur van vier jaar en loopt dit contract nog? 
Uw huidige premie loopt door tot het einde van de contractduur. Na afloop van uw huidige contractperiode wordt de hoogte van uw premie jaarlijks herzien.

Heeft u een contract met een duur van vier jaar en vervalt dit contract?
De leeftijd van uw huisdier is mede bepalend voor de hoogte van de premie. Bij uw oude verzekering werd de premie na vier jaar aangepast, waardoor het verschil groot was. Bij de OHRA Huisdierenverzekering wordt de hoogte van uw premie jaarlijks herzien. 
  
De looptijd van uw verzekering blijft hetzelfde. U begint bij OHRA niet opnieuw met een looptijd van vier jaar. Voorbeeld: Uw contractvervaldatum is 1 januari 2017 en uw polis gaat per 1 januari 2016 over naar OHRA. Dan blijft de einddatum van uw contract 1 januari 2017.

U ontvangt per verlengingsdatum uw nieuwe polis met de voor u geldende dekking en premie. U hoeft niets te doen. Uw huidige huisdierenverzekering vervalt automatisch.

Uw OHRA huisdierenverzekering gaat in per verlengingsdatum. Tot deze datum kunt u uw declaratie indienen via de website van uw oude verzekeraar. Voor een declaratie na de verlengingsdatum kunt u bij OHRA terecht. Uw declaratie kunt u eenvoudig online indienen via Mijn OHRA.

Uw OHRA huisdierenverzekering gaat in per verlengingsdatum. Voor declaraties die u heeft ingediend verandert er verder niets. Voor een declaratie na de verlengingsdatum kunt u bij OHRA terecht.

De werkwijze van OHRA is hetzelfde als bij uw oude verzekeraar. Bij OHRA declareert u dierenartskosten eenvoudig online. Heeft u een Mijn OHRA account? Dan kunt u de kosten ook declareren via Mijn OHRA. Het voordeel van declareren via Mijn OHRA is dat uw gegevens al staan ingevuld.

Nog geen Mijn OHRA account? Maak in drie stappen uw account aan.

U kunt uiteraard uw andere schadeverzekeringen ook omzetten. Wij adviseren u wel om te wachten tot u een bericht van ons heeft ontvangen dat uw schadeverzekering(en) worden omgezet.

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.
Wilt u liever een medewerker spreken? Bel dan op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur naar: 026 354 47 20.