Over OHRA Bank

OHRA Bank is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Bank N.V.

Nationale-Nederlanden Bank N.V. is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het door De Nederlandsche Bank N.V. en/of de Autoriteit Financiële Markten gehouden Wft-register, alsmede ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 52605884. De informatie van deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) advies of als aanbeveling van een concreet product. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Als u geen prijs stelt op informatie over financiële producten en/of financiële diensten van OHRA, neemt u dan contact met ons op.