Bent u al bij OHRA verzekerd? *
Worden de te verzekeren voorwerpen (ook) zakelijk gebruikt? *

U heeft aangegeven dat de te verzekeren voorwerpen  zakelijk gebruikt worden. Helaas kunt u deze voorwerpen dan niet bij ons verzekeren.

U wilt meer dan 4 lijfsieraden verzekeren, neem dan contact met ons op.

Het te verzekeren bedrag is vastgesteld op basis van *

Het te verzekeren bedrag is vastgesteld op basis van *

Het te verzekeren bedrag is vastgesteld op basis van *

Het te verzekeren bedrag is vastgesteld op basis van *

Belangrijk: u dient bij schade het taxatierapport of de aankoopnota van de verzekerde lijfsieraden te overleggen.

U wilt meer dan 4 kunst- of antiekobjecten verzekeren, neem dan contact met ons op.

Het te verzekeren bedrag is vastgesteld op basis van *

Het te verzekeren bedrag is vastgesteld op basis van *

Het te verzekeren bedrag is vastgesteld op basis van *

Het te verzekeren bedrag is vastgesteld op basis van *

Belangrijk: u dient bij schade het taxatierapport of de aankoopnota van de verzekerde kunst- of antiekobjecten te overleggen.

U wilt meer dan 4 instrumenten verzekeren, neem dan contact met ons op.

Het te verzekeren bedrag is vastgesteld op basis van *

Het te verzekeren bedrag is vastgesteld op basis van *
 

Het te verzekeren bedrag is vastgesteld op basis van *
 

Het te verzekeren bedrag is vastgesteld op basis van *
 

Belangrijk: u dient bij schade het taxatierapport of de aankoopnota van de verzekerde instrumenten te overleggen.

Geslacht *

Betalingsgegevens

Bevestiging en verzending

Voordat je je kostbaarhedenverzekering kunt aanvragen, is het belangrijk dat je akkoord gaat met onderstaande slotverklaring. Deze slotverklaring  gaat over je verzekeringsverleden en je strafrechtelijke verleden.

Lees deze slotverklaring goed door!

Slotverklaring

Wij zijn eerlijk, wees zelf ook eerlijk

Je schadeverzekeraar is Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., verder te noemen OHRA Schadeverzekeringen. OHRA Schadeverzekeringen biedt goede verzekeringen tegen een eerlijke premie. Je bent verplicht de vragen die wij je stellen juist en volledig te beantwoorden. In deze slotverklaring verklaar je dat ook te doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor eventuele anderen die belang hebben bij deze verzekering. Bijvoorbeeld je eventuele partner of kinderen met wie je samenwoont. Ook als je denkt dat wij het antwoord al weten. Als je dat niet doet, dan kan het gebeuren dat je verzekering ongeldig is of dat wij je verzekering stoppen. Of dat je geen, of minder recht op schadevergoeding hebt.


1. Heeft een verzekeraar jou of een belanghebbende de laatste drie jaar een kostbaarhedenverzekering geweigerd of opgezegd na schade?


2. Heeft een verzekeraar jou of een belanghebbende de laatste drie jaar een verzekering (dus niet alleen een kostbaarhedenverzekering) opgezegd wegens:       

- wanbetaling; of

- het niet nakomen van andere verplichtingen uit een verzekering?


3.  Ben jij of een belanghebbende de laatste acht jaar verdacht geweest van of veroordeeld voor:

- diefstal, verduistering, bedrog, oplichting of valsheid in geschrifte. Of een poging daartoe;
- vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, afdreiging of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven. Of een poging daartoe;
- een overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten?


4. Ben jij of een belanghebbende de laatste acht jaar betrokken ben geweest bij:

- fraude bij het aanvragen van een verzekering. Of fraude bij het indienen van een claim; of
- opzettelijke misleiding van een financiële instelling; of
- bedreiging van personeel van een verzekeraar of financiële instelling?


5. Heb jij of een belanghebbende het afgelopen jaar een schade gehad op een kostbaarhedenverzekering?

6. Heb jij in de aanvraag voor deze kostbaarhedenverzekering alle vragen juist en volledig beantwoord?

Je akkoord


Ik ga akkoord met: 

- de polisvoorwaarden en digitale verstrekking van de verzekeringskaart van de kostbaarhedenverzekering;
- digitale communicatie over mijn kostbaarhedenverzekering. Ik ontvang dan mijn polisblad, polisvoorwaarden en mededelingen van OHRA (bijvoorbeeld over de premie, de verlenging of een schade) in mijn eigen Mijn OHRA-omgeving. Meer weten over Mijn OHRA en digitale communicatie? Klik dan hier.

Privacyreglement / Wij zijn transparant

OHRA Schadeverzekeringen communiceert op begrijpelijke en transparante wijze over je verzekeringen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens binnen OHRA Schadeverzekeringen, maar ook buiten OHRA Schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Stichting CIS en een kredietinformatiebureau. Vanzelfsprekend gaat OHRA Schadeverzekeringen zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Meer hierover kun je lezen in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en ons privacyreglement.

Bedenktijd 14 dagen

Heb je het polisblad ontvangen? Dan heb je nog 14 dagen om je aanvraag te annuleren.

Controleer je gegevens

Je hebt alle gegevens ingevoerd om de kostbaarhedenverzekering online aan te vragen. Wil je deze gegevens nog een keer controleren voordat je de aanvraag verstuurt? Geen probleem. Gebruik dan de knop ‘Terug’. Zijn deze gegevens juist? Dan kun je dit hieronder bevestigen door op 'aanvraag versturen' te klikken. De gegevens worden dan naar OHRA Schadeverzekeringen verstuurd. Je ontvangt vervolgens per e-mail meer informatie over je aanvraag.

 

Sluiten