Actievoorwaarden 'Foto actie cadeautje huisdieren'

Deel openbaar via Instagram, Facebook of Twitter een leuke foto of video van jouw viervoeter met de kattensnoepjes of de hondenbal. Gebruik hierbij de hashtag #ohra. Wie weet wint jouw huisdier en is hij een jaar lang gratis verzekerd. Bekijk op deze pagina de actievoorwaarden.

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel ‘Foto actie cadeautje huisdieren’ (hierna: ‘de actie’). 
 2. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
 3. De actie is een initiatief van OHRA Schadeverzekeringen gevestigd aan de Rijksweg West 2, 6842 BD te Arnhem (hierna: ‘OHRA’) ter promotie van de OHRA Huisdierenverzekering.
 4. De actieperiode start op 12 april 2017 en eindigt op 30 mei 2017. Het betreft een tijdelijke actie. Het is OHRA toegestaan om de actieperiode te wijzigen.
 5. OHRA is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen.

Deelname

 1. De actie geldt voor klanten die van OHRA per post het welkomstpakket, met daarin een flyer plus bal of kattensnoepjes, hebben ontvangen. De winnaar ontvangt een privé bericht via Facebook, Instagram of Twitter.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal voor één prijs in aanmerking komen. 
 3. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 4. De verliezers ontvangen géén bericht.
 5. Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland. Van deelname zijn uitgesloten (ex-)personeelsleden van Delta Lloyd Groep en hun gezinsleden.
 6. OHRA verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees meer hierover in het privacystatement van OHRA op www.ohra.nl onder privacy. Als de deelnemer geen prijs stelt op informatie over verzekeringsproducten en/of diensten door OHRA, kan hij het formulier op deze site gebruiken of bellen naar 026 – 400 48 48.
 7. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.

Speelwijze

 1. De personen die een foto openbaar plaatsen op Facebook, Twitter of Instagram onder vermelding van #ohra maken kans op één jaar lang een gratis verzekering voor de hond of kat. We verloten één verzekering voor de hond en één voor de kat.
 2. De prijs bestaat uit een jaar lang de gekozen huisdierenverzekering gratis -  inclusief eventueel gekozen aanvullende dekkingen. 
 3. De winnaars van de gratis verzekering worden op de hoogte gesteld door een openbare reactie op hun foto en daarin vragen we om contact met ons op te nemen via een privé bericht.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijs

 1. Indien de prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft zij eigendom van OHRA.
 2. De prijs is persoonsgebonden en is niet inwisselbaar voor contant geld.
 3. De trekking van de 2 prijswinnaars wordt door een interne jury gedaan onder de deelnemers die een foto hebben ge-upload, van de hond met de toegestuurde bal of de kat met de toegestuurde snoepjes, onder vermelding van #ohra.

Aansprakelijkheid

 1. OHRA en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan de actie.
 2. OHRA is niet aansprakelijk voor schade of letsel toegebracht aan eigendommen, huisdieren en/of personen, als gevolg van het gebruik van de uitgekeerde prijs. 

Slotbepalingen

 1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan OHRA.;
 3. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan OHRA, afdeling Klantenservice, te bereiken op telefoonnummer 026- 4004848, of schriftelijk aan OHRA, afdeling Klantenservice, Rijksweg West 2, 6842 BD Arnhem. OHRA zal klachten zo spoedig mogelijk afhandelen. Als de deelnemer meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus 20301 (2500 EG) Den Haag.
 4. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via www.ohra.nl.
 5. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. OHRA handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen opgesteld door Ministerie van Justitie.