Kosten

Het openen van een OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening is gratis. Wel betaal je soms kosten tijdens de looptijd van de rekening.

Kosten deposito

Als je jouw deposito tijdens de looptijd wilt stoppen, betaal je mogelijk een boete. Dit hangt af van het moment dat je het deposito geopend hebt en van de ontwikkeling van het rentepercentage. Op het moment dat je opdracht geeft het deposito te stoppen, kijken wij hoe lang het deposito nog zou moeten lopen (de resterende looptijd). Vervolgens kijken wij wat de rente is op een deposito met dezelfde looptijd of (als die er niet is) de dichtstbijzijnde langere looptijd. Dit noemen wij de vergelijkingsrente. Deze rente kan hoger of lager zijn dan de rente die je op jouw deposito ontvangt.

Rentepercentage deposito lager dan de vergelijkingsrente

Is het rentepercentage op jouw deposito lager dan de vergelijkingsrente? Dan betaal je een boete. De boete wordt berekend aan de hand van het verschil in rente. Naast de boete betaal je ook € 50,- administratiekosten.

Rentepercentage deposito hoger dan de vergelijkingsrente

Is de rente die je ontvangt op jouw deposito hoger dan de vergelijkingsrente? Dan betaal je alleen € 50,- administratiekosten.

Deposito geopend vóór 17 september 2012

Heb je jouw deposito geopend voor 17 september 2012? Dan valt je deposito nog onder de oude boeteregeling. Je betaalt dan 1 procent boete over het saldo in het deposito, met een maximum van 4,5 procent. Wij berekenen de boete per jaar dat je het geld eerder wilt opnemen. Een deel van een jaar tellen wij als een heel jaar.

Tussentijds beëindigen door overlijden rekeninghouder

Wordt het deposito beëindigd door het overlijden van de rekeninghouder? Dan betalen uw nabestaanden geen kosten.

Overige kosten

  • Sinds 1 januari 2014 kan je op elk moment het geld op jouw rekening in één keer uit te laten keren. Over het geld moet je nog wel belasting, heffingen, bijdrage zorgverzekeringswet en eventuele kosten betalen. Na een volledige waardeoverdracht wordt je Gouden Handdruk Opbouwrekening opgeheven.
  • Als je verhuist naar het buitenland, kan de bank de rekening opzeggen (afhankelijk van waar je naar toe verhuist). Het kan zijn dat je hier kosten voor moet betalen.
  • Zeg je de rekening met een deposito binnen veertien dagen op? Dan betaal je eenmalig €100,- administratiekosten.
  • Bij een overdracht naar een andere bank moet je rekening houden met kosten zoals advies- en distributiekosten.