Kosten OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening

U betaalt mogelijk kosten tijdens de looptijd of (gedeeltelijke) beëindiging van de rekening.

Kosten deposito

Als u uw deposito tijdens de looptijd wilt stoppen, betaalt u mogelijk een boete. Dit is afhankelijk van wanneer u uw deposito geopend heeft en van de ontwikkeling van het rentepercentage. Op het moment dat u opdracht geeft het deposito te stoppen, kijken wij hoe lang het deposito nog zou moeten lopen (de resterende looptijd). Vervolgens kijken wij wat de rente is op een deposito met dezelfde looptijd of (als die er niet is) de dichtstbijzijnde langere looptijd. Dit noemen wij de vergelijkingsrente. Deze rente kan hoger of lager zijn dan de rente die u op uw deposito ontvangt.

Rentepercentage op uw deposito lager dan de vergelijkingsrente

Is het rentepercentage op uw deposito lager dan de vergelijkingsrente? Dan betaalt u een boete. De boete wordt berekend aan de hand van het verschil in rente. Naast de boete betaalt u ook € 50,- administratiekosten.

Rentepercentage op uw deposito hoger dan de vergelijkingsrente

Is de rente die u ontvangt op uw deposito hoger dan de vergelijkingsrente? Dan betaalt u alleen € 50,- administratiekosten.

Deposito geopend vóór 17 september 2012 
 
Heeft u uw deposito geopend voor 17 september 2012? Dan valt uw deposito nog onder de oude boeteregeling. U betaalt dan 1 procent boete over het saldo in het deposito, met een maximum van 4,5 procent. Wij berekenen de boete per jaar dat u uw geld eerder terug wilt storten. Een deel van een jaar tellen wij als een heel jaar.

Tussentijds beëindigen door overlijden rekeninghouder.

Wordt het deposito beëindigd door het overlijden van de rekeninghouder? Dan betalen de nabestaanden geen kosten.

Kosten beleggen

Als u gaat beleggen betaalt u kosten. Hieronder leest u welke.

Transactiekosten

U betaalt geen kosten voor het doorgeven van orders.

Servicekosten

Gaat u beleggen, dan betaalt u servicekosten aan OHRA Bank. Over het gemiddelde vermogen dat u belegt, betaalt u 0,55% per jaar. Servicekosten betaalt u één keer per kwartaal. Na afloop van elk kwartaal berekenen wij uw gemiddeld belegd vermogen in dat kwartaal. Over dat bedrag betaalt u servicekosten. Let op! U betaalt nooit meer dan € 350,- per kwartaal. Lees ook de veelgestelde vragen over servicekosten.

Indirecte kosten                                                                                                 

Naast de directe kosten die u aan OHRA Bank betaalt als u gaat beleggen (servicekosten en eventueel transactiekosten) betaalt u ook indirecte kosten. Dat zijn kosten die de fondsbeheerders in rekening brengen. Elk beleggingsfonds maakt kosten, zoals de jaarlijkse beheervergoeding, allerlei operationele kosten (voor administratie, marketing, bewaren van effecten, toezicht etc.) en de transactiekosten die het fonds zelf maakt bij het kopen en verkopen van effecten. Deze kosten betaalt u als belegger niet direct maar indirect – doordat deze kosten binnen het fonds in rekening worden gebracht, drukken zij de koers van het fonds. Zie onder bij ‘Kosten beleggingsfondsen.’

Overige kosten

  • Per 1 januari 2014 heeft u de mogelijkheid om op elk moment het geld op uw rekening in één keer uit te laten keren. Over het geld wordt wel nog belasting, heffingen, bijdrage zorgverzekeringswet en eventuele kosten ingehouden. Na een volledige waardeoverdracht wordt uw Gouden Handdruk Opbouwrekening opgeheven.
  • Als u verhuist naar het buitenland, kan de bank de rekening opzeggen (afhankelijk waar u naar toe verhuist). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
  • Indien u de rekening opzegt binnen 14 dagen en heeft u een deposito? Dan betaalt u eenmalig €100,- administratiekosten.
  • Bij een overdracht naar een andere bank moet u rekening houden met kosten zoals advies- en distributiekosten.

Voor de meest actuele tarieven raadpleeg altijd het Fonds- en Tarievenoverzicht [PDF].