Belasting

Sinds 1 januari 2014 zijn de fiscale regels veranderd voor nieuwe ontslagvergoedingen en bestaande ontslagvergoedingen in een stamrecht product. Hieronder lees je wat de regels zijn.

Verwacht je binnenkort ontslag?

Een werkgever zal op de ontslagvergoeding loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De netto ontslagvergoeding kan je daarna op een spaarrekening storten. Je kunt er ook (een deel van) je hypotheek mee aflossen. Of je kunt het geld gebruiken als aanvulling op het pensioen. Het is niet meer mogelijk de bruto ontslagvergoeding te storten in een Gouden Handdruk Opbouwrekening om belastingbetaling uit te stellen.

Het geld op de rekening in één keer op nemen

Vanaf 1 januari 2014 is de wet aangepast. Afkoop van een Gouden Handdruk rekening is nu op elk moment mogelijk. Aanbieders van Gouden Handdruk rekeningen, zoals OHRA Bank, mogen zelf besluiten of ze dit ook daadwerkelijk toestaan. Bij OHRA Bank kan je het geld op de rekening ook in één keer opnemen. Er wordt geen revisierente (dit is een fiscale boete van 20%) meer in rekening gebracht door de Belastingdienst. Je betaalt wel altijd nog loonbelasting. Dit draagt OHRA Bank af aan de Belastingdienst.

Laat je voordat je besluit om het bedrag op te nemen goed informeren over de gevolgen voor je persoonlijke situatie. Sta daarbij ook stil waarom je een Gouden Handdruk rekening hebt afgesloten. Door het in één keer opnemen van het bedrag kan het zijn dat je voor de inkomstenbelasting in een hogere belastingschaal komt. Ontvangt je toeslagen? Bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan het zijn dat je minder of geen toeslagen (meer) krijgt. Ook kan je te maken krijgen met extra kosten. Bijvoorbeeld als een deposito eerder stopt. Of in één keer opnemen interessant voor je is, hangt af van je persoonlijke situatie. Let op: Wij geven je geen persoonlijk advies.

Wilt je de rekening blijven gebruiken?

Je bent niet verplicht om het geld op te rekening op te nemen. Als je het  bedrag wilt gebruiken voor een aanvulling op je (pensioen)inkomen dan blijft dat gewoon mogelijk. Er verandert dan niets. Heb je de ontslagvergoeding al ondergebracht bij een andere partij of aanbieder? Dan kan je dat met een waardeoverdracht oer laten maken naar een rekening bij OHRA Bank.