Belasting

Sinds 1 januari 2014 zijn de fiscale regels veranderd voor nieuwe ontslagvergoedingen en bestaande ontslagvergoedingen in een stamrecht product. Hieronder lees je meer over deze regels.

Verwacht je binnenkort ontslag?

Je werkgever zal op de ontslagvergoeding loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Je netto ontslagvergoeding kan je vervolgens op een spaarrekening storten. Je kunt er bijvoorbeeld een deel van je hypotheek mee aflossen. Of je kunt het geld gebruiken als aanvulling op je pensioen.

Je saldo nu in één keer opnemen

Sinds 1 januari 2014 kan je het saldo op je Gouden Handdruk rekening op elk moment opnemen. Aanbieders van Gouden Handdruk rekeningen, zoals OHRA Bank, mogen zelf besluiten of ze dit ook daadwerkelijk toestaan. Bij OHRA Bank is dat mogelijk. Je hoeft geen revisierente (dit is een fiscale boete van 20%) meer te betalen aan de Belastingdienst. Je betaalt nog wel altijd loonbelasting en premie Zorgverzekeringswet. Dit draagt OHRA Bank af aan de Belastingdienst.

Laat je voordat je besluit om het bedrag op te nemen goed informeren over de gevolgen voor jouw persoonlijke situatie. Sta daarbij ook stil waarom je een Gouden Handdruk rekening hebt afgesloten. Door het in één keer opnemen van het bedrag kan het zijn dat je voor de inkomstenbelasting in een hogere belastingschaal komt. Ontvang je toeslagen? Bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan het zijn dat je minder of geen toeslagen (meer) krijgt. Ook kan je te maken krijgen met extra kosten. Of afkoop voor je interessant is hangt af van jouw persoonlijke situatie. Let op: Wij geven je geen persoonlijk advies.

Wil je gebruik blijven maken van de rekening?

Je bent niet verplicht om je saldo op te nemen. Als je jouw ontslagvergoeding gebruikt of wilt gebruiken voor een aanvulling op je(pensioen)inkomen dan blijft dat gewoon mogelijk. Er verandert dan niets voor je. Heb je jouw ontslagvergoeding al ondergebracht bij een andere partij of aanbieder? Dan kan je door middel van waardeoverdracht je ontslagvergoeding storten bij OHRA Bank.

Inhouding premie Zorgverzekeringswet

Na je eerste uitkering in 2017 ontvang je een uitkeringsspecificatie. Op deze uitkeringsspecificatie zie je dat een premie ingehouden wordt voor de Zorgverzekeringswet (Zvw-premie). Banken zijn verplicht deze premie in te houden bij een uitkering uit een Direct Ingaande Lijfrente- of een Gouden Handdruk Uitkeerrekening.

De Zvw-premie wordt ingehouden op het bedrag dat bij ‘Loon ZVW’ staat. Het percentage van de inhouding in 2017 is 5,40 % (in 2016 was dit 5,50 %). Dit zie je op de specificatie als 'ZVW 5,40%'.

Maximale inhouding
Is je uitkering in 2017 op jaarbasis € 53.697,- of meer (in 2016 was dit € 52.763,-)? Dan wordt 5,40 % over een maximale uitkering van € 53.697,- berekend. Dit wordt ook wel bijdrage-inkomen genoemd. Dit betekent dat er in 2017 maximaal € 2.899,64 ingehouden wordt. Ontvang je meerdere uitkeringen? Dan wordt op iedere uitkering Zvw-premie ingehouden. Hierdoor is het mogelijk dat je meer dan de maximale inhouding van € 2.899,64 betaalt. Bij je aangifte inkomstenbelasting 2017 kan je dit verrekenen. Of je kunt een voorschot vragen van de teveel betaalde Zvw-premie aan de Belastingdienst.

Meer informatie
Heb je vragen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon van de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.