Belasting

Sinds 1 januari 2014 zijn de fiscale regels veranderd voor nieuwe ontslagvergoedingen en bestaande ontslagvergoedingen in een stamrecht product. Hieronder lees je meer over deze regels.

Verwacht je binnenkort ontslag?

Je werkgever zal op de ontslagvergoeding loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Je netto ontslagvergoeding kan je vervolgens op een spaarrekening storten. Je kunt er bijvoorbeeld een deel van je hypotheek mee aflossen. Of je kunt het geld gebruiken als aanvulling op je pensioen. Het is sinds 1 januari 2014 niet meer mogelijk de bruto ontslagvergoeding te storten in een Gouden Handdruk Spaarrekening om belastingbetaling uit te stellen tot het moment dat je periodieke uitkeringen ontvangt.

Je saldo nu in één keer opnemen

Sinds 1 januari 2014 kan je het saldo op je Gouden Handdruk rekening op elk moment opnemen. Aanbieders van Gouden Handdruk rekeningen, zoals OHRA Bank, mogen zelf besluiten of ze dit ook daadwerkelijk toestaan. Bij OHRA Bank is dat mogelijk. Je hoeft geen revisierente (dit is een fiscale boete van 20%) meer te betalen aan de Belastingdienst. Je betaalt nog wel altijd loonbelasting. Dit draagt OHRA Bank af aan de Belastingdienst.

Laat je voordat je besluit om het bedrag op te nemen goed informeren over de gevolgen voor jouw persoonlijke situatie. Sta daarbij ook stil waarom je een Gouden Handdruk rekening hebt afgesloten. Door het in één keer opnemen van het bedrag kan het zijn dat je voor de inkomstenbelasting in een hogere belastingschaal komt. Ontvang je toeslagen? Bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan het zijn dat je minder of geen toeslagen (meer) krijgt. Ook kan je te maken krijgen met extra kosten. Bijvoorbeeld als een deposito eerder stopt. Of afkoop voor je interessant is hangt af van jouw persoonlijke situatie. Let op: Wij geven je geen persoonlijk advies.

Wil je gebruik blijven maken van de rekening?

Je bent niet verplicht om je saldo op te nemen. Als je jouw ontslagvergoeding gebruikt of wilt gebruiken voor een aanvulling op je(pensioen)inkomen dan blijft dat gewoon mogelijk. Er verandert dan niets voor je. Heb je jouw ontslagvergoeding al ondergebracht bij een andere partij of aanbieder? Dan kan je door middel van waardeoverdracht je ontslagvergoeding storten bij OHRA Bank.