Vergoeding inboedelverzekering: nieuwwaarde of dagwaarde?

Nooit leuk, als je spullen beschadigen of gestolen worden. Gelukkig is er voor die gevallen een inboedelverzekering. Zijn je spullen nog te repareren? Dan betalen we het bedrag om de spullen weer te herstellen. Als de schade onherstelbaar is dan vergoeden we je spullen op basis van de nieuwwaarde, dagwaarde of zeldzaamheidswaarde.

Nieuwwaarderegeling voor je inboedel

In de meeste gevallen betalen we de nieuwwaarde. Dat is het bedrag dat je betaalt om de spullen nieuw te kopen. Meestal is dat gelijk aan het aankoopbedrag. Wij gebruiken de zogenaamde 40%-regeling om te bepalen hoeveel we uitkeren bij onherstelbare schade. Is je beschadigde televisie meer dan 40% van de nieuwwaarde waard? Dan krijg je van ons de nieuwwaarde terug.

Voorbeeld
Stel je hebt jouw televisie gekocht voor € 1.000,- en na 5 jaar is deze niets meer waard. De afschrijving is dan € 200,- per jaar. Als de televisie na 1 jaar beschadigd dan is de waarde na afschrijving € 800,-. Dit is meer dan 40% van € 1.000,-. We keren dan de nieuwwaarde uit. Dat is in dit geval € 1.000,-.

Dagwaarde van je spullen

Soms vergoeden we niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde. Dat is het bedrag dat je spullen op dat moment waard zijn. Is je beschadigde televisie 40% of minder waard? Dan krijg je de dagwaarde terug.

Voorbeeld
Je televisie is op het moment van beschadiging 4 jaar oud. De waarde na afschrijving is dan € 200,-. Dit is minder dan 40% van € 1.000,-. Je krijgt dan dus de dagwaarde. Dus € 200,-.

Let op: voor gehuurde spullen en stormschade aan je zonwering en buitenlampen geldt altijd de dagwaarde.

Kunst, antiek en andere bijzondere spullen

Bij schade aan kunst en antiek betalen we de zeldzaamheidswaarde in plaats van de dag- of nieuwwaarde. Dat is de waarde die deskundigen op basis van zeldzaamheid aan kunstvoorwerpen, antiek en bijzondere verzamelingen toekennen. Voor bijzondere spullen geldt een maximumbedrag. Dan gaan we niet uit van de waarde maar van een vaststaand bedrag. Je ziet de maximumbedragen in dit overzicht.

Er zijn nogal wat waardes zoals je ziet. Wil je precies weten hoe het zit met je vergoeding? Lees dan onze polisvoorwaarden of bekijk de afschrijvingslijst [PDF]. In de afschrijvingslijst vind je richtlijnen die wij gebruiken om de waarde van je spullen te bepalen.