Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Bij overlijden krijgen je nabestaanden het saldo van de rekening. De wet maakt daarbij onderscheid in nabestaanden die periodieke uitkeringen moeten aankopen en nabestaanden die dat niet mogen.

Nabestaanden die dat wel mogen, zijn:

  • Je (ex-)partner met wie geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat
  • Je kinderen of pleegkinderen tot 30 jaar

De overige nabestaanden krijgen het geld direct op de rekening. Hier gaan eerst nog de belasting en premies volksverzekeringen vanaf. 

Ja, dat kan. Wat is er mogelijk? Je kan:

  • op elk moment de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening laten omzetten in periodieke uitkeringen. 
  • overstappen naar een gouden-handdrukrekening van een andere bank. 
  • overstappen naar een gouden-handdrukverzekering van een andere verzekeraar.
  • het hele bedrag in één keer opnemen. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Ook kan het opnemen van je geld fiscale gevolgen hebben.

Je kunt wel het hele bedrag in één keer opnemen, een deel opnemen kan niet. Het kan zijn dat je kosten moet betalen. Ook kan het opnemen van je geld fiscale gevolgen hebben.

Op de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening kan je sparen tegen variabele rente of juist tegen een vaste rente (deposito). Je kunt meerdere deposito’s openen.

Je kunt de spaarrekening op elk moment stopzetten. Je moet het gespaarde bedrag dan wel periodiek laten uitkeren. Je kunt het geld ook overhevelen naar een gouden-handdrukrekening of -verzekering van een andere maatschappij.